Bunocephalus minerim

You can sponsor this page

Bunocephalus minerim Carvalho, Cardoso, Friel & Reis, 2015

Upload your photos and videos
Google image
Image of Bunocephalus minerim
No image available for this species;
drawing shows typical species in Aspredinidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Aspredinidae (Banjo catfishes) > Aspredininae
Etymology: Bunocephalus: Greek, byneo = to fill up, to swell + Greek, kephale = head (Ref. 45335);  minerim: The specific name, minerim, refers to the typically regional manner of pronouncing the Portuguese word 'mineirinho', diminutive of 'mineiro', which pertains to a person that comes from the State of Minas Gerais. The name is in reference to the region where it is found and also to its relative small size in comparison with other species of Bunocephalus. A noun in apposition..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: upper and middle rio São Francisco basins including the das Velhas, Formoso, Paraopeba and Paracatu rivers in Minas Gerais State, Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.9 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 104710)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 4-5; Tia mềm vây hậu môn: 7 - 9; Động vật có xương sống: 34 - 37. Bunocephalus minerim is distinguished from all other species of Bunocephalus, except B. larai, by the absence of an epiphyseal bar between the paired frontals (vs. presence of the epiphyseal bar at least in adults). It differs from B. larai and other congeners, except B. chamaizelus, by having 9 principal caudal-fin rays (vs. 10) (Ref. 104710).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Facultative air-breathing in the genus

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Friel, John P. | Người cộng tác

Carvalho, T.P., A.R. Cardoso, J.P. Friel and R.E. Reis, 2015. Two new species of the banjo catfish Bunocephalus Kner (Siluriformes: Aspredinidae) from the upper and middle rio São Francisco basins, Brazil. Neotrop. Ichthyol. 13(3):499-512. (Ref. 104710)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 13 October 2020

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00324 (0.00134 - 0.00780), b=3.03 (2.83 - 3.23), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.1   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).