List of Species Treated in Reference And Used in FishBase
n = 10574
Species Name Used in Reference
Abactochromis labrosus (Trewavas, 1935) Cyrtocara labrosa (p. )
Abalistes stellatus (Anonymous, 1798) Abalistes stellatus (p. )
Abantennarius coccineus (Lesson, 1831) Antennarius coccineus (p. )
Abantennarius dorehensis (Bleeker, 1859) Antennarius dorehensis (p. )
Abantennarius nummifer (Cuvier, 1817) Antennarius nummifer (p. )
Abantennarius sanguineus (Gill, 1863) Antennarius sanguineus (p. )
Abbottina rivularis (Basilewsky, 1855) Abbottina rivularis (p. )
Ablabys binotatus (Peters, 1855) Ablabys binotatus (p. )
Ablabys taenianotus (Cuvier, 1829) Ablabys taenianotus (p. )
Ablennes hians (Valenciennes, 1846) Ablennes hians (p. )
Abramis brama (Linnaeus, 1758) Abramis brama (p. )
Abramites hypselonotus (Günther, 1868) Abramites hypselonotus (p. )
Abudefduf abdominalis (Quoy & Gaimard, 1825) Abudefduf abdominalis (p. )
Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787) Abudefduf bengalensis (p. )
Abudefduf concolor (Gill, 1862) Abudefduf concolor (p. )
Abudefduf conformis Randall & Earle, 1999 Abudefduf conformis (p. )
Abudefduf hoefleri (Steindachner, 1881) Abudefduf hoefleri (p. )
Abudefduf margariteus (Cuvier, 1830) Abudefduf margariteus (p. )
Abudefduf natalensis Hensley & Randall, 1983 Abudefduf natalensis (p. )
Abudefduf notatus (Day, 1870) Abudefduf notatus (p. )
Abudefduf septemfasciatus (Cuvier, 1830) Abudefduf septemfasciatus (p. )
Abudefduf sexfasciatus (Lacepède, 1801) Abudefduf coelestinus (p. )
Abudefduf sexfasciatus (Lacepède, 1801) Abudefduf sexfasciatus (p. )
Abudefduf sordidus (Forsskål, 1775) Abudefduf sordidus (p. )
Abudefduf sparoides (Quoy & Gaimard, 1825) Abudefduf sparoides (p. )
Abudefduf taurus (Müller & Troschel, 1848) Abudefduf analogus (p. )
Abudefduf taurus (Müller & Troschel, 1848) Abudefduf taurus (p. )
Abudefduf troschelii (Gill, 1862) Abudefduf troschelii (p. )
Abudefduf vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825) Abudefduf vaigiensis (p. )
Abyssobrotula galatheae Nielsen, 1977 Abyssobrotula galatheae (p. )
Acanthaluteres brownii (Richardson, 1846) Acanthaluteres brownii (p. )
Acanthaluteres spilomelanurus (Quoy & Gaimard, 1824) Acanthaluteres spilomelanurus (p. )
Acanthaphritis grandisquamis Günther, 1880 Acanthaphritis grandisquamis (p. )
Acantharchus pomotis (Baird, 1855) Acantharchus pomotis (p. )
Acanthistius brasilianus (Cuvier, 1828) Acanthistius brasilianus (p. )
Acanthistius pictus (Tschudi, 1846) Acanthistius pictus (p. )
Acanthistius serratus (Cuvier, 1828) Acanthistius serratus (p. )
Acanthobrama centisquama Heckel, 1843 Acanthobrama centisquama (p. )
Acanthobrama lissneri Tortonese, 1952 Acanthobrama lissneri (p. )
Acanthobrama tricolor (Lortet, 1883) Acanthobrama tricolor (p. )
Acanthocepola abbreviata (Valenciennes, 1835) Acanthocepola abbreviata (p. )
Acanthocepola krusensternii (Temminck & Schlegel, 1845) Acanthocepola krusensterni (p. )
Acanthocepola krusensternii (Temminck & Schlegel, 1845) Cepola krusensternii (p. )
Acanthochaenus luetkenii Gill, 1884 Acanthochaenus lutkeni (p. )
Acanthochromis polyacanthus (Bleeker, 1855) Acanthochromis polyacanthus (p. )
Acanthocobitis botia (Hamilton, 1822) Nemacheilus botia (p. )
Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832) Acanthocybium solandri (p. )
Acanthodoras cataphractus (Linnaeus, 1758) Acanthodoras cataphractus (p. )
Acanthodoras spinosissimus (Eigenmann & Eigenmann, 1888) Acanthodoras spinosissimus (p. )
Acanthogobius flavimanus (Temminck & Schlegel, 1845) Acanthogobius flavimanus (p. )
Acanthogobius hasta (Temminck & Schlegel, 1845) Acanthogobius hasta (p. )
Acanthogobius lactipes (Hilgendorf, 1879) Acanthogobius lactipes (p. )
Acanthogobius ommaturus (Richardson, 1845) Acanthogobius ommaturus (p. )
Acantholabrus palloni (Risso, 1810) Acantholabrus palloni (p. )
Acanthonus armatus Günther, 1878 Acanthonus armatus (p. )
Acanthopagrus australis (Günther, 1859) Acanthopagrus australis (p. )
Acanthopagrus berda (Fabricius, 1775) Acanthopagrus berda (p. )
Acanthopagrus bifasciatus (Forsskål, 1775) Acanthopagrus bifasciatus (p. )
Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) Acanthopagrus latus (p. )
Acanthopsoides gracilis Fowler, 1934 Acanthopsoides gracilis (p. )
Acanthorhodeus chankaensis (Dybowski, 1872) Acanthorhodeus atranalis (p. )
Acanthorhodeus chankaensis (Dybowski, 1872) Acheilognathus bleekeri (p. )
Acanthostracion guineense (Bleeker, 1865) Ostracion guineensis (p. )
Acanthostracion notacanthus (Bleeker, 1863) Acanthostracion notacanthus (p. )
Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758) Acanthostracion quadricornis (p. )
Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758) Lactophrys tricornis (p. )
Acanthurus achilles Shaw, 1803 Acanthurus achilles (p. )
Acanthurus bariene Lesson, 1831 Acanthurus bariene (p. )
Acanthurus blochii Valenciennes, 1835 Acanthurus blochii (p. )
Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787) Acanthurus chirurgus (p. )
Acanthurus coeruleus Bloch & Schneider, 1801 Acanthurus coeruleus (p. )
Acanthurus dussumieri Valenciennes, 1835 Acanthurus dussumieri (p. )
Acanthurus gahhm (Forsskål, 1775) Acanthurus gahhm (p. )
Acanthurus guttatus Forster, 1801 Acanthurus guttatus (p. )
Acanthurus leucopareius (Jenkins, 1903) Acanthurus leucopareius (p. )
Acanthurus leucosternon Bennett, 1833 Acanthurus leucosternon (p. )
Acanthurus lineatus (Linnaeus, 1758) Acanthurus lineatus (p. )
Acanthurus mata (Cuvier, 1829) Acanthurus mata (p. )
Acanthurus monroviae Steindachner, 1876 Acanthurus monroviae (p. )
Acanthurus nigricans (Linnaeus, 1758) Acanthurus nigricans (p. )
Acanthurus nigricauda Duncker & Mohr, 1929 Acanthurus nigricauda (p. )
Acanthurus nigrofuscus (Forsskål, 1775) Acanthurus nigrofuscus (p. )
Acanthurus nigroris Valenciennes, 1835 Acanthurus nigroris (p. )
Acanthurus olivaceus Bloch & Schneider, 1801 Acanthurus olivaceus (p. )
Acanthurus polyzona (Bleeker, 1868) Acanthurus polyzona (p. )
Acanthurus pyroferus Kittlitz, 1834 Acanthurus pyroferus (p. )
Acanthurus reversus Randall & Earle, 1999 Acanthurus reversus (p. )
Acanthurus sohal (Forsskål, 1775) Acanthurus sohal (p. )
Acanthurus tennentii Günther, 1861 Acanthurus tennenti (p. )
Acanthurus tractus Poey, 1860 Acanthurus bahianus (p. )
Acanthurus triostegus (Linnaeus, 1758) Acanthurus triostegus marquesensis (p. )
Acanthurus triostegus (Linnaeus, 1758) Acanthurus triostegus triostegus (p. )
Acanthurus xanthopterus Valenciennes, 1835 Acanthurus xanthopterus (p. )
Acantopsis dialuzona Van Hasselt, 1823 Acantopsis choirorhynchos (p. )
Acantopsis dialuzona Van Hasselt, 1823 Acantopsis dialuzona (p. )
Acarichthys heckelii (Müller & Troschel, 1849) Geophagus thayeri (p. )
Acaronia nassa (Heckel, 1840) Acaronia nassa (p. )
Acentrogobius audax Smith, 1959 Acentrogobius audax (p. )
Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837) Acentrogobius caninus (p. )
Acentrogobius cyanomos (Bleeker, 1849) Acentrogobius cyanomos (p. )
Acentrogobius nebulosus (Forsskål, 1775) Yongeichthys nebulosus (p. )
Acentrogobius signatus (Peters, 1855) Amoya signatus (p. )
Acentrogobius simplex (Sauvage, 1880) Acentrogobius simplex (p. )
Acentrogobius therezieni Kiener, 1963 Acentrogobius therezieni (p. )
Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837) Acentrogobius viridipunctatus (p. )
Acestridium discus Haseman, 1911 Acestridium discus (p. )
Acestrorhynchus altus Menezes, 1969 Acestrorhynchus altus (p. )
Acestrorhynchus falcatus (Bloch, 1794) Acestrorhynchus falcatus (p. )
Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819) Acestrorhynchus falcirostris (p. )
Acestrorhynchus grandoculis Menezes & Géry, 1983 Acestrorhynchus grandoculis (p. )
Acestrorhynchus heterolepis (Cope, 1878) Acestrorhynchus heterolepis (p. )
Acestrorhynchus isalineae Menezes & Géry, 1983 Acestrorhynchus isalineae (p. )
Acestrorhynchus lacustris (Lütken, 1875) Acestrorhynchus lacustris (p. )
Acestrorhynchus maculipinna Menezes & Géry, 1983 Acestrorhynchus maculipinna (p. )
Acestrorhynchus microlepis (Jardine, 1841) Acestrorhynchus guianensis (p. )
Acestrorhynchus microlepis (Jardine, 1841) Acestrorhynchus microlepis (p. )
Acestrorhynchus minimus Menezes, 1969 Acestrorhynchus minimus (p. )
Acestrorhynchus nasutus Eigenmann, 1912 Acestrorhynchus nasutus (p. )
Acheilognathus barbatulus Günther, 1873 Acheilognathus barbatulus (p. )
Acheilognathus cyanostigma Jordan & Fowler, 1903 Acheilognathus cyanostigma (p. )
Acheilognathus elongatus (Regan, 1908) Acanthorhodeus elongatus (p. )
Acheilognathus gracilis Nichols, 1926 Acheilognathus gracilis (p. )
Acheilognathus hypselonotus (Bleeker, 1871) Acheilognathus hypselonotus (p. )
Acheilognathus macropterus (Bleeker, 1871) Acheilognathus dicaeus (p. )
Acheilognathus macropterus (Bleeker, 1871) Acheilognathus macropterus (p. )
Acheilognathus melanogaster Bleeker, 1860 Acheilognathus melanogaster (p. )
Acheilognathus rhombeus (Temminck & Schlegel, 1846) Acheilognathus rhombeus (p. )
Acheilognathus tabira Jordan & Thompson, 1914 Acheilognathus tabira (p. )
Acheilognathus tonkinensis (Vaillant, 1892) Acanthorhodeus macropterus tonkinensis (p. )
Acheilognathus tonkinensis (Vaillant, 1892) Acheilognathus tonkinensis (p. )
Acheilognathus typus (Bleeker, 1863) Pseudoperilampus typus (p. )
Achiroides melanorhynchus (Bleeker, 1850) Achiroides melanorhynchus (p. )
Achiropsetta tricholepis Norman, 1930 Achiropsetta tricholepis (p. )
Achirus achirus (Linnaeus, 1758) Achirus achirus (p. )
Achirus declivis Chabanaud, 1940 Achirus declivis (p. )
Achirus klunzingeri (Steindachner, 1880) Achirus klunzingeri (p. )
Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) Achirus lineatus (p. )
Achirus mazatlanus (Steindachner, 1869) Achirus mazatlanus (p. )
Achondrostoma arcasii (Steindachner, 1866) Rutilus arcasii (p. )
Achondrostoma oligolepis (Robalo, Doadrio, Almada & Kottelat, 2005) Rutilus macrolepidotus (p. )
Acipenser baerii Brandt, 1869 Acipenser baerii (p. )
Acipenser brevirostrum Lesueur, 1818 Acipenser brevirostrum (p. )
Acipenser dabryanus Duméril, 1869 Acipenser dabryanus (p. )
Acipenser fulvescens Rafinesque, 1817 Acipenser fulvescens (p. )
Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833 Acipenser gueldenstaedtii (p. )
Acipenser mikadoi Hilgendorf, 1892 Acipenser mikadoi (p. )
Acipenser naccarii Bonaparte, 1836 Acipenser naccarii (p. )
Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 Acipenser nudiventris (p. )
Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815 Acipenser oxyrinchus (p. )
Acipenser persicus Borodin, 1897 Acipenser persicus (p. )
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 Acipenser ruthenus (p. )
Acipenser schrenckii Brandt, 1869 Acipenser schrencki (p. )
Acipenser sinensis Gray, 1835 Acipenser sinensis (p. )
Acipenser stellatus Pallas, 1771 Acipenser stellatus (p. )
Acipenser sturio Linnaeus, 1758 Acipenser sturio (p. )
Acipenser transmontanus Richardson, 1836 Acipenser transmontanus (p. )
Acnodon normani Gosline, 1951 Acnodon normani (p. )
Acnodon oligacanthus (Müller & Troschel, 1844) Acnodon oligacanthus (p. )
Acnodon senai Jégu & Santos, 1990 Acnodon senai (p. )
Acreichthys radiatus (Popta, 1900) Acreichthys radiatus (p. )
Acreichthys tomentosus (Linnaeus, 1758) Acreichthys tomentosus (p. )
Acreichthys tomentosus (Linnaeus, 1758) Monacanthus tomentosus (p. )
Acrochordonichthys chamaeleon (Vaillant, 1902) Sosia chamaeleon (p. )
Acromycter perturbator (Parr, 1932) Acromycter perturbator (p. )
Acropoma japonicum Günther, 1859 Acropoma japonicum (p. )
Acropoma japonicum Günther, 1859 Synagrops japonicus (p. )
Acropoma lecorneti Fourmanoir, 1988 Acropoma lecorneti (p. )
Acrossocheilus fasciatus (Steindachner, 1892) Acrossocheilus fasciatus (p. )
Acrossocheilus microstoma (Pellegrin & Chevey, 1936) Cyclocheilichthys microstoma (p. )
Acrossocheilus paradoxus (Günther, 1868) Acrossocheilus formosanus (p. )
Acrossocheilus paradoxus (Günther, 1868) Acrossocheilus labiatus (p. )
Acrossocheilus paradoxus (Günther, 1868) Acrossocheilus paradoxus (p. )
Acrossocheilus rendahli (Lin, 1931) Acrossocheilus rendahli (p. )
Acroteriobatus annulatus (Smith, 1841) Rhinobatos annulatus (p. )
Acroteriobatus blochii (Müller & Henle, 1841) Rhinobatos blochi (p. )
Acroteriobatus leucospilus (Norman, 1926) Rhinobatos leucospilus (p. )
Aeoliscus punctulatus (Bianconi, 1854) Aeoliscus punctulatus (p. )
Aeoliscus strigatus (Günther, 1861) Aeoliscus strigatus (p. )
Aequidens metae Eigenmann, 1922 Aequidens metae (p. )
Aequidens tetramerus (Heckel, 1840) Aequidens tetramerus (p. )
Aequidens viridis (Heckel, 1840) Aequidens viridis (p. )
Aesopia cornuta Kaup, 1858 Aesopia cornuta (p. )
Aetapcus maculatus (Günther, 1861) Aetapcus maculatus (p. )
Aethaloperca rogaa (Fabricius, 1775) Aethaloperca rogaa (p. )
Aethotaxis mitopteryx DeWitt, 1962 Aethotaxis mitopteryx (p. )
Aetobatus flagellum (Bloch & Schneider, 1801) Aetobatus flagellum (p. )
Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) Aetobatus narinari (p. )
Aetomylaeus bovinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) Pteromylaeus bovinus (p. )
Aetomylaeus maculatus (Gray, 1834) Aetomylaeus maculatus (p. )
Aetomylaeus milvus (Müller & Henle, 1841) Aetomylaeus milvus (p. )
Aetomylaeus nichofii (Bloch & Schneider, 1801) Aetomylaeus nichofii (p. )
Afronandus sheljuzhkoi (Meinken, 1954) Afronandus sheljuzhkoi (p. )
Afurcagobius tamarensis (Johnston, 1883) Favonigobius tamarensis (p. )
Ageneiogarra imberba (Garman, 1912) Garra pingi (p. )
Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766) Ageneiosus brevifilis (p. )
Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766) Ageneiosus dawalla (p. )
Ageneiosus militaris Valenciennes, 1835 Ageneiosus valenciennesi (p. )
Ageneiosus pardalis Lütken, 1874 Ageneiosus pardalis (p. )
Ageneiosus ucayalensis Castelnau, 1855 Ageneiosus ucayalensis (p. )
Ageneiosus vittatus Steindachner, 1908 Ageneiosus vittatus (p. )
Agoniates anchovia Eigenmann, 1914 Agoniates anchovia (p. )
Agoniates halecinus Müller & Troschel, 1845 Agoniates halecinus (p. )
Agonomalus proboscidalis (Valenciennes, 1858) Agonomalus proboscidalis (p. )
Agonopsis chiloensis (Jenyns, 1840) Agonopsis chiloensis (p. )
Agonostomus catalai Pellegrin, 1932 Agonostomus catalai (p. )
Agonostomus telfairii Bennett, 1832 Agonostomus dobuloides (p. )
Agonostomus telfairii Bennett, 1832 Agonostomus telfairii (p. )
Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758) Agonus cataphractus (p. )
Agosia chrysogaster Girard, 1856 Agosia chrysogaster (p. )
Agrostichthys parkeri (Benham, 1904) Agrostichthys parkeri (p. )
Ahlia egmontis (Jordan, 1884) Ahlia egmontis (p. )
Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836) Aidablennius sphynx (p. )
Ailia coila (Hamilton, 1822) Ailia coila (p. )
Akarotaxis nudiceps (Waite, 1916) Akarotaxis nudiceps (p. )
Akysis ephippifer Ng & Kottelat, 1998 Akysis ephippifer (p. )
Alabes dorsalis (Richardson, 1845) Alabes dorsalis (p. )
Albula argentea (Forster, 1801) Albula forsteri (p. )
Albula glossodonta (Forsskål, 1775) Albula glossodonta (p. )
Albula vulpes (Linnaeus, 1758) Albula vulpes (p. )
Albulichthys albuloides (Bleeker, 1855) Albulichthys albuloides (p. )
Albulichthys albuloides (Bleeker, 1855) Albulichthys krempfi (p. )
Alburnoides fasciatus (Nordmann, 1840) Alburnoides bipunctatus fasciatus (p. )
Alburnoides strymonicus Chichkoff, 1940 Alburnoides bipunctatus strymonicus (p. )
Alburnoides thessalicus Stephanidis, 1950 Alburnoides bipunctatus thessalicus (p. )
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Alburnus alburnus strumicae (p. )
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Alburnus alburnus thessalicus (p. )
Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) Chalcalburnus chalcoides (p. )
Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) Chalcalburnus chalcoides danubicus (p. )
Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) Chalcalburnus chalcoides macedonicus (p. )
Alburnus filippii Kessler, 1877 Alburnus filippii (p. )
Alburnus macedonicus Karaman, 1928 Alburnus alburnus macedonicus (p. )
Alburnus mentoides Kessler, 1859 Chalcalburnus chalcoides mentoides (p. )
Alburnus orontis Sauvage, 1882 Alburnus orontis (p. )
Alburnus sellal Heckel, 1843 Chalcalburnus sellal (p. )
Alburnus tarichi (Güldenstädt, 1814) Chalcalburnus tarichi (p. )
Alcockia rostrata (Günther, 1887) Alcockia rostrata (p. )
Aldrichetta forsteri (Valenciennes, 1836) Agonostomus forsteri (p. )
Aldrichetta forsteri (Valenciennes, 1836) Aldrichetta forsteri (p. )
Aldrovandia affinis (Günther, 1877) Aldrovandia affinis (p. )
Aldrovandia gracilis Goode & Bean, 1896 Aldrovandia gracilis (p. )
Aldrovandia mediorostris (Günther, 1887) Aldrovandia mediorostris (p. )
Aldrovandia phalacra (Vaillant, 1888) Aldrovandia phalacra (p. )
Aldrovandia rostrata (Günther, 1878) Aldrovandia rostrata (p. )
Alectis ciliaris (Bloch, 1787) Alectis ciliaris (p. )
Alepes djedaba (Fabricius, 1775) Alepes djedaba (p. )
Alepes kleinii (Bloch, 1793) Alepes para (p. )
Alepes vari (Cuvier, 1833) Alepes vari (p. )
Alepisaurus brevirostris Gibbs, 1960 Alepisaurus brevirostris crozetensis (p. )
Alepisaurus ferox Lowe, 1833 Alepisaurus ferox (p. )
Alepocephalus agassizii Goode & Bean, 1883 Alepocephalus agassizii (p. )
Alepocephalus antipodianus (Parrott, 1948) Alepocephalus antipodianus (p. )
Alepocephalus australis Barnard, 1923 Alepocephalus australis (p. )
Alepocephalus bairdii Goode & Bean, 1879 Alepocephalus bairdii (p. )
Alepocephalus bicolor Alcock, 1891 Alepocephalus bicolor (p. )
Alepocephalus longiceps Lloyd, 1909 Alepocephalus longiceps (p. )
Alepocephalus longirostris Okamura & Kawanishi, 1984 Alepocephalus longirostris (p. )
Alepocephalus owstoni Tanaka, 1908 Alepocephalus owstoni (p. )
Alepocephalus productus Gill, 1883 Alepocephalus productus (p. )
Alepocephalus rostratus Risso, 1820 Alepocephalus rostratus (p. )
Alepocephalus triangularis Okamura & Kawanishi, 1984 Alepocephalus triangularis (p. )
Alestes baremoze (Joannis, 1835) Alestes baremoze (p. )
Alestes dentex (Linnaeus, 1758) Alestes dentex (p. )
Alestes dentex (Linnaeus, 1758) Alestes dentex sethente (p. )
Alestes liebrechtsii Boulenger, 1898 Alestes liebrechtsii (p. )
Alestes macrophthalmus Günther, 1867 Alestes macrophthalmus (p. )
Alestopetersius brichardi Poll, 1967 Alestopetersius brichardi (p. )
Alestopetersius caudalis (Boulenger, 1899) Alestopetersius caudalis (p. )
Alestopetersius hilgendorfi (Boulenger, 1899) Alestopetersius hilgendorfi (p. )
Alestopetersius smykalai Poll, 1967 Rhabdalestes smykalai (p. )
Alestopetersius tumbensis Hoedeman, 1951 Duboisialestes tumbensis (p. )
Algansea lacustris Steindachner, 1895 Algansea lacustris (p. )
Algansea popoche (Jordan & Snyder, 1899) Algansea popoche (p. )
Algansea tincella (Valenciennes, 1844) Algansea dugesi (p. )
Algansea tincella (Valenciennes, 1844) Algansea rubescens (p. )
Algansea tincella (Valenciennes, 1844) Algansea tincella (p. )
Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) Batrichthys grunniens (p. )
Alloblennius pictus (Lotan, 1970) Alloblennius pictus (p. )
Allocyttus niger James, Inada & Nakamura, 1988 Allocyttus niger (p. )
Allocyttus verrucosus (Gilchrist, 1906) Allocyttus verrucosus (p. )
Alloophorus robustus (Bean, 1892) Alloophorus robustus (p. )
Allotoca diazi (Meek, 1902) Neoophorus diazi (p. )
Allotoca dugesii (Bean, 1887) Allotoca dugesii (p. )
Alopias superciliosus Lowe, 1841 Alopias superciliosus (p. )
Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Alopias vulpinus (p. )
Alosa alabamae Jordan & Evermann, 1896 Alosa alabamae (p. )
Alosa alosa (Linnaeus, 1758) Alosa alosa alosa (p. )
Alosa caspia (Eichwald, 1838) Alosa caspia caspia (p. )
Alosa fallax (Lacepède, 1803) Alosa fallax fallax (p. )
Alosa fallax (Lacepède, 1803) Alosa fallax rhodanensis (p. )
Alosa immaculata Bennett, 1835 Alosa pontica (p. )
Alosa macedonica (Vinciguerra, 1921) Alosa macedonica (p. )
Alosa mediocris (Mitchill, 1814) Alosa mediocris (p. )
Alosa pseudoharengus (Wilson, 1811) Alosa pseudoharengus (p. )
Alosa sapidissima (Wilson, 1811) Alosa sapidissima (p. )
Alosa vistonica Economidis & Sinis, 1986 Alosa caspia vistonica (p. )
Alphestes afer (Bloch, 1793) Alphestes afer (p. )
Alphestes multiguttatus (Günther, 1867) Alphestes multiguttatus (p. )
Alpinocottus poecilopus (Heckel, 1837) Cottus poecilopus (p. )
Alticus montanoi (Sauvage, 1880) Alticus montanoi (p. )
Alticus saliens (Forster, 1788) Alticus saliens (p. )
Altolamprologus compressiceps (Boulenger, 1898) Altolamprologus compressiceps (p. )
Altolamprologus compressiceps (Boulenger, 1898) Lamprologus compressiceps (p. )
Aluterus heudelotii Hollard, 1855 Aluterus heudelotii (p. )
Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758) Aluterus monoceros (p. )
Aluterus schoepfii (Walbaum, 1792) Aluterus punctatus (p. )
Aluterus schoepfii (Walbaum, 1792) Aluterus schoepfii (p. )
Aluterus scriptus (Osbeck, 1765) Aluterus scriptus (p. )
Amanses scopas (Cuvier, 1829) Amanses scopas (p. )
Amarsipus carlsbergi Haedrich, 1969 Amarsipus carlsbergi (p. )
Amatitlania altoflava (Allgayer, 2001) Cryptoheros altoflavus (p. )
Amatitlania nigrofasciata (Günther, 1867) Cichlasoma nigrofasciatum (p. )
Amazonichthys lindeae (Géry, 1973) Axelrodia lindeae (p. )
Ambassis ambassis (Lacepède, 1802) Ambassis ambassis (p. )
Ambassis dussumieri Cuvier, 1828 Ambassis bleekeri (p. )
Ambassis dussumieri Cuvier, 1828 Ambassis dussumieri (p. )
Ambassis fontoynonti Pellegrin, 1932 Ambassis fontoynonti (p. )
Ambassis gymnocephalus (Lacepède, 1802) Ambassis gymnocephalus (p. )
Ambassis interrupta Bleeker, 1853 Ambassis interrupta (p. )
Ambassis interrupta Bleeker, 1853 Chanda interrupta (p. )
Ambassis kopsii Bleeker, 1858 Ambassis kopsii (p. )
Ambassis miops Günther, 1872 Ambassis miops (p. )
Ambassis nalua (Hamilton, 1822) Ambassis nalua (p. )
Ambloplites rupestris (Rafinesque, 1817) Ambloplites rupestris (p. )
Amblyceps mangois (Hamilton, 1822) Amblyceps mangois (p. )
Amblychaeturichthys hexanema (Bleeker, 1853) Amblychaeturichthys hexanema (p. )
Amblychaeturichthys sciistius (Jordan & Snyder, 1901) Amblychaeturichthys sciistius (p. )
Amblycirrhitus bimacula (Jenkins, 1903) Amblycirrhitus bimacula (p. )
Amblydoras affinis (Kner, 1855) Amblydoras affinis (p. )
Amblyeleotris japonica Takagi, 1957 Amblyeleotris japonica (p. )
Amblyeleotris novaecaledoniae Goren, 1981 Amblyeleotris novaecaledoniae (p. )
Amblyeleotris sungami (Klausewitz, 1969) Amblyeleotris sungami (p. )
Amblygaster clupeoides Bleeker, 1849 Amblygaster clupeoides (p. )
Amblygaster leiogaster (Valenciennes, 1847) Amblygaster leiogaster (p. )
Amblygaster sirm (Walbaum, 1792) Amblygaster sirm (p. )
Amblyglyphidodon aureus (Cuvier, 1830) Amblyglyphidodon aureus (p. )
Amblyglyphidodon curacao (Bloch, 1787) Amblyglyphidodon curacao (p. )
Amblyglyphidodon flavilatus Allen & Randall, 1981 Amblyglyphidodon flavilatus (p. )
Amblyglyphidodon leucogaster (Bleeker, 1847) Amblyglyphidodon leucogaster (p. )
Amblygobius albimaculatus (Rüppell, 1830) Amblygobius albimaculatus (p. )
Amblygobius bynoensis (Richardson, 1844) Amblygobius bynoensis (p. )
Amblygobius decussatus (Bleeker, 1855) Amblygobius decussatus (p. )
Amblygobius phalaena (Valenciennes, 1837) Amblygobius phalaena (p. )
Amblygobius semicinctus (Bennett, 1833) Amblygobius semicinctus (p. )
Amblygobius sphynx (Valenciennes, 1837) Amblygobius sphynx (p. )
Amblygobius tekomaji (Smith, 1959) Amblygobius tekomaji (p. )
Amblyopsis spelaea DeKay, 1842 Amblyopsis spelaea (p. )
Amblypharyngodon chulabhornae Vidthayanon & Kottelat, 1990 Amblypharyngodon chulabornae (p. )
Amblypharyngodon melettinus (Valenciennes, 1844) Amblypharyngodon melettinus (p. )
Amblypharyngodon mola (Hamilton, 1822) Amblypharyngodon mola (p. )
Amblypomacentrus annulatus (Peters, 1855) Chrysiptera annulata (p. )
Amblypomacentrus breviceps (Schlegel & Müller, 1839) Amblypomacentrus breviceps (p. )
Amblyraja doellojuradoi (Pozzi, 1935) Raja doellojuradoi (p. )
Amblyraja georgiana (Norman, 1938) Raja georgiana (p. )
Amblyraja hyperborea (Collett, 1879) Raja hyperborea (p. )
Amblyraja jenseni (Bigelow & Schroeder, 1950) Raja jenseni (p. )
Amblyraja radiata (Donovan, 1808) Raja radiata (p. )
Amblyraja taaf (Meisner, 1987) Raja taaf (p. )
Amblyrhynchichthys truncatus (Bleeker, 1850) Amblyrhynchichthys truncatus (p. )
Ameiurus brunneus Jordan, 1877 Ictalurus brunneus (p. )
Ameiurus catus (Linnaeus, 1758) Ictalurus catus (p. )
Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) Ictalurus melas (p. )
Ameiurus natalis (Lesueur, 1819) Ictalurus natalis (p. )
Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819) Ictalurus nebulosus (p. )
Ameiurus platycephalus (Girard, 1859) Ictalurus platycephalus (p. )
Amia calva Linnaeus, 1766 Amia calva (p. )
Amioides polyacanthus (Vaillant, 1877) Coranthus polyacanthus (p. )
Ammocrypta pellucida (Putnam, 1863) Ammocrypta pellucida (p. )
Ammocryptocharax elegans Weitzman & Kanazawa, 1976 Ammocryptocharax elegans (p. )
Ammodytes americanus DeKay, 1842 Ammodytes americanus (p. )
Ammodytes dubius Reinhardt, 1837 Ammodytes dubius (p. )
Ammodytes personatus Girard, 1856 Ammodytes personatus (p. )
Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758 Ammodytes tobianus (p. )
Ammodytoides pylei Randall, Ida & Earle, 1994 Ammodytoides pylei (p. )
Ammotretis rostratus Günther, 1862 Ammotretis rostratus (p. )
Amniataba percoides (Günther, 1864) Amniataba percoides (p. )
Amphiarius phrygiatus (Valenciennes, 1840) Arius phrygiatus (p. )
Amphiarius rugispinis (Valenciennes, 1840) Hexanematichthys rugispinis (p. )
Amphichaetodon melbae Burgess & Caldwell, 1978 Amphichaetodon melbae (p. )
Amphichthys cryptocentrus (Valenciennes, 1837) Amphichthys cryptocentrus (p. )
Amphilius atesuensis Boulenger, 1904 Amphilius atesuensis (p. )
Amphilius brevis Boulenger, 1902 Amphilius brevis (p. )
Amphilius kakrimensis Teugels, Skelton & Lévêque, 1987 Amphilius kakrimensis (p. )
Amphilius kivuensis Pellegrin, 1933 Amphilius kivuensis (p. )
Amphilius longirostris (Boulenger, 1901) Amphilius longirostris (p. )
Amphilius platychir (Günther, 1864) Amphilius platychir (p. )
Amphilius pulcher Pellegrin, 1929 Amphilius pulcher (p. )
Amphilius rheophilus Daget, 1959 Amphilius rheophilus (p. )
Amphilius uranoscopus (Pfeffer, 1889) Amphilius uranoscopus (p. )
Amphilophus istlanus (Jordan & Snyder, 1899) Cichlasoma istlanum (p. )
Amphilophus istlanus (Jordan & Snyder, 1899) Heros mento (p. )
Amphilophus labiatus (Günther, 1864) Amphilophus labiatus (p. )
Amphilophus margaritifer (Günther, 1862) Cichlasoma margaritiferum (p. )
Amphiprion akallopisos Bleeker, 1853 Amphiprion akallopisos (p. )
Amphiprion allardi Klausewitz, 1970 Amphiprion allardi (p. )
Amphiprion biaculeatus (Bloch, 1790) Premnas biaculeatus (p. )
Amphiprion bicinctus Rüppell, 1830 Amphiprion bicinctus (p. )
Amphiprion chrysogaster Cuvier, 1830 Amphiprion chrysogaster (p. )
Amphiprion clarkii (Bennett, 1830) Amphiprion clarkii (p. )
Amphiprion ephippium (Bloch, 1790) Amphiprion ephippium (p. )
Amphiprion frenatus Brevoort, 1856 Amphiprion frenatus (p. )
Amphiprion melanopus Bleeker, 1852 Amphiprion melanopus (p. )
Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 Amphiprion ocellaris (p. )
Amphiprion percula (Lacepède, 1802) Amphiprion percula (p. )
Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758) Amphiprion polymnus (p. )
Amphiprion rubrocinctus Richardson, 1842 Amphiprion rubrocinctus (p. )
Amphiprion sebae Bleeker, 1853 Amphiprion sebae (p. )
Amphiprion tricinctus Schultz & Welander, 1953 Amphiprion tricinctus (p. )
Amphistichus argenteus Agassiz, 1854 Amphistichus argenteus (p. )
Amphistichus koelzi (Hubbs, 1933) Amphistichus koelzi (p. )
Amphistichus rhodoterus (Agassiz, 1854) Amphistichus rhodoterus (p. )
Anabarilius alburnops (Regan, 1914) Hemiculterella alburnops (p. )
Anabas testudineus (Bloch, 1792) Anabas testudineus (p. )
Anableps anableps (Linnaeus, 1758) Anableps anableps (p. )
Anableps dowii Gill, 1861 Anableps dowei (p. )
Anableps microlepis Müller & Troschel, 1844 Anableps microlepis (p. )
Anablepsoides amphoreus (Huber, 1979) Rivulus amphoreus (p. )
Anablepsoides bahianus (Huber, 1990) Rivulus bahianus (p. )
Anablepsoides cryptocallus (Seegers, 1980) Rivulus cryptocallus (p. )
Anablepsoides derhami (Fels & Huber, 1985) Rivulus derhami (p. )
Anablepsoides elongatus (Fels & de Rham, 1981) Rivulus elongatus (p. )
Anablepsoides igneus (Huber, 1991) Rivulus igneus (p. )
Anablepsoides intermittens (Fels & de Rham, 1981) Rivulus intermittens (p. )
Anablepsoides iridescens (Fels & de Rham, 1981) Rivulus iridescens (p. )
Anablepsoides lungi (Berkenkamp, 1984) Rivulus lungi (p. )
Anablepsoides micropus (Steindachner, 1863) Rivulus micropus (p. )
Anablepsoides monticola (Staeck & Schindler, 1997) Rivulus monticola (p. )
Anablepsoides ophiomimus (Huber, 1992) Rivulus ophiomimus (p. )
Anablepsoides ornatus (Garman, 1895) Rivulus obscurus (p. )
Anablepsoides rubrolineatus (Fels & de Rham, 1981) Rivulus rubrolineatus (p. )
Anablepsoides speciosus (Fels & de Rham, 1981) Rivulus speciosus (p. )
Anablepsoides taeniatus (Fowler, 1945) Rivulus taeniatus (p. )
Anablepsoides urophthalmus (Günther, 1866) Rivulus urophthalmus (p. )
Anacanthus barbatus Gray, 1830 Anacanthus barbatus (p. )
Anadoras weddellii (Castelnau, 1855) Anadoras weddellii (p. )
Anaecypris punica (Pellegrin, 1920) Phoxinellus punicus (p. )
Anaecypris punica (Pellegrin, 1920) Pseudophoxinus punicus (p. )
Anampses caeruleopunctatus Rüppell, 1829 Anampses caeruleopunctatus (p. )
Anampses chrysocephalus Randall, 1958 Anampses chrysocephalus (p. )
Anampses cuvier Quoy & Gaimard, 1824 Anampses cuvier (p. )
Anampses femininus Randall, 1972 Anampses femininus (p. )
Anampses geographicus Valenciennes, 1840 Anampses geographicus (p. )
Anampses meleagrides Valenciennes, 1840 Anampses meleagrides (p. )
Anampses neoguinaicus Bleeker, 1878 Anampses neoguinaicus (p. )
Anampses twistii Bleeker, 1856 Anampses twistii (p. )
Anarchias allardicei Jordan & Starks, 1906 Anarchias fuscus (p. )
Anarchias cantonensis (Schultz, 1943) Anarchias cantonensis (p. )
Anarchias euryurus (Lea, 1913) Anarchias euryurus (p. )
Anarchias galapagensis (Seale, 1940) Anarchias galapagensis (p. )
Anarchias seychellensis Smith, 1962 Anarchias seychellensis (p. )
Anarchias similis (Lea, 1913) Anarchias similis (p. )
Anarhichas denticulatus Krøyer, 1845 Anarhichas denticulatus (p. )
Anarhichas lupus Linnaeus, 1758 Anarhichas lupus (p. )
Anarrhichthys ocellatus Ayres, 1855 Anarrhichthys ocellatus (p. )
Anatolichthys anatoliae (Leidenfrost, 1912) Aphanius anatoliae (p. )
Ancharius fuscus Steindachner, 1880 Ancharius fuscus (p. )
Ancherythroculter kurematsui (Kimura, 1934) Megalobrama kurematsui (p. )
Anchoa compressa (Girard, 1858) Anchoa compressa (p. )
Anchoa cubana (Poey, 1868) Anchoa cubana (p. )
Anchoa delicatissima (Girard, 1854) Anchoa delicatissima (p. )
Anchoa hepsetus (Linnaeus, 1758) Anchoa hepsetus (p. )
Anchoa ischana (Jordan & Gilbert, 1882) Anchoa ischana (p. )
Anchoa lucida (Jordan & Gilbert, 1882) Anchoa lucida (p. )
Anchoa marinii Hildebrand, 1943 Anchoa marinii (p. )
Anchoa mitchilli (Valenciennes, 1848) Anchoa mitchilli diaphana (p. )
Anchoa spinifer (Valenciennes, 1848) Anchoa spinifer (p. )
Anchovia clupeoides (Swainson, 1839) Anchovia clupeoides (p. )
Anchovia macrolepidota (Kner, 1863) Anchovia macrolepidota (p. )
Anchovia surinamensis (Bleeker, 1865) Anchovia surinamensis (p. )
Anchoviella guianensis (Eigenmann, 1912) Anchoviella guianensis (p. )
Anchoviella lepidentostole (Fowler, 1911) Anchoviella lepidentostole (p. )
Ancistrus bolivianus (Steindachner, 1915) Ancistrus bolivianus (p. )
Ancistrus bufonius (Valenciennes, 1840) Ancistrus bufonius (p. )
Ancistrus bufonius (Valenciennes, 1840) Ancistrus calamita (p. )
Ancistrus cirrhosus (Valenciennes, 1836) Ancistrus cirrhosus (p. )
Ancistrus dolichopterus Kner, 1854 Ancistrus dolichopterus (p. )
Ancistrus erinaceus (Valenciennes, 1840) Ancistrus erinaceus (p. )
Ancistrus hoplogenys (Günther, 1864) Ancistrus hoplogenys (p. )
Ancistrus leucostictus (Günther, 1864) Ancistrus leucostictus (p. )
Ancistrus macrophthalmus (Pellegrin, 1912) Ancistrus macrophthalmus (p. )
Ancistrus megalostomus Pearson, 1924 Ancistrus megalostomus (p. )
Ancistrus temminckii (Valenciennes, 1840) Ancistrus temminckii (p. )
Ancylopsetta dilecta (Goode & Bean, 1883) Ancylopsetta dilecta (p. )
Andamia heteroptera (Bleeker, 1857) Andamia heteroptera (p. )
Andamia reyi (Sauvage, 1880) Andamia reyi (p. )
Andersonia leptura Boulenger, 1900 Andersonia leptura (p. )
Andinoacara latifrons (Steindachner, 1878) Aequidens latifrons (p. )
Andinoacara rivulatus (Günther, 1860) Aequidens rivulatus (p. )
Andinoacara sapayensis (Regan, 1903) Aequidens sapayensis (p. )
Anematichthys repasson (Bleeker, 1853) Cyclocheilichthys repasson (p. )
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Anguilla anguilla (p. )
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Leptocephalus brevirostris (p. )
Anguilla australis Richardson, 1841 Anguilla australis (p. )
Anguilla bicolor McClelland, 1844 Anguilla bicolor (p. )
Anguilla bicolor McClelland, 1844 Anguilla bicolor bicolor (p. )
Anguilla celebesensis Kaup, 1856 Anguilla celebesensis (p. )
Anguilla dieffenbachii Gray, 1842 Anguilla dieffenbachii (p. )
Anguilla japonica Temminck & Schlegel, 1846 Anguilla japonica (p. )
Anguilla malgumora Kaup, 1856 Anguilla malgumora (p. )
Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824 Anguilla marmorata (p. )
Anguilla megastoma Kaup, 1856 Anguilla megastoma (p. )
Anguilla mossambica (Peters, 1852) Anguilla mossambica (p. )
Anguilla obscura Günther, 1872 Anguilla obscura (p. )
Anguilla reinhardtii Steindachner, 1867 Anguilla reinhardtii (p. )
Anguilla rostrata (Lesueur, 1817) Anguilla rostrata (p. )
Anisotremus scapularis (Tschudi, 1846) Anisotremus scapularis (p. )
Anisotremus surinamensis (Bloch, 1791) Anisotremus surinamensis (p. )
Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758) Anisotremus virginicus (p. )
Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822) Anodontostoma chacunda (p. )
Anodus elongatus Agassiz, 1829 Anodus elongatus (p. )
Anodus elongatus Agassiz, 1829 Eigenmannina melanopogon (p. )
Anomalochromis thomasi (Boulenger, 1915) Haplochromis thomasi (p. )
Anomalochromis thomasi (Boulenger, 1915) Pelmatochromis thomasi (p. )
Anomalops katoptron (Bleeker, 1856) Anomalops katoptron (p. )
Anoplogaster cornuta (Valenciennes, 1833) Anoplogaster cornutus (p. )
Anoplopoma fimbria (Pallas, 1814) Anoplopoma fimbria (p. )
Anostomoides atrianalis Pellegrin, 1909 Anostomoides atrianalis (p. )
Anostomoides laticeps (Eigenmann, 1912) Anostomoides laticeps (p. )
Anostomus anostomus (Linnaeus, 1758) Anostomus anostomus (p. )
Anostomus brevior Géry, 1961 Anostomus brevior (p. )
Anostomus longus Géry, 1961 Anostomus anostomus longus (p. )
Anostomus ternetzi Fernández-Yépez, 1949 Anostomus ternetzi (p. )
Anotopterus pharao Zugmayer, 1911 Anotopterus pharao (p. )
Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794) Anoxypristis cuspidata (p. )
Antennablennius adenensis Fraser-Brunner, 1951 Antennablennius adenensis (p. )
Antennablennius australis Fraser-Brunner, 1951 Antennablennius australis (p. )
Antennablennius bifilum (Günther, 1861) Antennablennius bifilum (p. )
Antennablennius hypenetes (Klunzinger, 1871) Antennablennius hypenetes (p. )
Antennarius biocellatus (Cuvier, 1817) Antennarius biocellatus (p. )
Antennarius biocellatus (Cuvier, 1817) Antennarius notophthalmus (p. )
Antennarius commerson (Lacepède, 1798) Antennarius commersoni (p. )
Antennarius hispidus (Bloch & Schneider, 1801) Antennarius hispidus (p. )
Antennarius indicus Schultz, 1964 Antennarius indicus (p. )
Antennarius maculatus (Desjardins, 1840) Antennarius maculatus (p. )
Antennarius maculatus (Desjardins, 1840) Antennarius oligospilos (p. )
Antennarius multiocellatus (Valenciennes, 1837) Antennarius multiocellatus (p. )
Antennarius pardalis (Valenciennes, 1837) Antennarius pardalis (p. )
Antennarius pictus (Shaw, 1794) Antennarius pictus (p. )
Antennarius striatus (Shaw, 1794) Antennarius striatus (p. )
Antennatus strigatus (Gill, 1863) Antennarius strigatus (p. )
Antennatus tuberosus (Cuvier, 1817) Antennatus tuberosus (p. )
Anthias anthias (Linnaeus, 1758) Anthias anthias (p. )
Antigonia capros Lowe, 1843 Antigonia capros (p. )
Antigonia capros Lowe, 1843 Antigonia steindachneri (p. )
Antigonia eos Gilbert, 1905 Antigonia eos (p. )
Antigonia malayana Weber, 1913 Antigonia malayana (p. )
Antigonia rubescens (Günther, 1860) Antigonia rubescens (p. )
Antimora rostrata (Günther, 1878) Antimora rostrata (p. )
Anyperodon leucogrammicus (Valenciennes, 1828) Anyperodon leucogrammicus (p. )
Apagesoma delosommatum (Hureau, Staiger & Nielsen, 1979) Typhlonus delosommatus (p. )
Apareiodon affinis (Steindachner, 1879) Parodon affinis (p. )
Apeltes quadracus (Mitchill, 1815) Apeltes quadracus (p. )
Aphaniops dispar (Rüppell, 1829) Aphanius dispar (p. )
Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) Aphanius fasciatus (p. )
Aphanopus carbo Lowe, 1839 Aphanopus carbo (p. )
Aphanotorulus emarginatus (Valenciennes, 1840) Hypostomus emarginatus (p. )
Aphanotorulus horridus (Kner, 1854) Hypostomus horridus (p. )
Aphanotorulus unicolor (Steindachner, 1908) Aphanotorulus frankei (p. )
Aphanotorulus unicolor (Steindachner, 1908) Hypostomus popoi (p. )
Aphareus furca (Lacepède, 1801) Aphareus furca (p. )
Aphareus rutilans Cuvier, 1830 Aphareus rutilans (p. )
Aphia minuta (Risso, 1810) Aphia minuta (p. )
Aphredoderus sayanus (Gilliams, 1824) Aphredoderus sayanus (p. )
Aphyocharax alburnus (Günther, 1869) Aphyocharax alburnus (p. )
Aphyocharax anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903 Phoxinopsis typicus (p. )
Aphyocharax dentatus Eigenmann & Kennedy, 1903 Aphyocharax dentatus (p. )
Aphyocharax nattereri (Steindachner, 1882) Aphyocharax paraguayensis (p. )
Aphyodite grammica Eigenmann, 1912 Aphyodite grammica (p. )
Aphyolebias peruensis (Myers, 1954) Pterolebias peruensis (p. )
Aphyonus gelatinosus Günther, 1878 Aphyonus gelatinosus (p. )
Aphyosemion abacinum Huber, 1976 Aphyosemion abacinum (p. )
Aphyosemion ahli Myers, 1933 Aphyosemion ahli (p. )
Aphyosemion alpha Huber, 1998 Aphyosemion alpha (p. )
Aphyosemion australe (Rachow, 1921) Aphyosemion australe (p. )
Aphyosemion batesii (Boulenger, 1911) Aphyosemion batesii (p. )
Aphyosemion batesii (Boulenger, 1911) Aphyosemion splendidum (p. )
Aphyosemion bivittatum (Lönnberg, 1895) Aphyosemion bivittatum (p. )
Aphyosemion bivittatum (Lönnberg, 1895) Fundulus bivittatus (p. )
Aphyosemion bualanum (Ahl, 1924) Aphyosemion bualanum (p. )
Aphyosemion cameronense (Boulenger, 1903) Aphyosemion cameronense (p. )
Aphyosemion cameronense (Boulenger, 1903) Aphyosemion obscurum (p. )
Aphyosemion chauchei Huber & Scheel, 1981 Aphyosemion chauchei (p. )
Aphyosemion christyi (Boulenger, 1915) Aphyosemion christyi (p. )
Aphyosemion coeleste Huber & Radda, 1977 Aphyosemion coeleste (p. )
Aphyosemion cyanostictum Lambert & Géry, 1968 Diapteron cyanostictum (p. )
Aphyosemion dargei Amiet, 1987 Aphyosemion dargei (p. )
Aphyosemion edeanum Amiet, 1987 Aphyosemion edeanum (p. )
Aphyosemion elegans (Boulenger, 1899) Aphyosemion elegans (p. )
Aphyosemion escherichi (Ahl, 1924) Aphyosemion escherichi (p. )
Aphyosemion escherichi (Ahl, 1924) Aphyosemion simulans (p. )
Aphyosemion exigoideum Radda & Huber, 1977 Aphyosemion exigoideum (p. )
Aphyosemion exiguum (Boulenger, 1911) Aphyosemion exiguum (p. )
Aphyosemion gabunense Radda, 1975 Aphyosemion gabunense (p. )
Aphyosemion gabunense Radda, 1975 Aphyosemion marginatum (p. )
Aphyosemion georgiae Lambert & Géry, 1968 Aphyosemion georgiae (p. )
Aphyosemion hera Huber, 1998 Aphyosemion hera (p. )
Aphyosemion herzogi Radda, 1975 Aphyosemion bochtleri (p. )
Aphyosemion herzogi Radda, 1975 Aphyosemion herzogi (p. )
Aphyosemion joergenscheeli Huber & Radda, 1977 Aphyosemion joergenscheeli (p. )
Aphyosemion lambertorum Radda & Huber, 1977 Aphyosemion lamberti (p. )
Aphyosemion loennbergii (Boulenger, 1903) Fundulus loennbergii (p. )
Aphyosemion louessense (Pellegrin, 1931) Aphyosemion louessense (p. )
Aphyosemion lugens Amiet, 1991 Aphyosemion lugens (p. )
Aphyosemion lujae (Boulenger, 1911) Aphyosemion lujae (p. )
Aphyosemion mimbon Huber, 1977 Aphyosemion mimbon (p. )
Aphyosemion ocellatum Huber & Radda, 1977 Aphyosemion ocellatum (p. )
Aphyosemion ogoense (Pellegrin, 1930) Aphyosemion ogoense (p. )
Aphyosemion ogoense (Pellegrin, 1930) Aphyosemion ogoense ottogartneri (p. )
Aphyosemion ogoense (Pellegrin, 1930) Aphyosemion pyrophore (p. )
Aphyosemion pascheni (Ahl, 1928) Aphyosemion pascheni festivum (p. )
Aphyosemion passaroi Huber, 1994 Aphyosemion passaroi (p. )
Aphyosemion poliaki Amiet, 1991 Aphyosemion poliaki (p. )
Aphyosemion primigenium Radda & Huber, 1977 Aphyosemion primigenium (p. )
Aphyosemion punctatum Radda & Pürzl, 1977 Aphyosemion punctatum (p. )
Aphyosemion rectogoense Radda & Huber, 1977 Aphyosemion rectogoense (p. )
Aphyosemion schioetzi Huber & Scheel, 1981 Aphyosemion schioetzi (p. )
Aphyosemion schoutedeni (Boulenger, 1920) Aphyosemion schoutedeni (p. )
Aphyosemion seegersi Huber, 1980 Aphyosemion seegersi (p. )
Aphyosemion splendopleure (Brüning, 1929) Aphyosemion splendopleure (p. )
Aphyosemion striatum (Boulenger, 1911) Aphyosemion striatum (p. )
Aphyosemion thysi Radda & Huber, 1978 Aphyosemion thysi (p. )
Aphyosemion wildekampi Berkenkamp, 1973 Aphyosemion wildekampi (p. )
Apionichthys dumerili Kaup, 1858 Apionichthys dumerili (p. )
Apistogramma gossei Kullander, 1982 Apistogramma gossei (p. )
Apistus carinatus (Bloch & Schneider, 1801) Apistus carinatus (p. )
Apletodon dentatus (Facciolà, 1887) Apletodon dentatus dentatus (p. )
Apletodon pellegrini (Chabanaud, 1925) Apletodon pellegrini (p. )
Aploactisoma milesii (Richardson, 1850) Aploactisoma milesii (p. )
Aplocheilichthys spilauchen (Duméril, 1861) Aplocheilichthys spilauchen (p. )
Aplocheilus lineatus (Valenciennes, 1846) Aplocheilus lineatus (p. )
Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822) Aplocheilus panchax (p. )
Aplochiton zebra Jenyns, 1842 Aplochiton zebra (p. )
Aplodactylus arctidens Richardson, 1839 Aplodactylus arctidens (p. )
Aplodactylus lophodon Günther, 1859 Crinodus lophodon (p. )
Aplodactylus punctatus Valenciennes, 1832 Aplodactylus punctatus (p. )
Aplodinotus grunniens Rafinesque, 1819 Aplodinotus grunniens (p. )
Apocryptes bato (Hamilton, 1822) Apocryptes bato (p. )
Apodichthys flavidus Girard, 1854 Apodichthys flavidus (p. )
Apodichthys fucorum Jordan & Gilbert, 1880 Apodichthys fucorum (p. )
Apogon americanus Castelnau, 1855 Apogon americanus (p. )
Apogon axillaris Valenciennes, 1832 Apogon axillaris (p. )
Apogon caudicinctus Randall & Smith, 1988 Apogon caudicinctus (p. )
Apogon coccineus Rüppell, 1838 Apogon coccineus (p. )
Apogon doryssa (Jordan & Seale, 1906) Apogon doryssa (p. )
Apogon imberbis (Linnaeus, 1758) Apogon imberbis (p. )
Apogon lativittatus Randall, 2001 Apogon lativittatus (p. )
Apogon retrosella (Gill, 1862) Apogon retrosella (p. )
Apogon semiornatus Peters, 1876 Apogon semiornatus (p. )
Apogon unicolor Steindachner & Döderlein, 1883 Apogon unicolor (p. )
Apogonichthyoides nigripinnis (Cuvier, 1828) Apogon nigripinnis (p. )
Apogonichthyoides taeniatus (Cuvier, 1828) Apogon bifasciatus (p. )
Apogonichthyoides taeniatus (Cuvier, 1828) Apogon taeniatus (p. )
Apogonichthyoides timorensis (Bleeker, 1854) Apogon fraxineus (p. )
Apogonichthyoides timorensis (Bleeker, 1854) Apogon timorensis (p. )
Apogonichthys ocellatus (Weber, 1913) Apogonichthys ocellatus (p. )
Apogonichthys perdix Bleeker, 1854 Apogonichthys perdix (p. )
Apogonichthys perdix Bleeker, 1854 Apogonichthys waikiki (p. )
Apolemichthys arcuatus (Gray, 1831) Holacanthus arcuatus (p. )
Apolemichthys guezei (Randall & Maugé, 1978) Apolemichthys guezei (p. )
Apolemichthys trimaculatus (Cuvier, 1831) Apolemichthys trimaculatus (p. )
Apolemichthys xanthotis (Fraser-Brunner, 1950) Apolemichthys xanthotis (p. )
Apolemichthys xanthurus (Bennett, 1833) Apolemichthys xanthurus (p. )
Aporops bilinearis Schultz, 1943 Pseudogramma bilinearis (p. )
Apricaphanius iberus (Valenciennes, 1846) Aphanius iberus (p. )
Aprion virescens Valenciennes, 1830 Aprion virescens (p. )
Apristurus aphyodes Nakaya & Stehmann, 1998 Apristurus aphyodes (p. )
Apristurus laurussonii (Saemundsson, 1922) Apristurus laurussonii (p. )
Apristurus laurussonii (Saemundsson, 1922) Apristurus maderensis (p. )
Apristurus manis (Springer, 1979) Apristurus manis (p. )
Apristurus microps (Gilchrist, 1922) Apristurus microps (p. )
Apsilus dentatus Guichenot, 1853 Apsilus dentatus (p. )
Apsilus fuscus Valenciennes, 1830 Apsilus fuscus (p. )
Apterichtus anguiformis (Peters, 1877) Apterichtus anguiformis (p. )
Apterichtus caecus (Linnaeus, 1758) Apterichtus caecus (p. )
Apterichtus equatorialis (Myers & Wade, 1941) Apterichtus equatorialis (p. )
Apterichtus gracilis (Kaup, 1856) Apterichtus gracilis (p. )
Apterichtus kendalli (Gilbert, 1891) Apterichtus kendalli (p. )
Apterichtus klazingai (Weber, 1913) Apterichtus klazingai (p. )
Apterichtus monodi (Roux, 1966) Apterichtus monodi (p. )
Apteronotus albifrons (Linnaeus, 1766) Apteronotus albifrons (p. )
Apteronotus albifrons (Linnaeus, 1766) Sternarchus albifrons (p. )
Apteronotus bonapartii (Castelnau, 1855) Apteronotus bonapartii (p. )
Apteronotus bonapartii (Castelnau, 1855) Sternarchus bonapartii (p. )
Apteronotus brasiliensis (Reinhardt, 1852) Sternarchus brasiliensis (p. )
Aptychotrema rostrata (Shaw, 1794) Aptychotrema rostrata (p. )
Aptychotrema vincentiana (Haacke, 1885) Aptychotrema vincentiana (p. )
Arabibarbus grypus (Heckel, 1843) Barbus grypus (p. )
Aracana aurita (Shaw, 1798) Aracana aurita (p. )
Aracana ornata (Gray, 1838) Aracana ornata (p. )
Araiophos eastropas Ahlstrom & Moser, 1969 Araiophos eastropas (p. )
Arapaima gigas (Schinz, 1822) Arapaima gigas (p. )
Archiaphyosemion guineense (Daget, 1954) Aphyosemion guineense (p. )
Archocentrus centrarchus (Gill, 1877) Archocentrus centrarchus (p. )
Archolaemus blax Korringa, 1970 Archolaemus blax (p. )
Archoplites interruptus (Girard, 1854) Archoplites interruptus (p. )
Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792) Archosargus aries (p. )
Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792) Archosargus probatocephalus (p. )
Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758) Archosargus rhomboidalis (p. )
Arctoraja parmifera (Bean, 1881) Bathyraja parmifera (p. )
Arctozenus risso (Bonaparte, 1840) Arctozenus risso (p. )
Arctozenus risso (Bonaparte, 1840) Notolepis risso (p. )
Arcygobius baliurus (Valenciennes, 1837) Gobius baliurus (p. )
Arenigobius bifrenatus (Kner, 1865) Arenigobius bifrenatus (p. )
Argentina aliceae Cohen & Atsaides, 1969 Argentina aliceae (p. )
Argentina euchus Cohen, 1961 Argentina euchus (p. )
Argentina silus (Ascanius, 1775) Argentina silus (p. )
Argentina sphyraena Linnaeus, 1758 Argentina cuvieri (p. )
Argentina sphyraena Linnaeus, 1758 Argentina hebridica (p. )
Argentina sphyraena Linnaeus, 1758 Argentina sphyraena (p. )
Argentinolycus elongatus (Smitt, 1898) Iluocoetes elongatus (p. )
Argonectes longiceps (Kner, 1858) Argonectes longiceps (p. )
Argonectes longiceps (Kner, 1858) Argonectes scapularis (p. )
Argyripnus brocki Struhsaker, 1973 Argyripnus brocki (p. )
Argyripnus ephippiatus Gilbert & Cramer, 1897 Argyripnus ephippiatus (p. )
Argyropelecus aculeatus Valenciennes, 1850 Argyropelecus aculeatus (p. )
Argyropelecus affinis Garman, 1899 Argyropelecus affinis (p. )
Argyropelecus gigas Norman, 1930 Argyropelecus gigas (p. )
Argyropelecus hemigymnus Cocco, 1829 Argyropelecus hemigymnus (p. )
Argyropelecus hemigymnus Cocco, 1829 Argyropelecus intermedius (p. )
Argyropelecus lychnus Garman, 1899 Argyropelecus lychnus (p. )
Argyropelecus olfersii (Cuvier, 1829) Argyropelecus olfersii (p. )
Argyropelecus sladeni Regan, 1908 Argyropelecus sladeni (p. )
Argyrops filamentosus (Valenciennes, 1830) Argyrops filamentosus (p. )
Argyrops spinifer (Forsskål, 1775) Argyrops spinifer (p. )
Argyrosomus hololepidotus (Lacepède, 1801) Argyrosomus hololepidotus (p. )
Argyrosomus inodorus Griffiths & Heemstra, 1995 Argyrosomus inodorus (p. )
Argyrosomus japonicus (Temminck & Schlegel, 1843) Argyrosomus japonicus (p. )
Argyrosomus regius (Asso, 1801) Argyrosomus regius (p. )
Argyrozona argyrozona (Valenciennes, 1830) Argyrozona argyrozona (p. )
Ariomma bondi Fowler, 1930 Ariomma bondi (p. )
Ariomma indica (Day, 1871) Ariomma indica (p. )
Ariomma melana (Ginsburg, 1954) Ariomma melanum (p. )
Ariopsis felis (Linnaeus, 1766) Hexanematichthys felis (p. )
Ariosoma anago (Temminck & Schlegel, 1846) Ariosoma anago (p. )
Ariosoma anagoides (Bleeker, 1853) Ariosoma anagoides (p. )
Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809) Ariosoma balearicum (p. )
Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809) Leptocephalus marginatus (p. )
Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809) Leptocephalus taenia (p. )
Ariosoma bauchotae Karrer, 1983 Ariosoma bauchotae (p. )
Ariosoma fasciatum (Günther, 1872) Poeciloconger fasciatus (p. )
Ariosoma mauritianum (Pappenheim, 1914) Ariosoma mauritianum (p. )
Ariosoma mellissii (Günther, 1870) Ariosoma mellissii (p. )
Ariosoma scheelei (Strömman, 1896) Ariosoma scheelei (p. )
Aristostomias grimaldii Zugmayer, 1913 Aristostomias grimaldii (p. )
Aristostomias xenostoma Regan & Trewavas, 1930 Aristostomias xenostoma (p. )
Arius africanus Günther, 1867 Arius africanus (p. )
Arius arius (Hamilton, 1822) Arius arius (p. )
Arius gagora (Hamilton, 1822) Arius gagora (p. )
Arius jella Day, 1877 Arius jella (p. )
Arius maculatus (Thunberg, 1792) Arius maculatus (p. )
Arius maculatus (Thunberg, 1792) Hemipimelodus bicolor (p. )
Arius madagascariensis Vaillant, 1894 Arius madagascariensis (p. )
Arius manillensis Valenciennes, 1840 Arius manillensis (p. )
Arius microcephalus Bleeker, 1855 Pseudarius microcephalus (p. )
Arius subrostratus Valenciennes, 1840 Arius subrostratus (p. )
Arius venosus Valenciennes, 1840 Arius venosus (p. )
Arnoglossus aspilos (Bleeker, 1851) Arnoglossus aspilos (p. )
Arnoglossus capensis Boulenger, 1898 Arnoglossus capensis (p. )
Arnoglossus debilis (Gilbert, 1905) Arnoglossus debilis (p. )
Arnoglossus elongatus Weber, 1913 Arnoglossus elongatus (p. )
Arnoglossus imperialis (Rafinesque, 1810) Arnoglossus imperialis (p. )
Arnoglossus japonicus Hubbs, 1915 Arnoglossus japonicus (p. )
Arnoglossus kessleri Schmidt, 1915 Arnoglossus kessleri (p. )
Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792) Arnoglossus laterna (p. )
Arnoglossus macrolophus Alcock, 1889 Arnoglossus macrolophus (p. )
Arnoglossus nigrifrons Amaoka & Mihara, 2000 Arnoglossus nigrifrons (p. )
Arnoglossus polyspilus (Günther, 1880) Arnoglossus polyspilus (p. )
Arnoglossus rueppelii (Cocco, 1844) Arnoglossus rueppellii (p. )
Arnoglossus septemventralis Amaoka & Mihara, 2000 Arnoglossus septemventralis (p. )
Arnoglossus tapeinosoma (Bleeker, 1865) Arnoglossus tapeinosoma (p. )
Arnoglossus tenuis Günther, 1880 Arnoglossus tenuis (p. )
Arnoglossus thori Kyle, 1913 Arnoglossus thori (p. )
Arnoldichthys spilopterus (Boulenger, 1909) Arnoldichthys spilopterus (p. )
Arothron diadematus (Rüppell, 1829) Arothron diadematus (p. )
Arothron hispidus (Linnaeus, 1758) Arothron hispidus (p. )
Arothron immaculatus (Bloch & Schneider, 1801) Arothron immaculatus (p. )
Arothron manilensis (Marion de Procé, 1822) Arothron manillensis (p. )
Arothron mappa (Lesson, 1831) Arothron mappa (p. )
Arothron meleagris (Anonymous, 1798) Arothron meleagris (p. )
Arothron nigropunctatus (Bloch & Schneider, 1801) Arothron nigropunctatus (p. )
Arothron reticularis (Bloch & Schneider, 1801) Arothron reticularis (p. )
Arothron stellatus (Anonymous, 1798) Arothron aerostaticus (p. )
Arothron stellatus (Anonymous, 1798) Arothron stellatus (p. )
Arrhamphus sclerolepis Günther, 1866 Arrhamphus sclerolepis (p. )
Arripis georgiana (Valenciennes, 1831) Arripis georgianus (p. )
Arripis trutta (Forster, 1801) Arripis trutta (p. )
Arripis truttacea (Cuvier, 1829) Arripis truttaceus (p. )
Artedidraco mirus Lönnberg, 1905 Artedidraco mirus (p. )
Artedidraco orianae Regan, 1914 Artedidraco orianae (p. )
Artedidraco shackletoni Waite, 1911 Artedidraco shackletoni (p. )
Artediellus atlanticus Jordan & Evermann, 1898 Artediellus atlanticus (p. )
Artediellus pacificus Gilbert, 1896 Artediellus pacificus (p. )
Artediellus uncinatus (Reinhardt, 1834) Artediellus uncinatus (p. )
Artedius notospilotus Girard, 1856 Artedius notospilotus (p. )
Aruma histrio (Jordan, 1884) Aruma histrio (p. )
Asarcenchelys longimanus McCosker, 1985 Asarcenchelys longimanus (p. )
Ascelichthys rhodorus Jordan & Gilbert, 1880 Ascelichthys rhodorus (p. )
Aseraggodes bahamondei Randall & Meléndez C., 1987 Aseraggodes bahamondei (p. )
Aseraggodes cyaneus (Alcock, 1890) Aseraggodes cyaneus (p. )
Aseraggodes diringeri (Quéro, 1997) Parachirus diringeri (p. )
Aseraggodes guttulatus Kaup, 1858 Aseraggodes guttulatus (p. )
Aseraggodes kobensis (Steindachner, 1896) Aseraggodes kobensis (p. )
Aseraggodes melanostictus (Peters, 1877) Aseraggodes melanostictus (p. )
Aseraggodes sinusarabici Chabanaud, 1931 Aseraggodes sinusarabici (p. )
Aseraggodes whitakeri Woods, 1966 Aseraggodes whitakeri (p. )
Aspidontus dussumieri (Valenciennes, 1836) Aspidontus dussumieri (p. )
Aspidontus taeniatus Quoy & Gaimard, 1834 Aspidontus taeniatus (p. )
Aspidophoroides monopterygius (Bloch, 1786) Aspidophoroides monopterygius (p. )
Aspidoras pauciradiatus (Weitzman & Nijssen, 1970) Aspidoras pauciradiatus (p. )
Aspistor quadriscutis (Valenciennes, 1840) Arius quadriscutis (p. )
Aspredinichthys filamentosus (Valenciennes, 1840) Aspredinichthys filamentosus (p. )
Aspredinichthys tibicen (Valenciennes, 1840) Aspredinichthys tibicen (p. )
Aspredo aspredo (Linnaeus, 1758) Aspredo aspredo (p. )
Asquamiceps hjorti (Koefoed, 1927) Asquamiceps hjorti (p. )
Asquamiceps velaris Zugmayer, 1911 Asquamiceps velaris (p. )
Assessor macneilli Whitley, 1935 Assessor macneilli (p. )
Astatheros macracanthus (Günther, 1864) Cichlasoma macracanthum (p. )
Astatoreochromis alluaudi Pellegrin, 1904 Astatoreochromis alluaudi (p. )
Astatotilapia bloyeti (Sauvage, 1883) Haplochromis bloyeti (p. )
Astatotilapia bloyeti (Sauvage, 1883) Haplochromis strigigena (p. )
Astatotilapia burtoni (Günther, 1894) Haplochromis burtoni (p. )
Astatotilapia desfontainii (Lacepède, 1802) Haplochromis desfontainesi (p. )
Astatotilapia flaviijosephi (Lortet, 1883) Haplochromis flaviijosephi (p. )
Asterorhombus intermedius (Bleeker, 1865) Asterorhombus intermedius (p. )
Asterropteryx semipunctata Rüppell, 1830 Asterropteryx semipunctatus (p. )
Asterropteryx spinosa (Goren, 1981) Asterropteryx spinosus (p. )
Astroblepus festae (Boulenger, 1898) Astroblepus festae (p. )
Astroblepus grixalvii Humboldt, 1805 Astroblepus grixalvii (p. )
Astroblepus orientalis (Boulenger, 1903) Astroblepus orientalis (p. )
Astroblepus sabalo (Valenciennes, 1840) Astroblepus sabalo (p. )
Astroblepus taczanowskii (Boulenger, 1890) Astroblepus taczanowskii (p. )
Astroblepus ubidiai (Pellegrin, 1931) Astroblepus ubidiai (p. )
Astrodoras asterifrons (Kner, 1853) Astrodoras asterifrons (p. )
Astronesthes boulengeri Gilchrist, 1902 Astronesthes boulengeri (p. )
Astronesthes caulophorus Regan & Trewavas, 1929 Astronesthes caulophorus (p. )
Astronesthes cyaneus (Brauer, 1902) Astronesthes cyaneus (p. )
Astronesthes indicus Brauer, 1902 Astronesthes indicus (p. )
Astronesthes martensii Klunzinger, 1871 Astronesthes martensii (p. )
Astronesthes niger Richardson, 1845 Astronesthes niger (p. )
Astronesthes richardsoni (Poey, 1852) Astronesthes filifer (p. )
Astronesthes similus Parr, 1927 Astronesthes similis (p. )
Astronesthes splendidus Brauer, 1902 Astronesthes splendidus (p. )
Astronesthes trifibulatus Gibbs, Amaoka & Haruta, 1984 Astronesthes trifibulatus (p. )
Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831) Astronotus ocellatus (p. )
Astyanax abramis (Jenyns, 1842) Astyanax abramis (p. )
Astyanax aeneus (Günther, 1860) Astyanax aeneus (p. )
Astyanax asuncionensis Géry, 1972 Astyanax bimaculatus asuncionensis (p. )
Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) Astyanax bimaculatus (p. )
Astyanax cordovae (Günther, 1880) Astyanax cordovae (p. )
Astyanax leopoldi Géry, Planquette & Le Bail, 1988 Astyanax leopoldi (p. )
Astyanax lineatus (Perugia, 1891) Astyanax lineatus (p. )
Astyanax maximus (Steindachner, 1876) Astyanax maximus (p. )
Astyanax mexicanus (De Filippi, 1853) Astyanax mexicanus (p. )
Astyanax moorii (Boulenger, 1892) Astyanacinus moorii (p. )
Astyanax multidens (Pearson, 1924) Astyanacinus multidens (p. )
Astyanax validus Géry, Planquette & Le Bail, 1991 Astyanax validus (p. )
Astyanax villwocki Zarske & Géry, 1999 Astyanax villwocki (p. )
Ataeniobius toweri (Meek, 1904) Ataeniobius toweri (p. )
Ateleopus japonicus Bleeker, 1853 Ateleopus japonicus (p. )
Atelomycterus marmoratus (Anonymous [Bennett], 1830) Atelomycterus marmoratus (p. )
Atheresthes stomias (Jordan & Gilbert, 1880) Reinhardtius stomias (p. )
Atherina boyeri Risso, 1810 Atherina boyeri (p. )
Atherina breviceps Valenciennes, 1835 Atherina breviceps (p. )
Atherina hepsetus Linnaeus, 1758 Atherina hepsetus (p. )
Atherina lopeziana Rossignol & Blache, 1961 Atherina lopeziana (p. )
Atherina presbyter Cuvier, 1829 Atherina presbyter (p. )
Atherinella balsana (Meek, 1902) Melaniris balsanus (p. )
Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825) Xenomelaniris brasiliensis (p. )
Atherinomorus endrachtensis (Quoy & Gaimard, 1825) Atherinomorus endrachtensis (p. )
Atherinomorus insularum (Jordan & Evermann, 1903) Atherinomorus insularum (p. )
Atherinomorus lacunosus (Forster, 1801) Atherinomorus lacunosus (p. )
Atherinomorus stipes (Müller & Troschel, 1848) Atherinomorus stipes (p. )
Atherinops affinis (Ayres, 1860) Atherinops insularum (p. )
Atherinopsis californiensis Girard, 1854 Atherinopsis californiensis (p. )
Atherinosoma microstoma (Günther, 1861) Atherinosoma microstoma (p. )
Atherion africanum Smith, 1965 Atherion africanus (p. )
Atlantirivulus santensis (Köhler, 1906) Rivulus santensis (p. )
Atlantoraja castelnaui (Miranda Ribeiro, 1907) Raja castelnaui (p. )
Atlantoraja cyclophora (Regan, 1903) Raja cyclophora (p. )
Atopochilus chabanaudi Pellegrin, 1938 Atopochilus chabanaudi (p. )
Atopochilus pachychilus Pellegrin, 1924 Atopochilus pachychilus (p. )
Atopochilus savorgnani Sauvage, 1879 Atopochilus savorgnani (p. )
Atopochilus vogti Pellegrin, 1922 Atopochilus vogti (p. )
Atractoscion aequidens (Cuvier, 1830) Atractoscion aequidens (p. )
Atractoscion nobilis (Ayres, 1860) Cynoscion nobilis (p. )
Atractosteus tristoechus (Bloch & Schneider, 1801) Lepisosteus tristoechus (p. )
Atractosteus tropicus Gill, 1863 Lepisosteus tristoechus tropicus (p. )
Atrobucca geniae Ben-Tuvia & Trewavas, 1987 Atrobucca geniae (p. )
Atropus armatus (Forsskål, 1775) Carangoides armatus (p. )
Atropus atropos (Bloch & Schneider, 1801) Atropus atropos (p. )
Atropus hedlandensis (Whitley, 1934) Carangoides hedlandensis (p. )
Atropus mentalis (Cuvier, 1833) Ulua mentalis (p. )
Atrosalarias fuscus (Rüppell, 1838) Atrosalarias fuscus (p. )
Atule mate (Cuvier, 1833) Alepes mate (p. )
Atypichthys strigatus (Günther, 1860) Atypichthys strigatus (p. )
Auchenionchus microcirrhis (Valenciennes, 1836) Auchenionchus microcirrhis (p. )
Auchenionchus variolosus (Valenciennes, 1836) Auchenionchus variolosus (p. )
Auchenipterichthys thoracatus (Kner, 1858) Auchenipterichthys thoracatus (p. )
Auchenipterus ambyiacus Fowler, 1915 Auchenipterus ambyiacus (p. )
Auchenipterus brachyurus (Cope, 1878) Auchenipterus brachyurus (p. )
Auchenipterus dentatus Valenciennes, 1840 Auchenipterus dentatus (p. )
Auchenipterus nigripinnis (Boulenger, 1895) Auchenipterus nigripinnis (p. )
Auchenipterus nuchalis (Spix & Agassiz, 1829) Auchenipterus nuchalis (p. )
Auchenoglanis biscutatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Auchenoglanis biscutatus (p. )
Auchenoglanis occidentalis (Valenciennes, 1840) Auchenoglanis occidentalis (p. )
Aulacocephalus temminckii Bleeker, 1855 Aulacocephalus schlegeli (p. )
Aulacocephalus temminckii Bleeker, 1855 Aulacocephalus temmincki (p. )
Aulohalaelurus kanakorum Séret, 1990 Aulohalaelurus kanakorum (p. )
Aulonocara kandeense Tawil & Allgayer, 1987 Aulonocara maylandi kandeensis (p. )
Aulonocranus dewindti (Boulenger, 1899) Aulonocranus dewindti (p. )
Aulopareia unicolor (Valenciennes, 1837) Aulopareia unicolor (p. )
Aulopus cadenati Poll, 1953 Aulopus cadenati (p. )
Aulopus filamentosus (Bloch, 1792) Aulopus filamentosus (p. )
Aulorhynchus flavidus Gill, 1861 Aulorhynchus flavidus (p. )
Aulostomus chinensis (Linnaeus, 1766) Aulostomus chinensis (p. )
Aulostomus maculatus Valenciennes, 1841 Aulostomus maculatus (p. )
Aulotrachichthys heptalepis (Gon, 1984) Paratrachichthys heptalepis (p. )
Aulotrachichthys latus (Fowler, 1938) Paratrachichthys latus (p. )
Aulotrachichthys prosthemius (Jordan & Fowler, 1902) Paratrachichthys prosthemius (p. )
Aurigequula fasciata (Lacepède, 1803) Leiognathus fasciatus (p. )
Aurigequula longispinis (Valenciennes, 1835) Leiognathus longispinis (p. )
Auriglobus amabilis (Roberts, 1982) Chonerhinos amabilis (p. )
Auriglobus modestus (Bleeker, 1850) Chonerhinos modestus (p. )
Auriglobus nefastus (Roberts, 1982) Chonerhinos nefastus (p. )
Australoheros facetus (Jenyns, 1842) Cichlasoma facetum (p. )
Austrofundulus limnaeus Schultz, 1949 Austrofundulus limnaeus (p. )
Austroglanis barnardi (Skelton, 1981) Austroglanis barnardi (p. )
Austroglanis sclateri (Boulenger, 1901) Austroglanis sclateri (p. )
Austroglossus pectoralis (Kaup, 1858) Austroglossus pectoralis (p. )
Austrolebias adloffi (Ahl, 1922) Cynolebias adloffi (p. )
Austrolebias alexandri (Castello & López, 1974) Cynolebias alexandri (p. )
Austrolebias bellottii (Steindachner, 1881) Cynolebias bellottii (p. )
Austrolebias bellottii (Steindachner, 1881) Cynolebias maculatus (p. )
Austrolebias cheradophilus (Vaz-Ferreira, Sierra de Soriano & Scaglia de Paulete, 1965) Cynolebias cheradophilus (p. )
Austrolebias elongatus (Steindachner, 1881) Cynolebias elongatus (p. )
Austrolebias luteoflammulatus (Vaz-Ferreira, Sierra de Soriano & Scaglia de Paulete, 1965) Cynolebias luteoflammulatus (p. )
Austrolebias monstrosus (Huber, 1995) Cynolebias monstrosus (p. )
Austrolebias nigripinnis (Regan, 1912) Cynolebias nigripinnis (p. )
Austrolebias patriciae (Huber, 1995) Cynolebias patriciae (p. )
Austrolebias prognathus (Amato, 1986) Cynolebias prognathus (p. )
Austrolebias vandenbergorum (Huber, 1995) Cynolebias vandenbergi (p. )
Austrolebias viarius (Vaz-Ferreira, Sierra de Soriano & Scaglia de Paulete, 1965) Cynolebias viarius (p. )
Austrolebias wolterstorffi (Ahl, 1924) Cynolebias wolterstorffi (p. )
Austrolycus depressiceps Regan, 1913 Austrolycus depressiceps (p. )
Austrolycus laticinctus (Berg, 1895) Austrolycus laticinctus (p. )
Auxis rochei (Risso, 1810) Auxis rochei rochei (p. )
Auxis thazard (Lacepède, 1800) Auxis thazard thazard (p. )
Avocettina acuticeps (Regan, 1916) Avocettina acuticeps (p. )
Avocettina infans (Günther, 1878) Avocettina infans (p. )
Avocettina paucipora Nielsen & Smith, 1978 Avocettina paucipora (p. )
Awaous aeneofuscus (Peters, 1852) Awaous aeneofuscus (p. )
Awaous banana (Valenciennes, 1837) Awaous banana (p. )
Awaous flavus (Valenciennes, 1837) Awaous flavus (p. )
Awaous guamensis (Valenciennes, 1837) Awaous crassilabris (p. )
Awaous guamensis (Valenciennes, 1837) Awaous guamensis (p. )
Awaous lateristriga (Duméril, 1861) Awaous guineensis (p. )
Awaous lateristriga (Duméril, 1861) Awaous lateristriga (p. )
Awaous lateristriga (Duméril, 1861) Chonophorus lateristriga (p. )
Awaous macrorhynchus (Bleeker, 1867) Platygobius macrorhynchus (p. )
Awaous ocellaris (Broussonet, 1782) Awaous ocellaris (p. )
Awaous stamineus (Eydoux & Souleyet, 1850) Awaous stamineus (p. )
Awaous tajasica (Lichtenstein, 1822) Awaous taiasica (p. )
Axelrodia riesei Géry, 1966 Axelrodia riesei (p. )
Aztecula sallaei (Günther, 1868) Notropis sallaei (p. )
Azurina atrilobata (Gill, 1862) Chromis atrilobata (p. )
Azurina elerae (Fowler & Bean, 1928) Chromis elerae (p. )
Azurina lepidolepis (Bleeker, 1877) Chromis lepidolepis (p. )
Azurina multilineata (Guichenot, 1853) Chromis multilineata (p. )
Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) Neogobius gymnotrachelus (p. )
Badis badis (Hamilton, 1822) Badis badis (p. )
Bagarius bagarius (Hamilton, 1822) Bagarius bagarius (p. )
Bagarius lica Volz, 1903 Bagarius yarrelli (p. )
Bagre bagre (Linnaeus, 1766) Bagre bagre (p. )
Bagre marinus (Mitchill, 1815) Bagre marinus (p. )
Bagre pinnimaculatus (Steindachner, 1876) Felichthys pinnimaculatus (p. )
Bagrichthys hypselopterus (Bleeker, 1852) Bagrichthys hypselopterus (p. )
Bagrichthys macracanthus (Bleeker, 1854) Bagroides macracanthus (p. )
Bagrichthys macropterus (Bleeker, 1854) Bagrichthys macropterus (p. )
Bagroides hirsutus (Herre, 1934) Leiocassis hirsutus (p. )
Bagroides melapterus Bleeker, 1851 Bagroides melapterus (p. )
Bagrus bajad (Fabricius, 1775) Bagrus bajad (p. )
Bagrus degeni Boulenger, 1906 Bagrus degeni (p. )
Bagrus docmak (Fabricius, 1775) Bagrus docmak (p. )
Bagrus filamentosus Pellegrin, 1924 Bagrus filamentosus (p. )
Bagrus ubangensis Boulenger, 1902 Bagrus ubangensis (p. )
Bahaba polykladiskos (Bleeker, 1852) Bahaba polykladiskos (p. )
Bairdiella armata Gill, 1863 Bairdiella armata (p. )
Bairdiella chrysoura (Lacepède, 1802) Bairdiella chrysoura (p. )
Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830) Bairdiella ronchus (p. )
Bajacalifornia calcarata (Weber, 1913) Bajacalifornia calcarata (p. )
Bajacalifornia megalops (Lütken, 1898) Bajacalifornia megalops (p. )
Balantiocheilos melanopterus (Bleeker, 1850) Balantiocheilos melanopterus (p. )
Baldwinella vivanus (Jordan & Swain, 1885) Anthias vivanus (p. )
Balistapus undulatus (Park, 1797) Balistapus undulatus (p. )
Balistes capriscus Gmelin, 1789 Balistes carolinensis (p. )
Balistes polylepis Steindachner, 1876 Balistes polylepis (p. )
Balistes punctatus Gmelin, 1789 Balistes punctatus (p. )
Balistes vetula Linnaeus, 1758 Balistes vetula (p. )
Balistoides conspicillum (Bloch & Schneider, 1801) Balistoides conspicillum (p. )
Balistoides viridescens (Bloch & Schneider, 1801) Balistoides viridescens (p. )
Balitora annamitica Kottelat, 1988 Balitora annamitica (p. )
Balitora brucei Gray, 1830 Balitora brucei (p. )
Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) Abramis ballerus (p. )
Ballerus sapa (Pallas, 1814) Abramis sapa (p. )
Barathrites iris Zugmayer, 1911 Barathrites abyssorum (p. )
Barathrites iris Zugmayer, 1911 Barathrites iris (p. )
Barathronus bicolor Goode & Bean, 1886 Barathronus bicolor (p. )
Barathronus maculatus Shcherbachev, 1976 Barathronus maculatus (p. )
Barathronus pacificus Nielsen & Eagle, 1974 Barathronus pacificus (p. )
Barathronus parfaiti (Vaillant, 1888) Barathronus parfaiti (p. )
Barbantus curvifrons (Roule & Angel, 1931) Barbantus curvifrons (p. )
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) Nemacheilus barbatulus (p. )
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) Nemacheilus barbatulus toni (p. )
Barbichthys laevis (Valenciennes, 1842) Barbichthys laevis (p. )
Barbodes aurotaeniatus (Tirant, 1885) Barbus stigmatosomus (p. )
Barbodes aurotaeniatus (Tirant, 1885) Systomus aurotaeniatus (p. )
Barbodes binotatus (Valenciennes, 1842) Barbus binotatus (p. )
Barbodes binotatus (Valenciennes, 1842) Barbus goniosoma (p. )
Barbodes binotatus (Valenciennes, 1842) Puntius binotatus (p. )
Barbodes carnaticus (Jerdon, 1849) Barbus carnaticus (p. )
Barbodes semifasciolatus (Günther, 1868) Barbus semifasciolatus (p. )
Barbodes semifasciolatus (Günther, 1868) Capoeta semifasciolata (p. )
Barbonymus balleroides (Valenciennes, 1842) Barbus balleroides (p. )
Barbonymus collingwoodii (Günther, 1868) Barbus collingwoodii (p. )
Barbonymus collingwoodii (Günther, 1868) Puntius collingwoodii (p. )
Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849) Barbus gonionotus (p. )
Barbonymus schwanefeldii (Bleeker, 1854) Barbus schwanenfeldii (p. )
Barbopsis devecchii di Caporiacco, 1926 Barbopsis stefaninii (p. )
Barbopsis devecchii di Caporiacco, 1926 Eilichthys microphthalmus (p. )
Barbourisia rufa Parr, 1945 Barbourisia rufa (p. )
Barbucca diabolica Roberts, 1989 Barbucca diabolica (p. )
Barbulifer pantherinus (Pellegrin, 1901) Barbulifer pantherinus (p. )
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Barbus barbus (p. )
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Barbus barbus barbus (p. )
Barbus euboicus Stephanidis, 1950 Barbus plebejus euboicus (p. )
Barbus lorteti Sauvage, 1882 Barbus lorteti (p. )
Barbus macedonicus Karaman, 1928 Barbus barbus macedonicus (p. )
Barbus macedonicus Karaman, 1928 Barbus barbus thessalus (p. )
Barbus plebejus Bonaparte, 1839 Barbus plebejus plebejus (p. )
Barbus thessalus Stephanidis, 1971 Barbus barbus thessalus (p. )
Baryancistrus niveatus (Castelnau, 1855) Baryancistrus niveatus (p. )
Bascanichthys ceciliae Blache & Cadenat, 1971 Bascanichthys ceciliae (p. )
Bascanichthys paulensis Storey, 1939 Bascanichthys paulensis (p. )
Basilichthys microlepidotus (Jenyns, 1841) Basilichthys microlepidotus (p. )
Bassanago albescens (Barnard, 1923) Bassanago albescens (p. )
Bassogigas gillii Goode & Bean, 1896 Bassogigas gillii (p. )
Bassozetus compressus (Günther, 1878) Bassozetus compressus (p. )
Bassozetus elongatus Smith & Radcliffe, 1913 Bassozetus elongatus (p. )
Bassozetus glutinosus (Alcock, 1890) Bassozetus glutinosus (p. )
Bassozetus levistomatus Machida, 1989 Bassozetus levistomatus (p. )
Bassozetus normalis Gill, 1883 Bassozetus normalis (p. )
Bassozetus oncerocephalus (Vaillant, 1888) Bassozetus oncerocephalus (p. )
Bassozetus robustus Smith & Radcliffe, 1913 Bassozetus robustus (p. )
Bassozetus taenia (Günther, 1887) Bassozetus taenia (p. )
Bathophilus pawneei Parr, 1927 Bathophilus pawneei (p. )
Bathophilus vaillanti (Zugmayer, 1911) Bathophilus metallicus (p. )
Bathophilus vaillanti (Zugmayer, 1911) Bathophilus vaillanti (p. )
Bathyaethiops caudomaculatus (Pellegrin, 1925) Bathyaethiops caudomaculatus (p. )
Bathyagonus alascanus (Gilbert, 1896) Asterotheca alascana (p. )
Bathyagonus nigripinnis Gilbert, 1890 Bathyagonus nigripinnis (p. )
Bathybagrus sianenna (Boulenger, 1906) Chrysichthys sianenna (p. )
Bathybates graueri Steindachner, 1911 Bathybates graueri (p. )
Bathycongrus bertini (Poll, 1953) Rhechias bertini (p. )
Bathycongrus guttulatus (Günther, 1887) Bathycongrus guttulatus (p. )
Bathycongrus retrotinctus (Jordan & Snyder, 1901) Bathycongrus retrotinctus (p. )
Bathycongrus wallacei (Castle, 1968) Bathycongrus baranesi (p. )
Bathycongrus wallacei (Castle, 1968) Bathycongrus wallacei (p. )
Bathycongrus wallacei (Castle, 1968) Rhechias wallacei (p. )
Bathydraco antarcticus Günther, 1878 Bathydraco antarcticus (p. )
Bathydraco joannae DeWitt, 1985 Bathydraco joannae (p. )
Bathydraco macrolepis Boulenger, 1907 Bathydraco macrolepis (p. )
Bathydraco marri Norman, 1938 Bathydraco marri (p. )
Bathydraco scotiae Dollo, 1906 Bathydraco scotiae (p. )
Bathygadus cottoides Günther, 1878 Bathygadus cottoides (p. )
Bathygadus favosus Goode & Bean, 1886 Bathygadus favosus (p. )
Bathygadus macrops Goode & Bean, 1885 Bathygadus macrops (p. )
Bathygadus melanobranchus Vaillant, 1888 Bathygadus melanobranchus (p. )
Bathygadus spongiceps Gilbert & Hubbs, 1920 Bathygadus spongiceps (p. )
Bathygobius andrei (Sauvage, 1880) Bathygobius andrei (p. )
Bathygobius casamancus (Rochebrune, 1880) Bathygobius casamancus (p. )
Bathygobius coalitus (Bennett, 1832) Bathygobius coalitus (p. )
Bathygobius cocosensis (Bleeker, 1854) Bathygobius cocosensis (p. )
Bathygobius cyclopterus (Valenciennes, 1837) Bathygobius cyclopterus (p. )
Bathygobius fuscus (Rüppell, 1830) Bathygobius fuscus (p. )
Bathygobius karachiensis Hoda & Goren, 1990 Bathygobius karachiensis (p. )
Bathygobius krefftii (Steindachner, 1866) Bathygobius kreffti (p. )
Bathygobius meggitti (Hora & Mukerji, 1936) Bathygobius meggitti (p. )
Bathygobius ramosus Ginsburg, 1947 Bathygobius ramosus (p. )
Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837) Bathygobius soporator (p. )
Bathylagichthys greyae (Cohen, 1958) Bathylagus greyae (p. )
Bathylagoides argyrogaster (Norman, 1930) Bathylagus argyrogaster (p. )
Bathylagoides wesethi (Bolin, 1938) Bathylagus wesethi (p. )
Bathylagus antarcticus Günther, 1878 Bathylagus antarcticus (p. )
Bathylagus antarcticus Günther, 1878 Bathylagus glacialis (p. )
Bathylagus euryops Goode & Bean, 1896 Bathylagus euryops (p. )
Bathylagus tenuis Kobyliansky, 1986 Bathylagus tenuis (p. )
Bathymaster signatus Cope, 1873 Bathymaster signatus (p. )
Bathymicrops brevianalis Nielsen, 1966 Bathymicrops brevianalis (p. )
Bathymicrops regis Hjort & Koefoed, 1912 Bathymicrops regis (p. )
Bathymyrus simus Smith, 1965 Bathymyrus simus (p. )
Bathymyrus smithi Castle, 1968 Bathymyrus smithi (p. )
Bathyonus caudalis (Garman, 1899) Bathyonus caudalis (p. )
Bathyonus laticeps (Günther, 1878) Bathyonus laticeps (p. )
Bathyphylax bombifrons Myers, 1934 Bathyphylax bombifrons (p. )
Bathypterois atricolor Alcock, 1896 Bathypterois atricolor (p. )
Bathypterois bigelowi Mead, 1958 Bathypterois bigelowi (p. )
Bathypterois dubius Vaillant, 1888 Bathypterois dubius (p. )
Bathypterois dubius Vaillant, 1888 Bathypterois mediterraneus (p. )
Bathypterois grallator (Goode & Bean, 1886) Bathypterois grallator (p. )
Bathypterois longipes Günther, 1878 Bathypterois longipes (p. )
Bathypterois perceptor Sulak, 1977 Bathypterois perceptor (p. )
Bathypterois phenax Parr, 1928 Bathypterois phenax (p. )
Bathypterois quadrifilis Günther, 1878 Bathypterois quadrifilis (p. )
Bathypterois viridensis (Roule, 1916) Bathypterois viridensis (p. )
Bathyraja albomaculata (Norman, 1937) Bathyraja albomaculata (p. )
Bathyraja aleutica (Gilbert, 1896) Bathyraja aleutica (p. )
Bathyraja brachyurops (Fowler, 1910) Bathyraja brachyurops (p. )
Bathyraja eatonii (Günther, 1876) Bathyraja eatonii (p. )
Bathyraja griseocauda (Norman, 1937) Bathyraja griseocauda (p. )
Bathyraja irrasa Hureau & Ozouf-Costaz, 1980 Bathyraja irrasa (p. )
Bathyraja maccaini Springer, 1971 Bathyraja maccaini (p. )
Bathyraja macloviana (Norman, 1937) Bathyraja macloviana (p. )
Bathyraja magellanica (Philippi, 1902) Bathyraja magellanica (p. )
Bathyraja murrayi (Günther, 1880) Bathyraja murrayi (p. )
Bathyraja richardsoni (Garrick, 1961) Bathyraja richardsoni (p. )
Bathyraja scaphiops (Norman, 1937) Bathyraja scaphiops (p. )
Bathyraja schroederi (Krefft, 1968) Bathyraja schroederi (p. )
Bathyraja spinicauda (Jensen, 1914) Bathyraja spinicauda (p. )
Bathysaurus ferox Günther, 1878 Bathysaurus agassizi (p. )
Bathysaurus ferox Günther, 1878 Bathysaurus ferox (p. )
Bathysaurus mollis Günther, 1878 Bathysaurus mollis (p. )
Bathysolea lagarderae Quéro & Desoutter, 1990 Bathysolea lagarderae (p. )
Bathysolea polli (Chabanaud, 1950) Bathysolea polli (p. )
Bathysolea profundicola (Vaillant, 1888) Bathysolea profundicola (p. )
Bathysphyraenops simplex Parr, 1933 Bathysphyraenops simplex (p. )
Bathytoshia brevicaudata (Hutton, 1875) Dasyatis brevicaudata (p. )
Bathytoshia centroura (Mitchill, 1815) Dasyatis centroura (p. )
Bathytoshia centroura (Mitchill, 1815) Dasyatis hastata (p. )
Bathytroctes macrolepis Günther, 1887 Bellocia koefoedi (p. )
Bathytroctes microlepis Günther, 1878 Bathytroctes microlepis (p. )
Bathytroctes squamosus Alcock, 1890 Bathytroctes squamosus (p. )
Bathytyphlops sewelli (Norman, 1939) Bathytyphlops azorensis (p. )
Bathyuroconger vicinus (Vaillant, 1888) Bathyuroconger vicinus (p. )
Batrachocephalus mino (Hamilton, 1822) Batrachocephalus mino (p. )
Batrachoides liberiensis (Steindachner, 1867) Batrachoides liberiensis (p. )
Batrachoides pacifici (Günther, 1861) Batrachoides pacifici (p. )
Batrachoides surinamensis (Bloch & Schneider, 1801) Batrachoides surinamensis (p. )
Batrachoides waltersi Collette & Russo, 1981 Batrachoides waltersi (p. )
Batrachomoeus dubius (White, 1790) Batrachomoeus dubius (p. )
Batrachomoeus trispinosus (Günther, 1861) Batrachomoeus trispinosus (p. )
Batrichthys apiatus (Valenciennes, 1837) Batrichthys apiatus (p. )
Batrochoglanis raninus (Valenciennes, 1840) Pseudopimelodus raninus (p. )
Bedotia geayi Pellegrin, 1907 Bedotia geayi (p. )
Bedotia longianalis Pellegrin, 1914 Bedotia longianalis (p. )
Bedotia madagascariensis Regan, 1903 Bedotia madagascariensis (p. )
Bedotia tricolor Pellegrin, 1932 Bedotia tricolor (p. )
Bellator brachychir (Regan, 1914) Bellator brachychir (p. )
Bellator gymnostethus (Gilbert, 1892) Bellator gymnostethus (p. )
Bellator ribeiroi Miller, 1965 Bellator ribeiroi (p. )
Belobranchus belobranchus (Valenciennes, 1837) Belobranchus belobranchus (p. )
Belobranchus belobranchus (Valenciennes, 1837) Eleotris belobrancha (p. )
Belodontichthys dinema (Bleeker, 1851) Belodontichthys dinema (p. )
Belone belone (Linnaeus, 1761) Belone belone belone (p. )
Belone belone (Linnaeus, 1761) Belone belone gracilis (p. )
Belone svetovidovi Collette & Parin, 1970 Belone svetovidovi (p. )
Belonepterygion fasciolatum (Ogilby, 1889) Belonepterygion fasciolatum (p. )
Belonesox belizanus Kner, 1860 Belonesox belizanus (p. )
Belonion apodion Collette, 1966 Belonion apodion (p. )
Belonion dibranchodon Collette, 1966 Belonion dibranchodon (p. )
Belonoglanis tenuis Boulenger, 1902 Belonoglanis tenuis (p. )
Belonoperca chabanaudi Fowler & Bean, 1930 Belonoperca chabanaudi (p. )
Belonophago tinanti Poll, 1939 Belonophago tinanti (p. )
Belontia hasselti (Cuvier, 1831) Polyacanthus hasselti (p. )
Bembradium furici Fourmanoir & Rivaton, 1979 Bembradium furici (p. )
Bembradium roseum Gilbert, 1905 Bembradium roseum (p. )
Bembrops cadenati Das & Nelson, 1996 Bembrops cadenati (p. )
Bembrops caudimacula Steindachner, 1876 Bembrops caudimacula (p. )
Bembrops filiferus Gilbert, 1905 Bembrops filifera (p. )
Bembrops heterurus (Miranda Ribeiro, 1903) Bembrops heterurus (p. )
Bembrops platyrhynchus (Alcock, 1894) Bembrops philippinus (p. )
Bembrops platyrhynchus (Alcock, 1894) Bembrops platyrhynchus (p. )
Benitochromis batesii (Boulenger, 1901) Chromidotilapia batesii (p. )
Benitochromis batesii (Boulenger, 1901) Pelmatochromis batesii (p. )
Benthalbella elongata (Norman, 1937) Benthalbella elongata (p. )
Benthalbella infans Zugmayer, 1911 Benthalbella infans (p. )
Benthocometes robustus (Goode & Bean, 1886) Benthocometes robustus (p. )
Benthodesmus elongatus (Clarke, 1879) Benthodesmus elongatus (p. )
Benthodesmus simonyi (Steindachner, 1891) Benthodesmus atlanticus (p. )
Benthodesmus simonyi (Steindachner, 1891) Benthodesmus simonyi (p. )
Benthodesmus tuckeri Parin & Becker, 1970 Benthodesmus tuckeri (p. )
Benthophilus macrocephalus (Pallas, 1787) Benthophilus macrocephalus (p. )
Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874) Benthophilus stellatus (p. )
Benthosema fibulatum (Gilbert & Cramer, 1897) Benthosema fibulatum (p. )
Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837) Benthosema glaciale (p. )
Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837) Myctophum glaciale (p. )
Benthosema panamense (Tåning, 1932) Benthosema panamense (p. )
Benthosema pterotum (Alcock, 1890) Benthosema pterotum (p. )
Benthosema suborbitale (Gilbert, 1913) Benthosema simile (p. )
Benthosema suborbitale (Gilbert, 1913) Benthosema suborbitale (p. )
Beringraja binoculata (Girard, 1855) Raja binoculata (p. )
Beryx decadactylus Cuvier, 1829 Actinoberyx jugeati (p. )
Beryx decadactylus Cuvier, 1829 Beryx decadactylus (p. )
Beryx decadactylus Cuvier, 1829 Beryx delphini (p. )
Beryx splendens Lowe, 1834 Beryx splendens (p. )
Betta akarensis Regan, 1910 Betta akarensis (p. )
Betta breviobesa Tan & Kottelat, 1998 Betta breviobesus (p. )
Betta dimidiata Roberts, 1989 Betta dimidiata (p. )
Betta imbellis Ladiges, 1975 Betta imbellis (p. )
Betta prima Kottelat, 1994 Betta prima (p. )
Betta pugnax (Cantor, 1849) Betta pugnax (p. )
Betta simorum Tan & Ng, 1996 Betta simorum (p. )
Betta splendens Regan, 1910 Betta splendens (p. )
Betta taeniata Regan, 1910 Betta taeniata (p. )
Betta unimaculata (Popta, 1905) Betta unimaculata (p. )
Bhanotia fasciolata (Duméril, 1870) Bhanotia fasciolata (p. )
Bhavania australis (Jerdon, 1849) Bhavania australis (p. )
Bidyanus bidyanus (Mitchell, 1838) Bidyanus bidyanus (p. )
Biotodoma cupido (Heckel, 1840) Geophagus cupido (p. )
Bivibranchia bimaculata Vari, 1985 Bivibranchia bimaculata (p. )
Bivibranchia simulata Géry, Planquette & Le Bail, 1991 Bivibranchia simulata (p. )
Bivibranchia velox (Eigenmann & Myers, 1927) Bivibranchia velox (p. )
Biwia zezera (Ishikawa, 1895) Biwia zezera (p. )
Blachea xenobranchialis Karrer & Smith, 1980 Blachea xenobranchialis (p. )
Blenniella bilitonensis (Bleeker, 1858) Blenniella bilitonensis (p. )
Blenniella chrysospilos (Bleeker, 1857) Blenniella chrysospilos (p. )
Blenniella cyanostigma (Bleeker, 1849) Blenniella cyanostigma (p. )
Blenniella gibbifrons (Quoy & Gaimard, 1824) Blenniella gibbifrons (p. )
Blenniella paula (Bryan & Herre, 1903) Blenniella paula (p. )
Blenniella periophthalmus (Valenciennes, 1836) Blenniella periophthalmus (p. )
Blennioclinus brachycephalus (Valenciennes, 1836) Blennioclinus brachycephalus (p. )
Blennius normani Poll, 1949 Blennius normani (p. )
Blennius ocellaris Linnaeus, 1758 Blennius ocellaris (p. )
Blennophis anguillaris (Valenciennes, 1836) Blennophis anguillaris (p. )
Blepsias cirrhosus (Pallas, 1814) Blepsias cirrhosus (p. )
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Blicca bjoerkna (p. )
Bodianus anthioides (Bennett, 1832) Bodianus anthioides (p. )
Bodianus axillaris (Bennett, 1832) Bodianus axillaris (p. )
Bodianus bilunulatus (Lacepède, 1801) Bodianus bilunulatus bilunulatus (p. )
Bodianus bimaculatus Allen, 1973 Bodianus bimaculatus (p. )
Bodianus diana (Lacepède, 1801) Bodianus diana (p. )
Bodianus diplotaenia (Gill, 1862) Bodianus diplotaenia (p. )
Bodianus eclancheri (Valenciennes, 1846) Bodianus eclancheri (p. )
Bodianus insularis Gomon & Lubbock, 1980 Bodianus insularis (p. )
Bodianus loxozonus (Snyder, 1908) Bodianus loxozonus (p. )
Bodianus macrourus (Lacepède, 1801) Bodianus macrourus (p. )
Bodianus mesothorax (Bloch & Schneider, 1801) Bodianus mesothorax (p. )
Bodianus opercularis (Guichenot, 1847) Bodianus opercularis (p. )
Bodianus perditio (Quoy & Gaimard, 1834) Bodianus perditio (p. )
Bodianus rufus (Linnaeus, 1758) Bodianus rufus (p. )
Bodianus scrofa (Valenciennes, 1839) Bodianus scrofa (p. )
Bodianus speciosus (Bowdich, 1825) Bodianus speciosus (p. )
Bodianus vulpinus (Richardson, 1850) Bodianus vulpinus (p. )
Boehlkea fredcochui Géry, 1966 Boehlkea fredcochui (p. )
Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) Boesemania microlepis (p. )
Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770) Boleophthalmus boddarti (p. )
Boleophthalmus dussumieri Valenciennes, 1837 Boleophthalmus dussumieri (p. )
Boleophthalmus pectinirostris (Linnaeus, 1758) Boleophthalmus pectinirostris (p. )
Bolinichthys distofax Johnson, 1975 Bolinichthys distofax (p. )
Bolinichthys indicus (Nafpaktitis & Nafpaktitis, 1969) Bolinichthys indicus (p. )
Bolinichthys longipes (Brauer, 1906) Bolinichthys longipes (p. )
Bolinichthys nikolayi Becker, 1978 Bolinichthys nikolayi (p. )
Bolinichthys photothorax (Parr, 1928) Bolinichthys photothorax (p. )
Bolinichthys pyrsobolus (Alcock, 1890) Bolinichthys pyrsobolus (p. )
Bolinichthys supralateralis (Parr, 1928) Bolinichthys supralateralis (p. )
Bollmannia boqueronensis Evermann & Marsh, 1899 Bollmannia boqueronensis (p. )
Bollmannia ocellata Gilbert, 1892 Bollmannia ocellata (p. )
Boops boops (Linnaeus, 1758) Boops boops (p. )
Boraras maculatus (Duncker, 1904) Rasbora maculata (p. )
Boraras urophthalmoides (Kottelat, 1991) Rasbora urophthalmoides (p. )
Boreogadus saida (Lepechin, 1774) Boreogadus saida (p. )
Boridia grossidens Cuvier, 1830 Boridia grossidens (p. )
Borostomias abyssorum (Köhler, 1896) Borostomias abyssorum (p. )
Borostomias antarcticus (Lönnberg, 1905) Borostomias antarcticus (p. )
Borostomias elucens (Brauer, 1906) Borostomias elucens (p. )
Borostomias mononema (Regan & Trewavas, 1929) Borostomias mononema (p. )
Bostockia porosa Castelnau, 1873 Bostockia porosa (p. )
Bostrychus africanus (Steindachner, 1879) Bostrychus africanus (p. )
Bostrychus sinensis Lacepède, 1801 Bostrychus sinensis (p. )
Bothrocara brunneum (Bean, 1890) Bothrocara brunneum (p. )
Bothus guibei Stauch, 1966 Bothus guibei (p. )
Bothus lunatus (Linnaeus, 1758) Bothus lunatus (p. )
Bothus maculiferus (Poey, 1860) Bothus maculiferus (p. )
Bothus mancus (Broussonet, 1782) Bothus mancus (p. )
Bothus mellissi Norman, 1931 Bothus mellissi (p. )
Bothus myriaster (Temminck & Schlegel, 1846) Bothus myriaster (p. )
Bothus ocellatus (Agassiz, 1831) Bothus ocellatus (p. )
Bothus pantherinus (Rüppell, 1830) Bothus pantherinus (p. )
Bothus podas (Delaroche, 1809) Bothus podas (p. )
Botia dario (Hamilton, 1822) Botia geto (p. )
Botia dario (Hamilton, 1822) Botia macrolineata (p. )
Boulengerella cuvieri (Spix & Agassiz, 1829) Boulengerella cuvieri (p. )
Boulengerella lucius (Cuvier, 1816) Boulengerella lucia (p. )
Boulengerella maculata (Valenciennes, 1850) Boulengerella maculata (p. )
Boulengerella xyrekes Vari, 1995 Boulengerella xyrekes (p. )
Boulengerochromis microlepis (Boulenger, 1899) Boulengerochromis microlepis (p. )
Boulengeromyrus knoepffleri Taverne & Géry, 1968 Boulengeromyrus knoepffleri (p. )
Bovichtus angustifrons Regan, 1913 Bovichtus angustifrons (p. )
Bovichtus chilensis Regan, 1913 Bovichtus chilensis (p. )
Bovichtus chilensis Regan, 1913 Bovichtus elongatus (p. )
Bovichtus variegatus Richardson, 1846 Bovichtus variegatus (p. )
Bovichtus veneris Sauvage, 1879 Bovichtus veneris (p. )
Brachaluteres jacksonianus (Quoy & Gaimard, 1824) Brachaluteres jacksonianus (p. )
Brachaluteres jacksonianus (Quoy & Gaimard, 1824) Brachaluteres trossulus (p. )
Brachionichthys hirsutus (Lacepède, 1804) Brachionichthys hirsutus (p. )
Brachirus aenea (Smith, 1931) Brachirus aenea (p. )
Brachirus harmandi (Sauvage, 1878) Brachirus harmandi (p. )
Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801) Brachirus orientalis (p. )
Brachirus pan (Hamilton, 1822) Brachirus pan (p. )
Brachirus panoides (Bleeker, 1851) Brachirus panoides (p. )
Brachirus siamensis (Sauvage, 1878) Brachirus siamensis (p. )
Brachyamblyopus brachysoma (Bleeker, 1854) Brachyamblyopus brachysoma (p. )
Brachychalcinus copei (Steindachner, 1882) Brachychalcinus copei (p. )
Brachychalcinus orbicularis (Valenciennes, 1850) Brachychalcinus orbicularis (p. )
Brachychalcinus orbicularis (Valenciennes, 1850) Poptella orbicularis (p. )
Brachydeuterus auritus (Valenciennes, 1832) Brachydeuterus auritus (p. )
Brachygenys jessiae (Jordan & Bollman, 1890) Xenocys jessiae (p. )
Brachygobius nunus (Hamilton, 1822) Brachygobius nunus (p. )
Brachygobius sua (Smith, 1931) Brachygobius sua (p. )
Brachygobius xanthomelas Herre, 1937 Brachygobius xanthomelas (p. )
Brachyhypopomus beebei (Schultz, 1944) Brachyhypopomus beebei (p. )
Brachyhypopomus brevirostris (Steindachner, 1868) Brachyhypopomus brevirostris (p. )
Brachyhypopomus brevirostris (Steindachner, 1868) Hypopomus brevirostris (p. )
Brachyhypopomus pinnicaudatus (Hopkins, 1991) Brachyhypopomus pinnicaudatus (p. )
Brachyhypopomus pinnicaudatus (Hopkins, 1991) Hypopomus pinnicaudatus (p. )
Brachyistius frenatus Gill, 1862 Brachyistius frenatus (p. )
Brachypetersius altus (Boulenger, 1899) Brachypetersius altus (p. )
Brachypetersius notospilus (Pellegrin, 1930) Brachypetersius notospilus (p. )
Brachypetersius pseudonummifer Poll, 1967 Brachypetersius pseudonummifer (p. )
Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819) Brachyplatystoma filamentosum (p. )
Brachyplatystoma juruense (Boulenger, 1898) Brachyplatystoma juruense (p. )
Brachyplatystoma vaillantii (Valenciennes, 1840) Brachyplatystoma vaillanti (p. )
Brachypleura novaezeelandiae Günther, 1862 Brachypleura novaezeelandiae (p. )
Brachypterois serrulata (Richardson, 1846) Brachypterois serrulatus (p. )
Brachyrhaphis episcopi (Steindachner, 1878) Brachyrhaphis episcopi (p. )
Brachysomophis atlanticus Blache & Saldanha, 1972 Brachysomophis atlanticus (p. )
Brachysomophis crocodilinus (Bennett, 1833) Brachysomophis crocodilinus (p. )
Brachysomophis crocodilinus (Bennett, 1833) Brachysomophis sauropsis (p. )
Brama brama (Bonnaterre, 1788) Brama brama (p. )
Brama brama (Bonnaterre, 1788) Brama raii (p. )
Brama myersi Mead, 1972 Brama myersi (p. )
Branchiostegus albus Dooley, 1978 Branchiostegus albus (p. )
Branchiostegus argentatus (Cuvier, 1830) Branchiostegus argentatus (p. )
Branchiostegus doliatus (Cuvier, 1830) Branchiostegus doliatus (p. )
Branchiostegus japonicus (Houttuyn, 1782) Branchiostegus japonicus (p. )
Branchiostegus semifasciatus (Norman, 1931) Branchiostegus semifasciatus (p. )
Branchiostegus serratus Dooley & Paxton, 1975 Branchiostegus serratus (p. )
Branchiostegus wardi Whitley, 1932 Branchiostegus wardi (p. )
Bregmaceros atlanticus Goode & Bean, 1886 Bregmaceros atlanticus (p. )
Bregmaceros japonicus Tanaka, 1908 Bregmaceros japonicus (p. )
Bregmaceros mcclellandi Thompson, 1840 Bregmaceros mcclellandi (p. )
Brephostoma carpenteri Alcock, 1889 Brephostoma carpenteri (p. )
Brevibora dorsiocellata (Duncker, 1904) Rasbora dorsiocellata (p. )
Brevimyrus niger (Günther, 1866) Brienomyrus niger (p. )
Brevimyrus niger (Günther, 1866) Pollimyrus lhuysi (p. )
Breviraja spinosa Bigelow & Schroeder, 1950 Breviraja spinosa (p. )
Brevitrygon imbricata (Bloch & Schneider, 1801) Himantura imbricata (p. )
Brevoortia tyrannus (Latrobe, 1802) Brevoortia tyrannus (p. )
Brienomyrus brachyistius (Gill, 1862) Brienomyrus brachyistius (p. )
Brienomyrus longianalis (Boulenger, 1901) Brienomyrus longianalis (p. )
Brittanichthys axelrodi Géry, 1965 Brittanichthys axelrodi (p. )
Brosme brosme (Ascanius, 1772) Brosme brosme (p. )
Brosmophyciops pautzkei Schultz, 1960 Brosmophyciops pautzkei (p. )
Brosmophycis marginata (Ayres, 1854) Brosmophycis marginata (p. )
Brotula barbata (Bloch & Schneider, 1801) Brotula barbata (p. )
Brotula multibarbata Temminck & Schlegel, 1846 Brotula multibarbata (p. )
Brotula multibarbata Temminck & Schlegel, 1846 Brotula multicirrata (p. )
Brustiarius solidus (Herre, 1935) Arius solidus (p. )
Bryaninops amplus Larson, 1985 Bryaninops amplus (p. )
Bryaninops natans Larson, 1985 Bryaninops natans (p. )
Bryaninops ridens Smith, 1959 Bryaninops ridens (p. )
Brycinus affinis (Günther, 1894) Brycinus affinis (p. )
Brycinus batesii (Boulenger, 1903) Brycinus batesii (p. )
Brycinus bimaculatus (Boulenger, 1899) Brycinus bimaculatus (p. )
Brycinus brevis (Boulenger, 1903) Brycinus brevis (p. )
Brycinus carolinae (Paugy & Lévêque, 1981) Brycinus carolinae (p. )
Brycinus derhami Géry & Mahnert, 1977 Brycinus derhami (p. )
Brycinus grandisquamis (Boulenger, 1899) Brycinus grandisquamis (p. )
Brycinus humilis (Boulenger, 1905) Brycinus humilis (p. )
Brycinus imberi (Peters, 1852) Brycinus imberi (p. )
Brycinus jacksonii (Boulenger, 1912) Brycinus jacksonii (p. )
Brycinus kingsleyae (Günther, 1896) Brycinus kingsleyae (p. )
Brycinus lateralis (Boulenger, 1900) Brycinus lateralis (p. )
Brycinus leuciscus (Günther, 1867) Brycinus leuciscus (p. )
Brycinus macrolepidotus Valenciennes, 1850 Brycinus macrolepidotus (p. )
Brycinus nigricauda (Thys van den Audenaerde, 1974) Brycinus nigricauda (p. )
Brycinus nurse (Rüppell, 1832) Brycinus nurse (p. )
Brycinus opisthotaenia (Boulenger, 1903) Brycinus opisthotaenia (p. )
Brycinus poptae (Pellegrin, 1906) Brycinus poptae (p. )
Brycinus sadleri (Boulenger, 1906) Brycinus sadleri (p. )
Brycinus schoutedeni (Boulenger, 1912) Brycinus schoutedeni (p. )
Brycinus taeniurus (Günther, 1867) Brycinus taeniurus (p. )
Brycinus tholloni (Pellegrin, 1901) Brycinus tholloni (p. )
Brycon amazonicus (Spix & Agassiz, 1829) Brycon carpophagus (p. )
Brycon atrocaudatus (Kner, 1863) Brycon atrocaudatus (p. )
Brycon bicolor Pellegrin, 1909 Brycon bicolor (p. )
Brycon cephalus (Günther, 1869) Brycon cephalus (p. )
Brycon dentex Günther, 1860 Brycon dentex (p. )
Brycon devillei (Castelnau, 1855) Brycon devillei (p. )
Brycon falcatus Müller & Troschel, 1844 Brycon falcatus (p. )
Brycon hilarii (Valenciennes, 1850) Brycon hilarii (p. )
Brycon nattereri Günther, 1864 Brycon reinhardti (p. )
Brycon opalinus (Cuvier, 1819) Brycon opalinus (p. )
Brycon orbignyanus (Valenciennes, 1850) Brycon orbignyanus (p. )
Brycon pesu Müller & Troschel, 1845 Brycon pesu (p. )
Brycon pesu Müller & Troschel, 1845 Holobrycon pesu (p. )
Brycon striatulus (Kner, 1863) Brycon striatulus (p. )
Bryconacidnus ellisae (Pearson, 1924) Bryconacidnus ellisi (p. )
Bryconacidnus paipayensis (Pearson, 1929) Bryconacidnus paipayensis (p. )
Bryconaethiops boulengeri Pellegrin, 1900 Bryconaethiops boulengeri (p. )
Bryconaethiops macrops Boulenger, 1920 Bryconaethiops macrops (p. )
Bryconaethiops microstoma Günther, 1873 Bryconaethiops microstoma (p. )
Bryconalestes longipinnis (Günther, 1864) Brycinus longipinnis (p. )
Bryconamericus brevirostris (Günther, 1860) Bryconamericus brevirostris (p. )
Bryconamericus exodon Eigenmann, 1907 Bryconamericus exodon (p. )
Bryconamericus hyphesson Eigenmann, 1909 Bryconamericus hyphesson (p. )
Bryconamericus loisae Géry, 1964 Bryconamericus loisae (p. )
Bryconamericus peruanus (Müller & Troschel, 1845) Bryconamericus peruvianus (p. )
Bryconamericus scleroparius (Regan, 1908) Tetragonopterus scleroparius (p. )
Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908 Bryconamericus stramineus (p. )
Bryconella pallidifrons (Fowler, 1946) Bryconella haraldi (p. )
Bryconexodon juruenae Géry, 1980 Bryconexodon juruenae (p. )
Bryconexodon trombetasi Jégu, Santos & Ferreira, 1991 Bryconexodon trombetasi (p. )
Bryconops affinis (Günther, 1864) Bryconops affinis (p. )
Bryconops affinis (Günther, 1864) Roeboides affinis (p. )
Bryconops alburnoides Kner, 1858 Bryconops alburnoides (p. )
Bryconops caudomaculatus (Günther, 1864) Bryconops caudomaculatus (p. )
Bryconops gracilis (Eigenmann, 1908) Bryconops gracilis (p. )
Bryconops inpai Knöppel, Junk & Géry, 1968 Bryconops inpai (p. )
Bryx analicarens (Duncker, 1915) Syngnathus analicarens (p. )
Buccochromis atritaeniatus (Regan, 1922) Haplochromis atritaeniatus (p. )
Buccochromis lepturus (Regan, 1922) Haplochromis lepturus (p. )
Buccochromis oculatus (Trewavas, 1935) Haplochromis oculatus (p. )
Buccochromis rhoadesii (Boulenger, 1908) Haplochromis rhoadesii (p. )
Bufoceratias wedli (Pietschmann, 1926) Phrynichthys wedli (p. )
Bujurquina mariae (Eigenmann, 1922) Aequidens mariae (p. )
Bujurquina syspilus (Cope, 1872) Aequidens syspilus (p. )
Bunaka gyrinoides (Bleeker, 1853) Oxyeleotris gyrinoides (p. )
Bunocephalus amaurus Eigenmann, 1912 Dysichthys coracoideus amaurus (p. )
Butis amboinensis (Bleeker, 1853) Butis amboinensis (p. )
Butis butis (Hamilton, 1822) Butis butis (p. )
Butis gymnopomus (Bleeker, 1853) Butis gymnopomus (p. )
Butis humeralis (Valenciennes, 1837) Butis humeralis (p. )
Butis humeralis (Valenciennes, 1837) Eleotris humeralis (p. )
Butis koilomatodon (Bleeker, 1849) Prionobutis koilomatodon (p. )
Butis melanostigma (Bleeker, 1849) Butis melanostigma (p. )
Bythaelurus clevai (Séret, 1987) Halaelurus clevai (p. )
Bythaelurus dawsoni (Springer, 1971) Halaelurus dawsoni (p. )
Caecobarbus geertsii Boulenger, 1921 Caecobarbus geertsii (p. )
Caenotropus labyrinthicus (Kner, 1858) Caenotropus labyrinthicus (p. )
Caenotropus maculosus (Eigenmann, 1912) Caenotropus maculosus (p. )
Caesio caerulaurea Lacepède, 1801 Caesio caerulaurea (p. )
Caesio cuning (Bloch, 1791) Caesio cuning (p. )
Caesio lunaris Cuvier, 1830 Caesio lunaris (p. )
Caesio striata Rüppell, 1830 Caesio striata (p. )
Caesio suevica Klunzinger, 1884 Caesio suevica (p. )
Caesio varilineata Carpenter, 1987 Caesio varilineata (p. )
Caesio xanthonota Bleeker, 1853 Caesio xanthonota (p. )
Caesioperca lepidoptera (Forster, 1801) Caesioperca lepidoptera (p. )
Caesioperca rasor (Richardson, 1839) Caesioperca rasor (p. )
Caesioperca rasor (Richardson, 1839) Lacepedia cataphracta (p. )
Caffrogobius caffer (Günther, 1874) Caffrogobius caffer (p. )
Caffrogobius nudiceps (Valenciennes, 1837) Caffrogobius nudiceps (p. )
Calamus bajonado (Bloch & Schneider, 1801) Calamus bajonado (p. )
Calamus brachysomus (Lockington, 1880) Calamus brachysomus (p. )
Calamus calamus (Valenciennes, 1830) Calamus calamus (p. )
Calamus penna (Valenciennes, 1830) Calamus penna (p. )
Calamus pennatula Guichenot, 1868 Calamus pennatula (p. )
Calamus taurinus (Jenyns, 1840) Calamus taurinus (p. )
Caliraja inornata (Jordan & Gilbert, 1881) Raja inornata (p. )
Caliraja rhina (Jordan & Gilbert, 1880) Raja rhina (p. )
Caliraja stellulata (Jordan & Gilbert, 1880) Raja stellulata (p. )
Callanthias ruber (Rafinesque, 1810) Callanthias ruber (p. )
Callechelys catostoma (Schneider, 1801) Callechelys catostomus (p. )
Callechelys catostoma (Schneider, 1801) Callechelys melanotaenia (p. )
Callechelys guineensis (Osório, 1893) Callechelys guineensis (p. )
Callechelys leucoptera (Cadenat, 1954) Callechelys leucoptera (p. )
Callechelys marmorata (Bleeker, 1854) Callechelys marmoratus (p. )
Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) Callichthys callichthys (p. )
Calliclinus geniguttatus (Valenciennes, 1836) Calliclinus geniguttatus (p. )
Callionymus belcheri Richardson, 1844 Callionymus belcheri (p. )
Callionymus brevianalis Fricke, 1983 Callionymus brevianalis (p. )
Callionymus carebares Alcock, 1890 Callionymus carebares (p. )
Callionymus curvicornis Valenciennes, 1837 Callionymus curvicornis (p. )
Callionymus decoratus (Gilbert, 1905) Callionymus decoratus (p. )
Callionymus doryssus (Jordan & Fowler, 1903) Callionymus doryssus (p. )
Callionymus enneactis Bleeker, 1879 Callionymus enneactis (p. )
Callionymus fasciatus Valenciennes, 1837 Callionymus fasciatus (p. )
Callionymus filamentosus Valenciennes, 1837 Callionymus filamentosus (p. )
Callionymus formosanus Fricke, 1981 Bathycallionymus formosanus (p. )
Callionymus gardineri Regan, 1908 Callionymus gardineri (p. )
Callionymus grossi Ogilby, 1910 Callionymus grossi (p. )
Callionymus hainanensis Li, 1966 Callionymus hainanensis (p. )
Callionymus hindsii Richardson, 1844 Callionymus hindsii (p. )
Callionymus japonicus Houttuyn, 1782 Calliurichthys japonicus (p. )
Callionymus keeleyi Fowler, 1941 Callionymus keeleyi (p. )
Callionymus limiceps Ogilby, 1908 Callionymus limiceps (p. )
Callionymus lyra Linnaeus, 1758 Callionymus lyra (p. )
Callionymus maculatus Rafinesque, 1810 Callionymus maculatus (p. )
Callionymus oxycephalus Fricke, 1980 Callionymus oxycephalus (p. )
Callionymus persicus Regan, 1905 Callionymus persicus (p. )
Callionymus pusillus Delaroche, 1809 Callionymus pusillus (p. )
Callionymus reticulatus Valenciennes, 1837 Callionymus reticulatus (p. )
Callionymus risso Lesueur, 1814 Callionymus risso (p. )
Callionymus sagitta Pallas, 1770 Repomucenus sagitta (p. )
Callionymus simplicicornis Valenciennes, 1837 Callionymus simplicicornis (p. )
Callionymus sublaevis McCulloch, 1926 Callionymus sublaevis (p. )
Callionymus valenciennei Temminck & Schlegel, 1845 Repomucenus valenciennei (p. )
Callochromis macrops (Boulenger, 1898) Callochromis macrops (p. )
Callochromis macrops (Boulenger, 1898) Pelmatochromis macrops (p. )
Callochromis melanostigma (Boulenger, 1906) Pelmatochromis melanostigma (p. )
Callochromis pleurospilus (Boulenger, 1906) Pelmatochromis pleurospilus (p. )
Callogobius bauchotae Goren, 1979 Callogobius bauchotae (p. )
Callogobius flavobrunneus (Smith, 1958) Callogobius flavobrunneus (p. )
Callogobius hasseltii (Bleeker, 1851) Callogobius hasseltii (p. )
Callogobius maculipinnis (Fowler, 1918) Callogobius maculipinnis (p. )
Callogobius sclateri (Steindachner, 1879) Callogobius sclateri (p. )
Callopanchax monroviae (Roloff & Ladiges, 1972) Aphyosemion monroviae (p. )
Calloplesiops altivelis (Steindachner, 1903) Calloplesiops altivelis (p. )
Callorhinchus callorynchus (Linnaeus, 1758) Callorhinchus callorynchus (p. )
Callorhinchus capensis Duméril, 1865 Callorhinchus capensis (p. )
Callorhinchus milii Bory de Saint-Vincent, 1823 Callorhinchus milii (p. )
Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819) Calophysus macropterus (p. )
Calotomus carolinus (Valenciennes, 1840) Calotomus carolinus (p. )
Calotomus japonicus (Valenciennes, 1840) Calotomus japonicus (p. )
Calotomus spinidens (Quoy & Gaimard, 1824) Calotomus spinidens (p. )
Campogramma glaycos (Lacepède, 1801) Campogramma glaycos (p. )
Campostoma anomalum (Rafinesque, 1820) Campostoma anomalum (p. )
Campostoma ornatum Girard, 1856 Campostoma ornatum (p. )
Campylomormyrus curvirostris (Boulenger, 1898) Campylomormyrus curvirostris (p. )
Campylomormyrus elephas (Boulenger, 1898) Campylomormyrus elephas (p. )
Campylomormyrus mirus (Boulenger, 1898) Campylomormyrus mirus (p. )
Campylomormyrus phantasticus (Pellegrin, 1927) Campylomormyrus phantasticus (p. )
Campylomormyrus rhynchophorus (Boulenger, 1898) Campylomormyrus rhynchophorus (p. )
Campylomormyrus tamandua (Günther, 1864) Campylomormyrus tamandua (p. )
Cantherhines dumerilii (Hollard, 1854) Cantherhines carolae (p. )
Cantherhines dumerilii (Hollard, 1854) Cantherhines dumerilii (p. )
Cantherhines fronticinctus (Günther, 1867) Cantherhines fronticinctus (p. )
Cantherhines macrocerus (Hollard, 1853) Cantherhines macrocerus (p. )
Cantherhines pardalis (Rüppell, 1837) Cantherhines pardalis (p. )
Cantherhines pullus (Ranzani, 1842) Amanses pullus (p. )
Cantherhines pullus (Ranzani, 1842) Cantherhines pullus (p. )
Cantherhines sandwichiensis (Quoy & Gaimard, 1824) Amanses sandwichiensis (p. )
Cantherhines sandwichiensis (Quoy & Gaimard, 1824) Cantherhines sandwichiensis (p. )
Cantherhines verecundus Jordan, 1925 Cantherhines verecundus (p. )
Canthidermis maculata (Bloch, 1786) Canthidermis maculatus (p. )
Canthidermis sufflamen (Mitchill, 1815) Canthidermis sufflamen (p. )
Canthigaster amboinensis (Bleeker, 1864) Canthigaster amboinensis (p. )
Canthigaster bennetti (Bleeker, 1854) Canthigaster bennetti (p. )
Canthigaster compressa (Marion de Procé, 1822) Canthigaster compressa (p. )
Canthigaster coronata (Vaillant & Sauvage, 1875) Canthigaster coronata (p. )
Canthigaster cyanetron Randall & Cea-Egaña, 1989 Canthigaster cyanetron (p. )
Canthigaster jactator (Jenkins, 1901) Canthigaster jactator (p. )
Canthigaster janthinoptera (Bleeker, 1855) Canthigaster janthinoptera (p. )
Canthigaster margaritata (Rüppell, 1829) Canthigaster margaritata (p. )
Canthigaster ocellicincta Allen & Randall, 1977 Canthigaster ocellicincta (p. )
Canthigaster punctatissima (Günther, 1870) Canthigaster punctatissima (p. )
Canthigaster pygmaea Allen & Randall, 1977 Canthigaster pygmaea (p. )
Canthigaster rivulata (Temminck & Schlegel, 1850) Canthigaster rivulata (p. )
Canthigaster solandri (Richardson, 1845) Canthigaster solandri (p. )
Canthigaster valentini (Bleeker, 1853) Canthigaster valentini (p. )
Capoeta aculeata (Valenciennes, 1844) Capoeta aculeata (p. )
Capoeta buhsei Kessler, 1877 Capoeta buhsei (p. )
Capoeta capoetoides (Pellegrin, 1938) Varicorhinus capoetoides (p. )
Capoeta damascina (Valenciennes, 1842) Capoeta damascina (p. )
Capoeta tinca (Heckel, 1843) Capoeta tinca (p. )
Capros aper (Linnaeus, 1758) Capros aper (p. )
Caquetaia spectabilis (Steindachner, 1875) Caquetaia spectabile (p. )
Caracanthus maculatus (Gray, 1831) Caracanthus maculatus (p. )
Caracanthus madagascariensis (Guichenot, 1869) Caracanthus madagascariensis (p. )
Caracanthus unipinna (Gray, 1831) Caracanthus unipinna (p. )
Carangichthys dinema (Bleeker, 1851) Carangoides dinema (p. )
Carangichthys dinema (Bleeker, 1851) Caranx dinema (p. )
Carangichthys oblongus (Cuvier, 1833) Carangoides oblongus (p. )
Carangoides praeustus (Anonymous [Bennett], 1830) Carangoides praeustus (p. )
Caranx bartholomaei Cuvier, 1833 Carangoides bartholomaei (p. )
Caranx bucculentus Alleyne & Macleay, 1877 Caranx bucculentus (p. )
Caranx caballus Günther, 1868 Caranx caballus (p. )
Caranx crysos (Mitchill, 1815) Caranx crysos (p. )
Caranx heberi (Bennett, 1830) Caranx sem (p. )
Caranx hippos (Linnaeus, 1766) Caranx hippos (p. )
Caranx ignobilis (Forsskål, 1775) Caranx ignobilis (p. )
Caranx latus Agassiz, 1831 Caranx latus (p. )
Caranx lugubris Poey, 1860 Caranx lugubris (p. )
Caranx melampygus Cuvier, 1833 Caranx melampygus (p. )
Caranx papuensis Alleyne & MacLeay, 1877 Caranx papuensis (p. )
Caranx rhonchus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 Caranx rhonchus (p. )
Caranx ruber (Bloch, 1793) Carangoides ruber (p. )
Caranx senegallus Cuvier, 1833 Caranx senegallus (p. )
Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825 Caranx sexfasciatus (p. )
Caranx tille Cuvier, 1833 Caranx tille (p. )
Carapus acus (Brünnich, 1768) Carapus acus (p. )
Carapus dubius (Putnam, 1874) Encheliophis dubius (p. )
Carapus mourlani (Petit, 1934) Carapus mourlani (p. )
Carasobarbus canis (Valenciennes, 1842) Barbus canis (p. )
Carasobarbus canis (Valenciennes, 1842) Tor canis (p. )
Carasobarbus chantrei (Sauvage, 1882) Barbus chantrei (p. )
Carasobarbus fritschii (Günther, 1874) Barbus fritschii (p. )
Carasobarbus fritschii (Günther, 1874) Barbus waldoi (p. )
Carasobarbus harterti (Günther, 1901) Barbus harterti (p. )
Carasobarbus harterti (Günther, 1901) Barbus paytonii (p. )
Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) Barbus luteus (p. )
Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) Carasobarbus luteus (p. )
Carassioides acuminatus (Richardson, 1846) Carassioides cantonensis (p. )
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Carassius auratus (p. )
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Carassius auratus auratus (p. )
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Carassius carassius carassius (p. )
Carassius cuvieri Temminck & Schlegel, 1846 Carassius carassius cuvieri (p. )
Carassius gibelio (Bloch, 1782) Carassius auratus gibelio (p. )
Carassius langsdorfii Temminck & Schlegel, 1846 Carassius carassius langsdorfii (p. )
Carcharhinus acronotus (Poey, 1860) Carcharhinus acronotus (p. )
Carcharhinus albimarginatus (Rüppell, 1837) Carcharhinus albimarginatus (p. )
Carcharhinus altimus (Springer, 1950) Carcharhinus altimus (p. )
Carcharhinus amblyrhynchoides (Whitley, 1934) Carcharhinus amblyrhynchoides (p. )
Carcharhinus amblyrhynchos (Bleeker, 1856) Carcharhinus amblyrhynchos (p. )
Carcharhinus amblyrhynchos (Bleeker, 1856) Carcharhinus wheeleri (p. )
Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870) Carcharhinus brachyurus (p. )
Carcharhinus brevipinna (Valenciennes, 1839) Carcharhinus brevipinna (p. )
Carcharhinus dussumieri (Valenciennes, 1839) Carcharhinus dussumieri (p. )
Carcharhinus dussumieri (Valenciennes, 1839) Carcharias dussumieri (p. )
Carcharhinus falciformis (Bibron, 1839) Carcharhinus falciformis (p. )
Carcharhinus falciformis (Bibron, 1839) Carcharias falciformis (p. )
Carcharhinus falciformis (Bibron, 1839) Carcharias menisorrah (p. )
Carcharhinus hemiodon (Valenciennes, 1839) Carcharhinus hemiodon (p. )
Carcharhinus hemiodon (Valenciennes, 1839) Carcharias hemiodon (p. )
Carcharhinus isodon (Valenciennes, 1839) Carcharhinus isodon (p. )
Carcharhinus isodon (Valenciennes, 1839) Carcharias isodon (p. )
Carcharhinus leucas (Valenciennes, 1839) Carcharhinus leucas (p. )
Carcharhinus leucas (Valenciennes, 1839) Carcharias leucas (p. )
Carcharhinus limbatus (Valenciennes, 1839) Carcharhinus limbatus (p. )
Carcharhinus limbatus (Valenciennes, 1839) Carcharias limbatus (p. )
Carcharhinus longimanus (Poey, 1861) Carcharhinus longimanus (p. )
Carcharhinus macloti (Müller & Henle, 1839) Carcharhinus macloti (p. )
Carcharhinus melanopterus (Quoy & Gaimard, 1824) Carcharhinus melanopterus (p. )
Carcharhinus melanopterus (Quoy & Gaimard, 1824) Carcharias melanopterus (p. )
Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818) Carcharhinus obscurus (p. )
Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818) Carcharinus obscurus (p. )
Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818) Prionodon obvelatus (p. )
Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) Carcharhinus plumbeus (p. )
Carcharhinus porosus (Ranzani, 1839) Carcharhinus porosus (p. )
Carcharhinus porosus (Ranzani, 1839) Carcharias henlei (p. )
Carcharhinus sealei (Pietschmann, 1913) Carcharhinus sealei (p. )
Carcharhinus signatus (Poey, 1868) Carcharhinus signatus (p. )
Carcharhinus sorrah (Valenciennes, 1839) Carcharhinus sorrah (p. )
Carcharhinus sorrah (Valenciennes, 1839) Carcharias bleekeri (p. )
Carcharhinus sorrah (Valenciennes, 1839) Carcharias sorrah (p. )
Carcharias taurus Rafinesque, 1810 Eugomphodus taurus (p. )
Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) Carcharodon carcharias (p. )
Cardiopharynx schoutedeni Poll, 1942 Cardiopharynx schoutedeni (p. )
Careproctus continentalis Andriashev & Prirodina, 1990 Careproctus continentalis (p. )
Careproctus hyaleius Geistdoerfer, 1994 Careproctus hyaleius (p. )
Careproctus longipectoralis Duhamel, 1992 Careproctus longipectoralis (p. )
Careproctus micropus (Günther, 1887) Careproctus micropus (p. )
Careproctus pallidus (Vaillant, 1888) Enantioliparis pallidus (p. )
Careproctus polarsterni Duhamel, 1992 Careproctus polarsterni (p. )
Careproctus profundicola Duhamel, 1992 Careproctus profundicola (p. )
Careproctus reinhardti (Krøyer, 1862) Careproctus longipinnis (p. )
Careproctus reinhardti (Krøyer, 1862) Careproctus reinhardi (p. )
Carinotetraodon lorteti (Tirant, 1885) Carinotetraodon lorteti (p. )
Caristius fasciatus (Borodin, 1930) Caristius groenlandicus (p. )
Carlarius gigas (Boulenger, 1911) Arius gigas (p. )
Carlarius heudelotii (Valenciennes, 1840) Arius heudeloti (p. )
Carlarius latiscutatus (Günther, 1864) Arius latiscutatus (p. )
Carlarius parkii (Günther, 1864) Arius parkii (p. )
Carnegiella marthae Myers, 1927 Carnegiella marthae (p. )
Carnegiella myersi Fernández-Yépez, 1950 Carnegiella myersi (p. )
Carnegiella schereri Fernández-Yépez, 1950 Carnegiella schereri (p. )
Carnegiella strigata (Günther, 1864) Carnegiella strigata (p. )
Carpiodes carpio (Rafinesque, 1820) Carpiodes carpio (p. )
Carpiodes cyprinus (Lesueur, 1817) Carpiodes cyprinus (p. )
Carpiodes velifer (Rafinesque, 1820) Carpiodes velifer (p. )
Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870) Caspiomyzon wagneri (p. )
Cataetyx laticeps Koefoed, 1927 Cataetyx laticeps (p. )
Cataetyx messieri (Günther, 1878) Cataetyx messieri (p. )
Catathyridium jenynsii (Günther, 1862) Catathyridium jenynsii (p. )
Cathorops arenatus (Valenciennes, 1840) Arius fissus (p. )
Cathorops spixii (Agassiz, 1829) Arius spixii (p. )
Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898 Catlocarpio siamensis (p. )
Catoprion mento (Cuvier, 1819) Catoprion mento (p. )
Catostomus catostomus (Forster, 1773) Catostomus catostomus (p. )
Catostomus clarkii Baird & Girard, 1854 Catostomus clarkii (p. )
Catostomus commersonii (Lacepède, 1803) Catostomus commersoni (p. )
Catostomus insignis Baird & Girard, 1854 Catostomus insignis (p. )
Catostomus macrocheilus Girard, 1856 Catostomus macrocheilus (p. )
Catostomus occidentalis Ayres, 1854 Catostomus occidentalis (p. )
Catostomus plebeius Baird & Girard, 1854 Catostomus plebeius (p. )
Caulolatilus chrysops (Valenciennes, 1833) Caulolatilus chrysops (p. )
Caulolatilus princeps (Jenyns, 1840) Caulolatilus princeps (p. )
Caulophryne jordani Goode & Bean, 1896 Caulophryne jordani (p. )
Cebidichthys violaceus (Girard, 1854) Cebidichthys violaceus (p. )
Centracanthus cirrus Rafinesque, 1810 Centracanthus cirrus (p. )
Centrarchops chapini Fowler, 1923 Centrarchops chapini (p. )
Centrarchus macropterus (Lacepède, 1801) Centrarchus macropterus (p. )
Centriscops humerosus (Richardson, 1846) Centriscops humerosus (p. )
Centriscus scutatus Linnaeus, 1758 Centriscus scutatus (p. )
Centroberyx affinis (Günther, 1859) Beryx affinis (p. )
Centroberyx affinis (Günther, 1859) Centroberyx affinis (p. )
Centroberyx lineatus (Cuvier, 1829) Beryx lineatus (p. )
Centrobranchus andreae (Lütken, 1892) Centrobranchus andreae (p. )
Centrobranchus nigroocellatus (Günther, 1873) Centrobranchus nigroocellatus (p. )
Centrochir crocodili (Humboldt, 1821) Centrochir crocodili (p. )
Centrogenys vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1824) Centrogenys vaigiensis (p. )
Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758) Centrolabrus exoletus (p. )
Centrolabrus melanocercus (Risso, 1810) Symphodus melanocercus (p. )
Centrolophus niger (Gmelin, 1789) Centrolophus niger (p. )
Centromochlus heckelii (De Filippi, 1853) Centromochlus heckelii (p. )
Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider, 1801) Centrophorus granulosus (p. )
Centrophorus harrissoni McCulloch, 1915 Centrophorus harrissoni (p. )
Centrophorus lusitanicus Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864 Centrophorus lusitanicus (p. )
Centrophorus moluccensis Bleeker, 1860 Centrophorus moluccensis (p. )
Centrophorus squamosus (Bonnaterre, 1788) Centrophorus squamosus (p. )
Centrophorus tessellatus Garman, 1906 Centrophorus tessellatus (p. )
Centropogon australis (White, 1790) Centropogon australis (p. )
Centropogon marmoratus Günther, 1862 Centropogon marmoratus (p. )
Centropomus armatus Gill, 1863 Centropomus armatus (p. )
Centropomus ensiferus Poey, 1860 Centropomus ensiferus (p. )
Centropomus mexicanus Bocourt, 1868 Centropomus mexicanus (p. )
Centropomus nigrescens Günther, 1864 Centropomus nigrescens (p. )
Centropomus parallelus Poey, 1860 Centropomus parallelus (p. )
Centropomus pectinatus Poey, 1860 Centropomus pectinatus (p. )
Centropomus poeyi Chávez, 1961 Centropomus poeyi (p. )
Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) Centropomus undecimalis (p. )
Centropomus unionensis Bocourt, 1868 Centropomus unionensis (p. )
Centropristis striata (Linnaeus, 1758) Centropristis striata (p. )
Centropyge acanthops (Norman, 1922) Centropyge acanthops (p. )
Centropyge bicolor (Bloch, 1787) Centropyge bicolor (p. )
Centropyge bispinosa (Günther, 1860) Centropyge bispinosus (p. )
Centropyge boylei Pyle & Randall, 1992 Centropyge boylei (p. )
Centropyge debelius Pyle, 1990 Centropyge debelius (p. )
Centropyge flavissima (Cuvier, 1831) Centropyge flavissimus (p. )
Centropyge heraldi Woods & Schultz, 1953 Centropyge heraldi (p. )
Centropyge hotumatua Randall & Caldwell, 1973 Centropyge hotumatua (p. )
Centropyge loriculus (Günther, 1874) Centropyge loriculus (p. )
Centropyge multicolor Randall & Wass, 1974 Centropyge multicolor (p. )
Centropyge multispinis (Playfair, 1867) Centropyge multispinis (p. )
Centropyge narcosis Pyle & Randall, 1993 Centropyge narcosis (p. )
Centropyge potteri (Jordan & Metz, 1912) Centropyge potteri (p. )
Centropyge shepardi Randall & Yasuda, 1979 Centropyge shepardi (p. )
Centropyge tibicen (Cuvier, 1831) Centropyge tibicen (p. )
Centropyge vrolikii (Bleeker, 1853) Centropyge vrolikii (p. )
Centroscyllium fabricii (Reinhardt, 1825) Centroscyllium fabricii (p. )
Centroscymnus coelolepis Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864 Centroscymnus coelolepis (p. )
Centroscymnus owstonii Garman, 1906 Centroscymnus cryptacanthus (p. )
Centroscymnus owstonii Garman, 1906 Centroscymnus owstoni (p. )
Centroselachus crepidater (Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864) Centroscymnus crepidater (p. )
Cephalocassis borneensis (Bleeker, 1851) Hemipimelodus borneensis (p. )
Cephalocassis borneensis (Bleeker, 1851) Hemipimelodus intermedius (p. )
Cephalocassis jatia (Hamilton, 1822) Arius jatius (p. )
Cephalocassis manillensis (Valenciennes, 1840) Hemipimelodus manillensis (p. )
Cephalocassis melanochir (Bleeker, 1852) Arius melanochir (p. )
Cephalopholis argus Schneider, 1801 Cephalopholis argus (p. )
Cephalopholis aurantia (Valenciennes, 1828) Cephalopholis analis (p. )
Cephalopholis aurantia (Valenciennes, 1828) Cephalopholis aurantia (p. )
Cephalopholis boenak (Bloch, 1790) Cephalopholis boenak (p. )
Cephalopholis colonus (Valenciennes, 1846) Paranthias colonus (p. )
Cephalopholis cruentata (Lacepède, 1802) Cephalopholis cruentata (p. )
Cephalopholis cyanostigma (Valenciennes, 1828) Cephalopholis cyanostigma (p. )
Cephalopholis formosa (Shaw, 1812) Cephalopholis formosa (p. )
Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758) Cephalopholis fulva (p. )
Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758) Epinephelus fulvus (p. )
Cephalopholis hemistiktos (Rüppell, 1830) Cephalopholis hemistiktos (p. )
Cephalopholis leopardus (Lacepède, 1801) Cephalopholis leopardus (p. )
Cephalopholis microprion (Bleeker, 1852) Cephalopholis microprion (p. )
Cephalopholis miniata (Forsskål, 1775) Cephalopholis miniata (p. )
Cephalopholis nigri (Günther, 1859) Cephalopholis nigri (p. )
Cephalopholis nigripinnis (Valenciennes, 1828) Cephalopholis nigripinnis (p. )
Cephalopholis oligosticta Randall & Ben-Tuvia, 1983 Cephalopholis oligosticta (p. )
Cephalopholis polleni (Bleeker, 1868) Cephalopholis polleni (p. )
Cephalopholis sexmaculata (Rüppell, 1830) Cephalopholis sexmaculatus (p. )
Cephalopholis sonnerati (Valenciennes, 1828) Cephalopholis sonnerati (p. )
Cephalopholis spiloparaea (Valenciennes, 1828) Cephalopholis spiloparaea (p. )
Cephalopholis taeniops (Valenciennes, 1828) Cephalopholis taeniops (p. )
Cephalopholis urodeta (Forster, 1801) Cephalopholis urodelus (p. )
Cephalopholis urodeta (Forster, 1801) Cephalopholis urodeta (p. )
Cephaloscyllium fasciatum Chan, 1966 Cephaloscyllium fasciatum (p. )
Cephaloscyllium isabella (Bonnaterre, 1788) Cephaloscyllium isabellum (p. )
Cephaloscyllium laticeps (Duméril, 1853) Cephaloscyllium laticeps (p. )
Cephaloscyllium laticeps (Duméril, 1853) Scyllium laticeps (p. )
Cephaloscyllium ventriosum (Garman, 1880) Cephaloscyllium ventriosum (p. )
Cephalosilurus nigricaudus (Mees, 1974) Pseudopimelodus nigricaudus (p. )
Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758) Cepola macrophthalma (p. )
Cepola pauciradiata Cadenat, 1950 Cepola pauciradiata (p. )
Ceratias holboelli Krøyer, 1845 Ceratias holboelli (p. )
Ceratias uranoscopus Murray, 1877 Ceratias uranoscopus (p. )
Ceratobranchia binghami Eigenmann, 1927 Ceratobranchia binghami (p. )
Ceratobregma helenae Holleman, 1987 Ceratobregma helenae (p. )
Ceratogarra cambodgiensis (Tirant, 1883) Garra cambodgiensis (p. )
Ceratogarra cambodgiensis (Tirant, 1883) Garra taeniata (p. )
Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839) Ceratoscopelus maderensis (p. )
Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839) Lampanyctus maderensis (p. )
Ceratoscopelus warmingii (Lütken, 1892) Ceratoscopelus warmingii (p. )
Cestraeus goldiei (Macleay, 1883) Cestraeus goldiei (p. )
Cestraeus oxyrhyncus Valenciennes, 1836 Cestraeus oxyrhynchus (p. )
Cestraeus plicatilis Valenciennes, 1836 Cestraeus plicatilis (p. )
Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829) Cetengraulis edentulus (p. )
Cetengraulis mysticetus (Günther, 1867) Cetengraulis mysticetus (p. )
Cetonurichthys subinflatus Sazonov & Shcherbachev, 1982 Cetonurichthys subinflatus (p. )
Cetonurus crassiceps (Günther, 1878) Cetonurus crassiceps (p. )
Cetonurus globiceps (Vaillant, 1884) Cetonurus globiceps (p. )
Cetopsis candiru Spix & Agassiz, 1829 Hemicetopsis candiru (p. )
Cetopsis coecutiens (Lichtenstein, 1819) Cetopsis coecutiens (p. )
Cetopsis plumbea Steindachner, 1882 Pseudocetopsis plumbeus (p. )
Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) Cetorhinus maximus (p. )
Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) Squalus pelegrinus (p. )
Cetoscarus bicolor (Rüppell, 1829) Scarus bicolor (p. )
Cetostoma regani Zugmayer, 1914 Cetostoma regani (p. )
Chaca chaca (Hamilton, 1822) Chaca chaca (p. )
Chaenocephalus aceratus (Lönnberg, 1906) Chaenocephalus aceratus (p. )
Chaenodraco wilsoni Regan, 1914 Chaenodraco wilsoni (p. )
Chaenogaleus macrostoma (Bleeker, 1852) Chaenogaleus macrostoma (p. )
Chaenogobius gulosus (Sauvage, 1882) Chasmichthys gulosus (p. )
Chaenomugil proboscideus (Günther, 1861) Chaenomugil proboscideus (p. )
Chaenophryne ramifera Regan & Trewavas, 1932 Chaenophryne ramifera (p. )
Chaetobranchopsis orbicularis (Steindachner, 1875) Chaetobranchopsis orbicularis (p. )
Chaetobranchus flavescens Heckel, 1840 Chaetobranchus flavescens (p. )
Chaetodermis penicilligerus (Cuvier, 1816) Chaetodermis penicilligerus (p. )
Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782) Chaetodipterus faber (p. )
Chaetodipterus lippei Steindachner, 1895 Chaetodipterus lippei (p. )
Chaetodipterus zonatus (Girard, 1858) Chaetodipterus zonatus (p. )
Chaetodon auriga Forsskål, 1775 Anisochaetodon auriga (p. )
Chaetodon auriga Forsskål, 1775 Chaetodon auriga (p. )
Chaetodon austriacus Rüppell, 1836 Chaetodon austriacus (p. )
Chaetodon baronessa Cuvier, 1829 Chaetodon baronessa (p. )
Chaetodon bennetti Cuvier, 1831 Chaetodon bennetti (p. )
Chaetodon blackburnii Desjardins, 1836 Chaetodon blackburnii (p. )
Chaetodon capistratus Linnaeus, 1758 Chaetodon capistratus (p. )
Chaetodon citrinellus Cuvier, 1831 Chaetodon citrinellus (p. )
Chaetodon collare Bloch, 1787 Chaetodon collare (p. )
Chaetodon declivis Randall, 1975 Chaetodon declivis (p. )
Chaetodon decussatus Cuvier, 1829 Chaetodon decussatus (p. )
Chaetodon dolosus Ahl, 1923 Chaetodon dolosus (p. )
Chaetodon ephippium Cuvier, 1831 Chaetodon ephippium (p. )
Chaetodon falcula Bloch, 1795 Chaetodon falcula (p. )
Chaetodon fasciatus Forsskål, 1775 Chaetodon fasciatus (p. )
Chaetodon flavirostris Günther, 1874 Chaetodon flavirostris (p. )
Chaetodon fremblii Bennett, 1828 Chaetodon fremblii (p. )
Chaetodon guttatissimus Bennett, 1833 Chaetodon guttatissimus (p. )
Chaetodon hoefleri Steindachner, 1881 Chaetodon hoefleri (p. )
Chaetodon humeralis Günther, 1860 Chaetodon humeralis (p. )
Chaetodon kleinii Bloch, 1790 Chaetodon kleinii (p. )
Chaetodon larvatus Cuvier, 1831 Chaetodon larvatus (p. )
Chaetodon lineolatus Cuvier, 1831 Chaetodon lineolatus (p. )
Chaetodon lunula (Lacepède, 1802) Chaetodon lunula (p. )
Chaetodon madagaskariensis Ahl, 1923 Chaetodon madagaskariensis (p. )
Chaetodon melannotus Bloch & Schneider, 1801 Chaetodon melannotus (p. )
Chaetodon melapterus Guichenot, 1863 Chaetodon melapterus (p. )
Chaetodon mertensii Cuvier, 1831 Chaetodon mertensii (p. )
Chaetodon mesoleucos Forsskål, 1775 Chaetodon mesoleucos (p. )
Chaetodon meyeri Bloch & Schneider, 1801 Chaetodon meyeri (p. )
Chaetodon miliaris Quoy & Gaimard, 1825 Chaetodon miliaris (p. )
Chaetodon mitratus Günther, 1860 Chaetodon mitratus (p. )
Chaetodon multicinctus Garrett, 1863 Chaetodon multicinctus (p. )
Chaetodon nigropunctatus Sauvage, 1880 Chaetodon nigropunctatus (p. )
Chaetodon ocellatus Bloch, 1787 Chaetodon bimaculatus (p. )
Chaetodon ocellatus Bloch, 1787 Chaetodon ocellatus (p. )
Chaetodon ocellicaudus Cuvier, 1831 Chaetodon ocellicaudus (p. )
Chaetodon octofasciatus Bloch, 1787 Chaetodon octofasciatus (p. )
Chaetodon ornatissimus Cuvier, 1831 Chaetodon ornatissimus (p. )
Chaetodon oxycephalus Bleeker, 1853 Chaetodon oxycephalus (p. )
Chaetodon paucifasciatus Ahl, 1923 Chaetodon paucifasciatus (p. )
Chaetodon pelewensis Kner, 1868 Chaetodon pelewensis (p. )
Chaetodon plebeius Cuvier, 1831 Chaetodon plebeius (p. )
Chaetodon punctatofasciatus Cuvier, 1831 Chaetodon punctatofasciatus (p. )
Chaetodon quadrimaculatus Gray, 1831 Chaetodon quadrimaculatus (p. )
Chaetodon rafflesii Anonymous [Bennett], 1830 Chaetodon rafflesii (p. )
Chaetodon reticulatus Cuvier, 1831 Chaetodon reticulatus (p. )
Chaetodon robustus Günther, 1860 Chaetodon robustus (p. )
Chaetodon sanctaehelenae Günther, 1868 Chaetodon sanctaehelenae (p. )
Chaetodon sedentarius Poey, 1860 Chaetodon sedentarius (p. )
Chaetodon selene Bleeker, 1853 Chaetodon selene (p. )
Chaetodon semilarvatus Cuvier, 1831 Chaetodon semilarvatus (p. )
Chaetodon smithi Randall, 1975 Chaetodon smithi (p. )
Chaetodon speculum Cuvier, 1831 Chaetodon speculum (p. )
Chaetodon striatus Linnaeus, 1758 Chaetodon striatus (p. )
Chaetodon triangulum Cuvier, 1831 Chaetodon triangulum (p. )
Chaetodon trifascialis Quoy & Gaimard, 1825 Megaprotodon trifascialis (p. )
Chaetodon trifasciatus Park, 1797 Chaetodon trifasciatus (p. )
Chaetodon ulietensis Cuvier, 1831 Chaetodon ulietensis (p. )
Chaetodon unimaculatus Bloch, 1787 Chaetodon unimaculatus (p. )
Chaetodon vagabundus Linnaeus, 1758 Chaetodon vagabundus (p. )
Chaetodon wiebeli Kaup, 1863 Chaetodon wiebeli (p. )
Chaetodon xanthocephalus Bennett, 1833 Chaetodon xanthocephalus (p. )
Chaetodon xanthurus Bleeker, 1857 Chaetodon xanthurus (p. )
Chaetodon zanzibarensis Playfair, 1867 Chaetodon zanzibarensis (p. )
Chaetodontoplus mesoleucus (Bloch, 1787) Chaetodontoplus mesoleucus (p. )
Chaetodontoplus septentrionalis (Temminck & Schlegel, 1844) Chaetodontoplus septentrionalis (p. )
Chaetostoma jegui Rapp Py-Daniel, 1991 Chaetostoma jegui (p. )
Chaetostoma marginatum Regan, 1904 Chaetostoma marginatum (p. )
Chaetostoma microps Günther, 1864 Chaetostoma microps (p. )
Chalaroderma capito (Valenciennes, 1836) Chalaroderma capito (p. )
Chalceus erythrurus (Cope, 1870) Chalceus erythrurus (p. )
Chalceus macrolepidotus Cuvier, 1818 Chalceus macrolepidotus (p. )
Chalinochromis brichardi Poll, 1974 Chalinochromis brichardi (p. )
Champsocephalus esox (Günther, 1861) Champsocephalus esox (p. )
Champsocephalus gunnari Lönnberg, 1905 Champsocephalus gunnari (p. )
Champsochromis caeruleus (Boulenger, 1908) Haplochromis caeruleus (p. )
Champsodon capensis Regan, 1908 Champsodon capensis (p. )
Champsodon snyderi Franz, 1910 Champsodon snyderi (p. )
Champsodon vorax Günther, 1867 Champsodon vorax (p. )
Chanda nama Hamilton, 1822 Chanda nama (p. )
Channa argus (Cantor, 1842) Channa argus (p. )
Channa argus (Cantor, 1842) Ophicephalus argus (p. )
Channa asiatica (Linnaeus, 1758) Channa asiatica (p. )
Channa asiatica (Linnaeus, 1758) Channa ocellata (p. )
Channa barca (Hamilton, 1822) Ophicephalus nigricans (p. )
Channa gachua (Hamilton, 1822) Ophicephalus gachua (p. )
Channa lucius (Cuvier, 1831) Channa lucius (p. )
Channa lucius (Cuvier, 1831) Ophicephalus lucius (p. )
Channa lucius (Cuvier, 1831) Ophicephalus polylepis (p. )
Channa marulius (Hamilton, 1822) Ophicephalus marulius (p. )
Channa melasoma (Bleeker, 1851) Channa melasoma (p. )
Channa melasoma (Bleeker, 1851) Ophicephalus mystax (p. )
Channa micropeltes (Cuvier, 1831) Channa micropeltes (p. )
Channa micropeltes (Cuvier, 1831) Ophicephalus micropeltes (p. )
Channa orientalis Bloch & Schneider, 1801 Channa orientalis (p. )
Channa punctata (Bloch, 1793) Ophicephalus punctatus (p. )
Channa striata (Bloch, 1793) Channa striata (p. )
Channa striata (Bloch, 1793) Ophicephalus planiceps (p. )
Channa striata (Bloch, 1793) Ophicephalus striatus (p. )
Channallabes apus (Günther, 1873) Channallabes apus (p. )
Channichthys rhinoceratus Richardson, 1844 Channichthys rhinoceratus (p. )
Channomuraena vittata (Richardson, 1845) Channomuraena vittata (p. )
Chanodichthys dabryi (Bleeker, 1871) Erythroculter dabryi (p. )
Chanodichthys erythropterus (Basilewsky, 1855) Culter erythropterus (p. )
Chanodichthys mongolicus (Basilewsky, 1855) Erythroculter mongolicus (p. )
Chanos chanos (Fabricius, 1775) Chanos chanos (p. )
Chapalichthys encaustus (Jordan & Snyder, 1899) Chapalichthys encaustus (p. )
Characidium bolivianum Pearson, 1924 Characidium bolivianum (p. )
Characidium brevirostre Pellegrin, 1909 Characidium brevirostre (p. )
Characidium chupa Schultz, 1944 Characidium chupa chupa (p. )
Characidium etheostoma Cope, 1872 Characidium etheostoma (p. )
Characidium fasciatum Reinhardt, 1867 Characidium fasciatum (p. )
Characidium interruptum Pellegrin, 1909 Characidium interruptum (p. )
Characidium lagosantense Travassos, 1947 Characidium lagosantensis (p. )
Characidium pteroides Eigenmann, 1909 Characidium pteroides (p. )
Characidium steindachneri Cope, 1878 Characidium catenatum (p. )
Characidium zebra Eigenmann, 1909 Characidium fasciadorsale (p. )
Characodon lateralis Günther, 1866 Characodon lateralis (p. )
Charax condei (Géry & Knöppel, 1976) Asiphonichthys condei (p. )
Charax gibbosus (Linnaeus, 1758) Charax gibbosus (p. )
Charax leticiae Lucena, 1987 Charax leticiae (p. )
Charax niger Lucena, 1989 Charax niger (p. )
Charax pauciradiatus (Günther, 1864) Charax pauciradiatus (p. )
Charax tectifer (Cope, 1870) Charax tectifer (p. )
Chascanopsetta crumenalis (Gilbert & Cramer, 1897) Chascanopsetta crumenalis (p. )
Chascanopsetta lugubris Alcock, 1894 Chascanopsetta lugubris (p. )
Chascanopsetta prognatha Norman, 1939 Chascanopsetta prognathus (p. )
Chascanopsetta prorigera Gilbert, 1905 Chascanopsetta prorigera (p. )
Chasmocranus bleekeri (Boeseman, 1953) Heptapterus bleekeri (p. )
Chasmocranus brevior Eigenmann, 1912 Heptapterus brevior (p. )
Chasmocranus longior Eigenmann, 1912 Heptapterus longior (p. )
Chasmocranus tapanahoniensis (Mees, 1967) Heptapterus tapanahoniensis (p. )
Chasmodes bosquianus (Lacepède, 1800) Chasmodes bosquianus (p. )
Chasmodes saburrae Jordan & Gilbert, 1882 Chasmodes saburrae (p. )
Chaudhuria caudata Annandale, 1918 Chaudhuria caudata (p. )
Chauliodus danae Regan & Trewavas, 1929 Chauliodus danae (p. )
Chauliodus minimus Parin & Novikova, 1974 Chauliodus minimus (p. )
Chauliodus sloani Bloch & Schneider, 1801 Chauliodus sloani (p. )
Chaunacops roseus (Barbour, 1941) Bathychaunax roseus (p. )
Chaunax abei Le Danois, 1978 Chaunax abei (p. )
Chaunax fimbriatus Hilgendorf, 1879 Chaunax fimbriatus (p. )
Chaunax pictus Lowe, 1846 Chaunax pictus (p. )
Chaunax umbrinus Gilbert, 1905 Chaunax umbrinus (p. )
Cheilinus abudjubbe Rüppell, 1835 Cheilinus abudjubbe (p. )
Cheilinus chlorourus (Bloch, 1791) Cheilinus chlorurus (p. )
Cheilinus fasciatus (Bloch, 1791) Cheilinus fasciatus (p. )
Cheilinus lunulatus (Forsskål, 1775) Cheilinus lunulatus (p. )
Cheilinus oxycephalus Bleeker, 1853 Cheilinus oxycephalus (p. )
Cheilinus trilobatus Lacepède, 1801 Cheilinus trilobatus (p. )
Cheilinus undulatus Rüppell, 1835 Cheilinus undulatus (p. )
Cheilio inermis (Forsskål, 1775) Cheilio inermis (p. 274-275)
Cheilodactylus fasciatus Lacepède, 1803 Cheilodactylus fasciatus (p. )
Cheilodactylus pixi Smith, 1980 Cheilodactylus pixi (p. )
Cheilodipterus arabicus (Gmelin, 1789) Cheilodipterus caninus (p. )
Cheilodipterus artus Smith, 1961 Cheilodipterus artus (p. )
Cheilodipterus lachneri Klausewitz, 1959 Cheilodipterus lachneri (p. )
Cheilodipterus macrodon (Lacepède, 1802) Cheilodipterus lineatus (p. )
Cheilodipterus macrodon (Lacepède, 1802) Cheilodipterus macrodon (p. )
Cheilodipterus novemstriatus (Rüppell, 1838) Cheilodipterus bipunctatus (p. )
Cheilodipterus quinquelineatus Cuvier, 1828 Cheilodipterus quinquelineatus (p. )
Cheilopogon abei Parin, 1996 Cheilopogon abei (p. )
Cheilopogon altipennis (Valenciennes, 1847) Cheilopogon pinnatibarbatus altipennis (p. )
Cheilopogon atrisignis (Jenkins, 1903) Cheilopogon atrisignis (p. )
Cheilopogon californicus (Cooper, 1863) Cheilopogon pinnatibarbatus californicus (p. )
Cheilopogon cyanopterus (Valenciennes, 1847) Cheilopogon cyanopterus (p. )
Cheilopogon cyanopterus (Valenciennes, 1847) Cypselurus cyanopterus (p. )
Cheilopogon exsiliens (Linnaeus, 1771) Cheilopogon exsiliens (p. )
Cheilopogon furcatus (Mitchill, 1815) Cheilopogon furcatus (p. )
Cheilopogon heterurus (Rafinesque, 1810) Cheilopogon heterurus (p. )
Cheilopogon melanurus (Valenciennes, 1847) Cheilopogon melanurus (p. )
Cheilopogon milleri (Gibbs & Staiger, 1970) Cheilopogon milleri (p. )
Cheilopogon nigricans (Bennett, 1840) Cheilopogon nigricans (p. )
Cheilopogon pinnatibarbatus (Bennett, 1831) Cypselurus lineatus (p. )
Cheilopogon unicolor (Valenciennes, 1847) Cheilopogon unicolor (p. )
Cheiloprion labiatus (Day, 1877) Cheiloprion labiatus (p. )
Cheilotrema fasciatum Tschudi, 1846 Cheilotrema fasciatum (p. )
Cheilotrema saturnum (Girard, 1858) Cheilotrema saturnum (p. )
Cheimerius nufar (Valenciennes, 1830) Cheimerius nufar (p. )
Chelaethiops bibie (Joannis, 1835) Chelaethiops bibie (p. )
Chelaethiops bibie (Joannis, 1835) Chelaethiops brevianalis (p. )
Chelaethiops elongatus Boulenger, 1899 Chelaethiops elongatus (p. )
Chelidonichthys capensis (Cuvier, 1829) Chelidonichthys capensis (p. )
Chelidonichthys cuculus (Linnaeus, 1758) Aspitrigla cuculus (p. )
Chelidonichthys gabonensis (Poll & Roux, 1955) Chelidonichthys gabonensis (p. )
Chelidonichthys kumu (Cuvier, 1829) Chelidonichthys kumu (p. )
Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788) Trigloporus lastoviza (p. )
Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758) Chelidonichthys lucerna (p. )
Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758) Trigla lucerna (p. )
Chelidonichthys obscurus (Walbaum, 1792) Chelidonichthys obscurus (p. )
Chelidoperca africana Cadenat, 1960 Serranus africanus (p. )
Chelidoperca lecromi Fourmanoir, 1982 Chelidoperca lecromi (p. )
Chelidoperca pleurospilus (Günther, 1880) Chelidoperca pleurospilus (p. )
Chelmon marginalis Richardson, 1842 Chelmon marginalis (p. )
Chelmon rostratus (Linnaeus, 1758) Chelmon rostratus (p. )
Chelon auratus (Risso, 1810) Liza aurata (p. )
Chelon auratus (Risso, 1810) Mugil auratus (p. )
Chelon bispinosus (Bowdich, 1825) Chelon bispinosus (p. )
Chelon dumerili (Steindachner, 1870) Liza dumerili (p. )
Chelon dumerili (Steindachner, 1870) Mugil canaliculatus (p. )
Chelon labrosus (Risso, 1827) Chelon labrosus (p. )
Chelon labrosus (Risso, 1827) Mugil labrosus (p. )
Chelon ramada (Risso, 1827) Liza ramada (p. )
Chelon saliens (Risso, 1810) Liza saliens (p. )
Chelonodontops laticeps (Smith, 1948) Chelonodon laticeps (p. )
Chelonodontops patoca (Hamilton, 1822) Chelonodon patoca (p. )
Cherublemma emmelas (Gilbert, 1890) Cherublemma emmelas (p. )
Chesnonia verrucosa (Lockington, 1880) Occa verrucosa (p. )
Chetia welwitschi (Boulenger, 1898) Pelmatochromis welwitschii (p. )
Chiapaheros grammodes (Taylor & Miller, 1980) Cichlasoma grammodes (p. )
Chiasmodon niger Johnson, 1864 Chiasmodon niger (p. )
Chilara taylori (Girard, 1858) Chilara taylori (p. )
Chilatherina axelrodi Allen, 1979 Chilatherina axelrodi (p. )
Chilobrycon deuterodon Géry & de Rham, 1981 Chilobrycon deuterodon (p. )
Chilochromis duponti Boulenger, 1902 Chilochromis duponti (p. )
Chilodus fritillus Vari & Ortega, 1997 Chilodus fritillus (p. )
Chilodus punctatus Müller & Troschel, 1844 Chilodus punctatus (p. )
Chilodus zunevei Puyo, 1946 Chilodus zunevei (p. )
Chiloglanis anoterus Crass, 1960 Chiloglanis anoterus (p. )
Chiloglanis batesii Boulenger, 1904 (p. )
Chiloglanis batesii Boulenger, 1904 Chiloglanis batesii (p. )
Chiloglanis benuensis Daget & Stauch, 1963 Chiloglanis benuensis (p. )
Chiloglanis cameronensis Boulenger, 1904 Chiloglanis cameronensis (p. )
Chiloglanis disneyi Trewavas, 1974 Chiloglanis disneyi (p. )
Chiloglanis fasciatus Pellegrin, 1936 Chiloglanis fasciatus (p. )
Chiloglanis lamottei Daget, 1948 Chiloglanis lamottei (p. )
Chiloglanis niloticus Boulenger, 1900 Chiloglanis niloticus (p. )
Chiloglanis normani Pellegrin, 1933 Chiloglanis normani (p. )
Chiloglanis occidentalis Pellegrin, 1933 Chiloglanis occidentalis (p. )
Chiloglanis polypogon Roberts, 1989 Chiloglanis polypogon (p. )
Chiloglanis pretoriae Van Der Horst, 1931 Chiloglanis pretoriae (p. )
Chiloglanis reticulatus Roberts, 1989 Chiloglanis reticulatus (p. )
Chiloglanis sanagaensis Roberts, 1989 Chiloglanis sanagaensis (p. )
Chiloglanis voltae Daget & Stauch, 1963 Chiloglanis voltae (p. )
Chilomycterus antennatus (Cuvier, 1816) Chilomycterus antennatus (p. )
Chilomycterus antillarum Jordan & Rutter, 1897 Chilomycterus antillarum (p. )
Chilomycterus mauretanicus (Le Danois, 1954) Chilomycterus spinosus mauretanicus (p. )
Chilomycterus reticulatus (Linnaeus, 1758) Chilomycterus affinis (p. )
Chilomycterus reticulatus (Linnaeus, 1758) Chilomycterus reticulatus (p. )
Chilorhinus suensonii Lütken, 1852 Chilorhinus suensoni (p. )
Chiloscyllium arabicum Gubanov, 1980 Chiloscyllium confusum (p. )
Chiloscyllium caeruleopunctatum Pellegrin, 1914 Chiloscyllium caeruleopunctatum (p. )
Chiloscyllium griseum Müller & Henle, 1838 Chiloscyllium griseum (p. )
Chiloscyllium hasseltii Bleeker, 1852 Chiloscyllium hasselti (p. )
Chiloscyllium indicum (Gmelin, 1789) Chiloscyllium indicum (p. )
Chiloscyllium plagiosum (Anonymous [Bennett], 1830) Chiloscyllium plagiosum (p. )
Chiloscyllium punctatum Müller & Henle, 1838 Chiloscyllium punctatum (p. )
Chilotilapia rhoadesii Boulenger, 1908 Chilotilapia rhoadesii (p. )
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758 Chimaera monstrosa (p. )
Chimaera phantasma Jordan & Snyder, 1900 Chimaera phantasma (p. )
Chionobathyscus dewitti Andriashev & Neyelov, 1978 Chionobathyscus dewitti (p. )
Chionodraco hamatus (Lönnberg, 1905) Chionodraco hamatus (p. )
Chionodraco myersi DeWitt & Tyler, 1960 Chionodraco myersi (p. )
Chionodraco rastrospinosus DeWitt & Hureau, 1979 Chionodraco rastrospinosus (p. )
Chirocentrodon bleekerianus (Poey, 1867) Chirocentrodon bleekerianus (p. )
Chirocentrus dorab (Fabricius, 1775) Chirocentrus dorab (p. )
Chirodactylus brachydactylus (Cuvier, 1830) Chirodactylus brachydactylus (p. )
Chirodactylus grandis (Günther, 1860) Chirodactylus grandis (p. )
Chirodactylus jessicalenorum Smith, 1980 Chirodactylus jessicalenorum (p. )
Chirodactylus variegatus (Valenciennes, 1833) Chirodactylus variegatus (p. )
Chironemus georgianus Cuvier, 1829 Chironemus georgianus (p. )
Chironemus marmoratus Günther, 1860 Chironemus marmoratus (p. )
Chirophryne xenolophus Regan & Trewavas, 1932 Chirophryne xenolophus (p. )
Chirostoma arge (Jordan & Snyder, 1899) Chirostoma arge (p. )
Chirostoma bartoni Jordan & Evermann, 1896 Chirostoma bartoni (p. )
Chirostoma chapalae Jordan & Snyder, 1899 Chirostoma chapalae (p. )
Chirostoma estor Jordan, 1880 Chirostoma estor (p. )
Chirostoma grandocule (Steindachner, 1894) Chirostoma grandocule (p. )
Chirostoma humboldtianum (Valenciennes, 1835) Chirostoma humboldtiana (p. )
Chirostoma jordani Woolman, 1894 Chirostoma jordani (p. )
Chirostoma labarcae Meek, 1902 Chirostoma labarcae (p. )
Chirostoma promelas Jordan & Snyder, 1899 Chirostoma promelas (p. )
Chirostoma zirahuen Meek, 1902 Chirostoma zirahuen (p. )
Chirostomias pliopterus Regan & Trewavas, 1930 Chirostomias pliopterus (p. )
Chitala blanci (d'Aubenton, 1965) Chitala blanci (p. )
Chitala chitala (Hamilton, 1822) Chitala chitala (p. )
Chitala lopis (Bleeker, 1851) Chitala lopis (p. )
Chitala ornata (Gray, 1831) Chitala ornata (p. )
Chitonotus pugetensis (Steindachner, 1876) Chitonotus pugetensis (p. )
Chlamydoselachus anguineus Garman, 1884 Chlamydoselachus anguineus (p. )
Chlidichthys rubiceps Lubbock, 1975 Chlidichthys rubiceps (p. )
Chlopsis olokun (Robins & Robins, 1966) Chlopsis olokun (p. )
Chlorophthalmus acutifrons Hiyama, 1940 Chlorophthalmus acutifrons (p. )
Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840 Chlorophthalmus agassizi (p. )
Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840 Chlorophthalmus atlanticus (p. )
Chlorophthalmus albatrossis Jordan & Starks, 1904 Chlorophthalmus albatrossis (p. )
Chlorophthalmus atlanticus Poll, 1953 Chlorophthalmus atlanticus (p. )
Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) Chloroscombrus chrysurus (p. )
Chlorurus enneacanthus (Lacepède, 1802) Scarus enneacanthus (p. )
Chlorurus gibbus (Rüppell, 1829) Scarus gibbus (p. )
Chlorurus perspicillatus (Steindachner, 1879) Scarus perspicillatus (p. )
Chlorurus sordidus (Forsskål, 1775) Scarus sordidus (p. )
Choerodon anchorago (Bloch, 1791) Choerodon anchorago (p. )
Choerodon cyanodus (Richardson, 1843) Choerodon cyanodus (p. )
Choerodon fasciatus (Günther, 1867) Choerodon fasciatus (p. )
Choerodon graphicus (De Vis, 1885) Choerodon graphicus (p. )
Choerodon gymnogenys (Günther, 1867) Choerodon gymnogenys (p. )
Choerodon oligacanthus (Bleeker, 1851) Choerodon oligacanthus (p. )
Choerodon robustus (Günther, 1862) Choerodon robustus (p. )
Choerodon schoenleinii (Valenciennes, 1839) Choerodon schoenleinii (p. )
Choerodon zosterophorus (Bleeker, 1868) Choerodon zosterophorus (p. )
Choeroichthys brachysoma (Bleeker, 1855) Choeroichthys brachysoma (p. )
Choeroichthys smithi Dawson, 1976 Choeroichthys smithi (p. )
Chologaster cornuta Agassiz, 1853 Chologaster cornuta (p. )
Chondrostoma cyri Kessler, 1877 Chondrostoma oxyrhynchum cyri (p. )
Chondrostoma knerii Heckel, 1843 Chondrostoma knerii (p. )
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Chondrostoma nasus (p. )
Chondrostoma orientale Bianco & Bănărescu, 1982 Chondrostoma cyri orientalis (p. )
Chondrostoma phoxinus Heckel, 1843 Chondrostoma phoxinus (p. )
Chondrostoma regium (Heckel, 1843) Chondrostoma regium (p. )
Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840 Chondrostoma soetta (p. )
Chondrostoma vardarense Karaman, 1928 Chondrostoma vardarensis (p. )
Chondrostoma variabile Yakovlev, 1870 Chondrostoma variabilis (p. )
Chonerhinos naritus (Richardson, 1848) Xenopterus naritus (p. )
Choridactylus multibarbus Richardson, 1848 Choridactylus multibarbus (p. )
Chorisochismus dentex (Pallas, 1769) Chorisochismus dentex (p. )
Chortiheros wesseli (Miller, 1996) Theraps wesseli (p. )
Chrionema chryseres Gilbert, 1905 Chrionema chryseres (p. )
Chromidotilapia guntheri (Sauvage, 1882) Chromidotilapia guentheri (p. )
Chromidotilapia kingsleyae Boulenger, 1898 Chromidotilapia kingsleyae (p. )
Chromidotilapia kingsleyae Boulenger, 1898 Pelmatochromis kingsleyae (p. )
Chromidotilapia regani (Pellegrin, 1906) Pelmatochromis haugi (p. )
Chromidotilapia regani (Pellegrin, 1906) Pelmatochromis regani (p. )
Chromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) Chromileptes altivelis (p. )
Chromis alpha Randall, 1988 Chromis alpha (p. )
Chromis analis (Cuvier, 1830) Chromis analis (p. )
Chromis atripectoralis Welander & Schultz, 1951 Chromis atripectoralis (p. )
Chromis axillaris (Bennett, 1831) Chromis axillaris (p. )
Chromis cadenati Whitley, 1951 Chromis cadenati (p. )
Chromis chromis (Linnaeus, 1758) Chromis chromis (p. )
Chromis chrysura (Bliss, 1883) Chromis chrysura (p. )
Chromis cinerascens (Cuvier, 1830) Chromis cinerascens (p. )
Chromis crusma (Valenciennes, 1833) Chromis crusma (p. )
Chromis flavapicis Randall, 2001 Centriscus punctulatus (p. )
Chromis flavapicis Randall, 2001 Chromis flavapicis (p. )
Chromis flavicauda (Günther, 1880) Chromis flavicauda (p. )
Chromis flavomaculata Kamohara, 1960 Chromis flavomaculata (p. )
Chromis insolata (Cuvier, 1830) Chromis insolata (p. )
Chromis limbata (Valenciennes, 1833) Chromis limbata (p. )
Chromis opercularis (Günther, 1867) Chromis opercularis (p. )
Chromis ovalis (Steindachner, 1900) Chromis ovalis (p. )
Chromis pelloura Randall & Allen, 1982 Chromis pelloura (p. )
Chromis pembae Smith, 1960 Chromis pembae (p. )
Chromis punctipinnis (Cooper, 1863) Chromis punctipinnis (p. )
Chromis struhsakeri Randall & Swerdloff, 1973 Chromis struhsakeri (p. )
Chromis ternatensis (Bleeker, 1856) Chromis ternatensis (p. )
Chromis verater Jordan & Metz, 1912 Chromis verater (p. )
Chromis viridis (Cuvier, 1830) Chromis caerulea (p. )
Chromis viridis (Cuvier, 1830) Chromis viridis (p. )
Chromis weberi Fowler & Bean, 1928 Chromis simulans (p. )
Chromis weberi Fowler & Bean, 1928 Chromis weberi (p. )
Chromis xanthochira (Bleeker, 1851) Chromis xanthochira (p. )
Chromis xanthura (Bleeker, 1854) Chromis xanthura (p. )
Chromogobius quadrivittatus (Steindachner, 1863) Chromogobius quadrivittatus (p. )
Chromogobius zebratus (Kolombatović, 1891) Chromogobius zebratus (p. )
Chrosomus eos Cope, 1861 Phoxinus eos (p. )
Chrosomus neogaeus (Cope, 1867) Phoxinus neogaeus (p. )
Chrosomus oreas Cope, 1868 Chrosomus oreas (p. )
Chrysichthys aluuensis Risch, 1985 Chrysichthys aluuensis (p. )
Chrysichthys auratus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Chrysichthys auratus (p. )
Chrysichthys brachynema Boulenger, 1900 Chrysichthys brachynema (p. )
Chrysichthys cranchii (Leach, 1818) Chrysichthys cranchii (p. )
Chrysichthys johnelsi Daget, 1959 Chrysichthys johnelsi (p. )
Chrysichthys laticeps Pellegrin, 1932 Chrysichthys laticeps (p. )
Chrysichthys levequei Risch, 1988 Chrysichthys levequei (p. )
Chrysichthys longibarbis (Boulenger, 1899) Chrysichthys longibarbis (p. )
Chrysichthys longidorsalis Risch & Thys van den Audenaerde, 1981 Chrysichthys longidorsalis (p. )
Chrysichthys longipinnis (Boulenger, 1899) Chrysichthys longipinnis (p. )
Chrysichthys maurus (Valenciennes, 1840) Chrysichthys maurus (p. )
Chrysichthys maurus (Valenciennes, 1840) Chrysichthys velifer (p. )
Chrysichthys nigrodigitatus (Lacepède, 1803) Chrysichthys nigrodigitatus (p. )
Chrysichthys ogooensis (Pellegrin, 1900) Chrysichthys ogooensis (p. )
Chrysichthys ornatus Boulenger, 1902 Chrysichthys ornatus (p. )
Chrysichthys teugelsi Risch, 1987 Chrysichthys teugelsi (p. )
Chrysichthys thonneri Steindachner, 1912 Chrysichthys thonneri (p. )
Chrysichthys thysi Risch, 1985 Chrysichthys thysi (p. )
Chrysichthys wagenaari Boulenger, 1899 Chrysichthys wagenaari (p. )
Chrysiptera biocellata (Quoy & Gaimard, 1825) Chrysiptera biocellata (p. )
Chrysiptera brownriggii (Bennett, 1828) Chrysiptera leucopoma (p. )
Chrysiptera cyanea (Quoy & Gaimard, 1825) Chrysiptera cyanea (p. )
Chrysiptera flavipinnis (Allen & Robertson, 1974) Chrysiptera flavipinnis (p. )
Chrysiptera glauca (Cuvier, 1830) Chrysiptera glauca (p. )
Chrysiptera notialis (Allen, 1975) Chrysiptera notialis (p. )
Chrysiptera rex (Snyder, 1909) Chrysiptera rex (p. )
Chrysiptera rollandi (Whitley, 1961) Chrysiptera rollandi (p. )
Chrysiptera rollandi (Whitley, 1961) Glyphidodontops rollandi (p. )
Chrysiptera sinclairi Allen, 1987 Chrysiptera sinclairi (p. )
Chrysiptera starcki (Allen, 1973) Chrysiptera starcki (p. )
Chrysiptera talboti (Allen, 1975) Chrysiptera talboti (p. )
Chrysiptera taupou (Jordan & Seale, 1906) Chrysiptera taupou (p. )
Chrysiptera unimaculata (Cuvier, 1830) Chrysiptera unimaculata (p. )
Chrysoblephus cristiceps (Valenciennes, 1830) Chrysoblephus cristiceps (p. )
Chrysoblephus gibbiceps (Valenciennes, 1830) Chrysoblephus gibbiceps (p. )
Chrysoblephus laticeps (Valenciennes, 1830) Chrysoblephus laticeps (p. )
Chrysochir aureus (Richardson, 1846) Chrysochir aureus (p. )
Chuco godmanni (Günther, 1862) Cichlasoma godmanni (p. )
Chuco intermedium (Günther, 1862) Cichlasoma intermedium (p. )
Cichla monoculus Agassiz, 1831 Cichla monoculus (p. )
Cichla ocellaris Bloch & Schneider, 1801 Cichla ocellaris (p. )
Cichla orinocensis Humboldt, 1821 Cichla orinocensis (p. )
Cichla temensis Humboldt, 1821 Cichla temensis (p. )
Cichlasoma amazonarum Kullander, 1983 Cichlasoma amazonarum (p. )
Cichlasoma bimaculatum (Linnaeus, 1758) Cichlasoma bimaculatum (p. )
Cichlasoma bimaculatum (Linnaeus, 1758) Labrus bimaculatus (p. )
Cichlasoma boliviense Kullander, 1983 Cichlasoma boliviense (p. )
Ciliata mustela (Linnaeus, 1758) Ciliata mustela (p. )
Cilus gilberti (Abbott, 1899) Sciaena gilberti (p. )
Cincelichthys bocourti (Vaillant & Pellegrin, 1902) Neetroplus bocourti (p. )
Cinetodus froggatti (Ramsay & Ogilby, 1886) Cinetodus froggatti (p. )
Cirrhibarbis capensis Valenciennes, 1836 Cirrhibarbis capensis (p. )
Cirrhigaleus asper (Merrett, 1973) Squalus asper (p. )
Cirrhilabrus balteatus Randall, 1988 Cirrhilabrus balteatus (p. )
Cirrhilabrus earlei Randall & Pyle, 2001 Cirrhilabrus earlei (p. )
Cirrhilabrus exquisitus Smith, 1957 Cirrhilabrus exquisitus (p. )
Cirrhilabrus flavidorsalis Randall & Carpenter, 1980 Cirrhilabrus flavidorsalis (p. )
Cirrhilabrus johnsoni Randall, 1988 Cirrhilabrus johnsoni (p. )
Cirrhilabrus laboutei Randall & Lubbock, 1982 Cirrhilabrus laboutei (p. )
Cirrhilabrus lineatus Randall & Lubbock, 1982 Cirrhilabrus lineatus (p. )
Cirrhilabrus lubbocki Randall & Carpenter, 1980 Cirrhilabrus lubbocki (p. )
Cirrhilabrus luteovittatus Randall, 1988 Cirrhilabrus luteovittatus (p. )
Cirrhilabrus rubripinnis Randall & Carpenter, 1980 Cirrhilabrus rubripinnis (p. )
Cirrhilabrus rubriventralis Springer & Randall, 1974 Cirrhilabrus rubriventralis (p. )
Cirrhilabrus solorensis Bleeker, 1853 Cirrhilabrus solorensis (p. )
Cirrhilabrus temminckii Bleeker, 1853 Cirrhilabrus temminckii (p. )
Cirrhimuraena chinensis Kaup, 1856 Cirrhimuraena chinensis (p. )
Cirrhimuraena inhacae (Smith, 1962) Cirrhimuraena inhacae (p. )
Cirrhinus cirrhosus (Bloch, 1795) Cirrhinus cirrhosus (p. )
Cirrhinus jullieni Sauvage, 1878 Cirrhinus jullieni (p. )
Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878 Cirrhinus microlepis (p. )
Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) Cirrhinus chinensis (p. )
Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) Cirrhinus molitorella (p. )
Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) Cirrhinus mrigala (p. )
Cirrhinus reba (Hamilton, 1822) Cirrhinus reba (p. )
Cirrhinus rubirostris Roberts, 1997 Cirrhinus rubirostris (p. )
Cirrhitichthys aprinus (Cuvier, 1829) Cirrhitichthys aprinus (p. )
Cirrhitichthys aureus (Temminck & Schlegel, 1842) Cirrhitichthys aureus (p. )
Cirrhitichthys calliurus Regan, 1905 Cirrhitichthys calliurus (p. )
Cirrhitichthys falco Randall, 1963 Cirrhitichthys falco (p. )
Cirrhitichthys guichenoti (Sauvage, 1880) Cirrhitichthys guichenoti (p. )
Cirrhitichthys oxycephalus (Bleeker, 1855) Cirrhitichthys oxycephalus (p. )
Cirrhitops fasciatus (Bennett, 1828) Cirrhitops fasciatus (p. )
Cirrhitus pinnulatus (Forster, 1801) Cirrhitus pinnulatus (p. )
Cirrhitus rivulatus Valenciennes, 1846 Cirrhitus rivulatus (p. )
Cirripectes castaneus (Valenciennes, 1836) Cirripectes castaneus (p. )
Cirripectes chelomatus Williams & Maugé, 1984 Cirripectes chelomatus (p. )
Cirripectes jenningsi Schultz, 1943 Cirripectes jenningsi (p. )
Cirripectes obscurus (Borodin, 1927) Cirripectes obscurus (p. )
Cirripectes perustus Smith, 1959 Cirripectes perustus (p. )
Cirripectes polyzona (Bleeker, 1868) Cirripectes polyzona (p. )
Cirripectes quagga (Fowler & Ball, 1924) Cirripectes quagga (p. )
Cirripectes stigmaticus Strasburg & Schultz, 1953 Cirripectes stigmaticus (p. )
Cirripectes vanderbilti (Fowler, 1938) Cirripectes vanderbilti (p. )
Cirripectes variolosus (Valenciennes, 1836) Cirripectes variolosus (p. )
Citharichthys arctifrons Goode, 1880 Citharichthys arctifrons (p. )
Citharichthys cornutus (Günther, 1880) Citharichthys cornutus (p. )
Citharichthys fragilis Gilbert, 1890 Citharichthys fragilis (p. )
Citharichthys gilberti Jenkins & Evermann, 1889 Citharichthys gilberti (p. )
Citharichthys sordidus (Girard, 1854) Citharichthys sordidus (p. )
Citharichthys spilopterus Günther, 1862 Citharichthys spilopterus (p. )
Citharichthys stampflii (Steindachner, 1894) Citharichthys stampflii (p. )