Labeo coubie Rüppell, 1832

African carp
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Labeo coubie (African carp)
Labeo coubie
Juvenile picture by Mody, K.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Labeoninae
Etymology: Labeo: Latin, labeo = one who has large lips (Ref. 45335);  coubie: Named after the vernacular name of the specimens in Cairo (Egypt), which were used for the original description (Ref. 26192).  More on author: Rüppell.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243).   Tropical; 6°N - 6°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: very widespread, within the drainage basin of the Nile River (Ref. 1440, 2801, 2940), Chad, Niger-Bénoué, Volta, Senegal and Gambia basins, as well as Cross River (Ref. 1440, 2940, 81282). Report from Cameroon coastal rivers (Ref. 1440) unconfirmed in Ref 81639. Not reliable known from the Congo River basin (Ref. 1440) and one controversial record from the East coast of Africa (Ref. 1440). Ref. 2801 reports presence in Warri (Nigeria) and Kingani (Tanzania).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 22.0, range 22 - ? cm
Max length : 75.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 2801); Khối lượng cực đại được công bố: 5.0 kg (Ref. 3799)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 15-19; Tia mềm vây hậu môn: 8 - 11; Động vật có xương sống: 31 - 33. Diagnosis: dorsal profile straight to slightly arched; body dark and dull, distal margin of dorsal fin straight or convex; rostral lobe poorly developed, its free margin smooth; inner surface of lips with transverse folds; body depth 2.3-3.3x SL; depth of caudal peduncle 0.7-1.3x its length; 26-46 (50-150mm) and 37-47 (150-250mm) gill rakers; scale formula 5.5-7.5/36-40/6.5-7.5; 4.5 scales between lateral line and pelvic-fin base; 16 (18) scales around caudal peduncle; 12-14 dorsal fin branched rays (Ref. 2940, 81282).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit rivers (Ref. 4967).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Tshibwabwa, S.M., 1997. Systématique des espèces africaines du genre Labeo (Teleostei, Cyprinidae) dans les régions ichtyogéographiques de Basse-Guinée et du Congo. II. Presses Universitaires de Namur, Namur, Belgique. 227 p. (Ref. 26192)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 01 May 2009

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01318 (0.00828 - 0.02098), b=3.04 (2.91 - 3.17), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (K=0.12-0.26; tmax=5; Fec > 10,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (39 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.