Lepomis cyanellus, Green sunfish : aquaculture, gamefish

Lepomis cyanellus Rafinesque, 1819

Green sunfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Centrarchiformes (Basses) > Centrarchidae (Sunfishes)
Etymology: Lepomis: Greek, lepis = scaled + Greek, poma = gill cover, operculum (Ref. 45335, 79012);  cyanellus: cyanellus meaning blue (Ref. 10294).
More on author: Rafinesque.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: 7.0 - 7.5; dH range: 10 - 15. Subtropical; 18°C - 32°C (Ref. 12741); 50°N - 26°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: Great Lakes, Hudson Bay and Mississippi River basins from New York in USA and from Ontario in Canada to Minnesota and south Dakota, USA, and south to the Gulf of Mexico; from Escambia River in Florida, and Mobile Bay in Georgia and Alabama to Rio Grande in Texas, USA. Also northern Mexico.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 31.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5723); common length : 20.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193); Khối lượng cực đại được công bố: 960.00 g (Ref. 4699); Tuổi cực đại được báo cáo: 9 các năm (Ref. 72492)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults inhabit quiet pools and backwaters of sluggish streams, lakes and ponds. Often near vegetation (Ref. 5723, 10294). Juveniles feed on immature insects and microcrustaceans (Ref. 10294). Nest spawners (Ref. 79012).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 30 August 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01549 (0.01211 - 0.01982), b=3.12 (3.07 - 3.17), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.48 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (tmax=5).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (21 of 100).