Lepidophanes guentheri, Günther’s lanternfish

You can sponsor this page

Lepidophanes guentheri (Goode & Bean, 1896)

Günther’s lanternfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Lepidophanes guentheri   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Lepidophanes guentheri (Günther’s lanternfish)
Lepidophanes guentheri
Picture by Fischer, L.G.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Myctophiformes (Lanternfishes) > Myctophidae (Lanternfishes) > Lampanyctinae
Etymology: Lepidophanes: Greek, lepis = scale + Greek, phaino = to shine (Ref. 45335).
More on authors: Goode & Bean.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 40 - 750 m (Ref. 4479). Subtropical; 45°N - 50°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Atlantic Ocean: between about 45°N and 50°S, but apparently absent from Benguela Upwelling Region and seasonally absent from off northeast Brazil.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 4.3  range ? - ? cm
Max length : 8.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 40727); Khối lượng cực đại được công bố: 4.40 g (Ref. 126117); Tuổi cực đại được báo cáo: 1.20 các năm

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 13-15; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 13 - 16

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

High-oceanic (Ref. 4066). Found between 425-750 m during the day and between 40-125 m at night (maximum abundance in the upper 50 m) (Ref. 4479). Feeding is acyclic in northwest Africa (Ref. 9198). Reach sexual maturity at 4.7 cm (Ref. 47377).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Paxton, John | Người cộng tác

Hulley, P.A., 1990. Myctophidae. p. 398-467. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI; Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 4479)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 10 July 2012

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 10 - 21.7, mean 15 °C (based on 269 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00525 (0.00317 - 0.00870), b=3.13 (2.99 - 3.27), in cm total length, based on LWR estimates for species & Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.0   ±0.00 se; based on food items.
Generation time: 0.6 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 2 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (K=1.83; tm=0.5; tmax=1.20).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).