Bythaelurus vivaldii, Vivaldi’s catshark

You can sponsor this page

Bythaelurus vivaldii Weigmann & Kaschner, 2017

Vivaldi’s catshark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Bythaelurus vivaldii (Vivaldi’s catshark)
Bythaelurus vivaldii
Female picture by Weigmann, S.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Pentanchidae (Deepwater catsharks)
Etymology: Bythaelurus: bythos (Gr.), depths of the sea, referring to its deepwater habitat; ailouros (Gr.), cat, probably an allusion to the vernacular “catshark,” so named for its cat-like eyes. (See ETYFish);  vivaldii: In honor of Antonio Vivaldi (1678-1741), a “genius composer” of the Baroque era, to express its relationship to B. bachi, named after “sublime genius” Johann Sebastian Bach. (See ETYFish).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; ระดับความลึก ? - 628 m (Ref. 114990). Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Indian Ocean: Off Somalia.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 32.5 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species is distinguished by the following characters: body firm and stout (of the presumably adult holotype and slender in supposedly juvenile paratype); snout is long (preorbital length 6.1-6.6% TL) and broad, bell-shaped in dorsoventral view with a distinct lateral indention; the pre-outer nostril length is subequal to internarial space; preorbital snout length is subequal to interorbital space; preoral snout length 1.4–1.8 times in mouth width; eye length 13.9-15.0 times in predorsal distance, 6.8-6.9 times in head length and 1.6-2.3 times eye height; head length 2.6-2.8 times width at level of maximum outer extent of anterior nostrils; head width at the level of maximum outer extent of anterior nostrils, 1.2 times width at level of lateral indention of head, 1.3–1.4 times preorbital length, and 8.5–8.6% TL; the roof of the mouth is loosely set with rather small, knob-like to elongated oral papillae, oral papillae on tongue hardly detectable; pelvic-fin anterior margin 2.0-2.1 times in pectoral-fin anterior margin; first dorsal-fin base 2.2-2.3 times in interdorsal space; length of second dorsal-fin inner margin 1.3-2.3 times in second dorsal-fin height; second dorsal-fin base length 5.3% TL; anal-fin base 0.7-0.8 times interdorsal space; upper jaw with 68-75 and lower jaw with 64 rows of small tri- to pentacuspidate teeth with outer surface of crown furrowed by strong longitudinal ridges from base of cusps to tip and strongly structured by reticulations from basal areas to well into cusps; monospondylous trunk vertebrae centra 38, diplospondylous precaudal centra 43-44, total centra about 135-140; dermal denticles leaf-like to teardrop-shaped on snout and tricuspidate on trunk and tail; reported to have 8–9 dark, broad but inconspicuous transverse bars on the back (preserved coloration plain beige with scattered remains of dark brown); .

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Weigmann, S. and C.J. Kaschner, 2017. Bythaelurus vivaldii, a new deep-water catshark (Carcharhiniformes, Scyliorhinidae) from the northwestern Indian Ocean off Somalia. Zootaxa 4263(1):097-119. (Ref. 114990)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 22 November 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00244 - 0.04107), b=3.04 (2.81 - 3.27), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.1   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Preliminary low fecundity).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (23 of 100).