Trygonorrhina dumerilii, Southern fiddler ray

You can sponsor this page

Trygonorrhina dumerilii (Castelnau, 1873)

Southern fiddler ray
Upload your photos and videos
Google image
Image of Trygonorrhina dumerilii (Southern fiddler ray)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Trygonorrhinidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Rhinopristiformes (Shovelnose rays) > Trygonorrhinidae (Banjo rays, Fiddler rays)
Etymology: Trygonorrhina: Greek, trygon = a sting ray + Greek, rhinos = nose (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển gần đáy; Mức độ sâu 5 - 205 m (Ref. 114953). Subtropical; 31°S - 41°S, 114°E - 148°E (Ref. 114953)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Indian Ocean: endemic to southern Australia.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 94.6  range ? - ? cm
Max length : 146 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 114953)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

This large shovelnose ray is distinguished by the following characters: suboval disc, short and broadly rounded snout with nostrils partly covered with a large nasal curtain; ridges of small thorns present on mid-line of disc and shoulders; behind interorbital space is an ornate pattern of dark-edged bands without the distinct triangular or diamond-shaped marking (Ref. 114953).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

A benthic species that occurs on continental shelf, mainly found on soft bottoms and seagrasses. Feeds on bottom crustaceans, worms, molluscs and small fishes. Produces litters of 2-5 pups. Maturity size of males at ca. 70 cm TL, females at 89 cm TL; birth size at 21-25 cm TL (Ref. 114953).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Last, P.R. and J.D. Stevens, 2009. Sharks and rays of Australia. CSIRO, Australia. 656 p. (Ref. 109431)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 24 March 2015

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00646 (0.00300 - 0.01391), b=2.98 (2.78 - 3.18), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.7   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (88 of 100).
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 19.7 [4.0, 90.7] mg/100g; Iron = 0.678 [0.174, 1.975] mg/100g; Protein = 19.4 [17.3, 21.3] %; Omega3 = 0.225 [0.101, 0.486] g/100g; Selenium = 31.6 [9.1, 86.6] μg/100g; VitaminA = 6.08 [2.13, 16.80] μg/100g; Zinc = 0.499 [0.251, 0.904] mg/100g (wet weight);