Chaeturichthys jeoni

Chaeturichthys jeoni Shibukawa & Iwata, 2013

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Chaeturichthys jeoni   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Google image
Image of Chaeturichthys jeoni
No image available for this species;
drawing shows typical species in Gobiidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gobiiformes (Gobies) > Gobiidae (Gobies) > Gobionellinae
Etymology: Chaeturichthys: Greek, chaite = hair + Greek, oura = tail + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335);  jeoni: Named for Sang-Rin Jeon, Professor Emeritus of Sang Myung University, Seoul..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 11 - 110 m (Ref. 93271), usually 43 - 85 m (Ref. 93271). Subtropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: Bohai Sea to East and South China seas.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 22.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 93271)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8 - 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 20-22; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 18 - 20. This species is distinguished from its only congener, C. stigmatias, by having the following characters: interorbital space scaleless (vs. embedded scales); usually 4 pairs of barbels on ventral surface of head, with 3 pairs of long barbels and a pair of short one (vs. usually 3 pairs of long barbels only); pectoral-fin rays 22-25, modally 24 (vs. 21-23, modally 22); most of pectoral-fin rays are branched, not forming free rays (vs. ventral 3-5 rays of pectoral fin simple, forming free rays); longitudinal scale rows 50-58 (vs. 47-53); transverse scale rows 20-25 (vs. 17-21); predorsal scales 23-29 (vs. 20-22); gill rakers on outer surface of first gill arch 2-6?9-13?12-16 (vs. 4-6 + 11-14 ? 16-19); pseudobranchial filaments 7-13, usually 9-11 (vs. 6-8, usually 7); preopercular canal with pores M' and N' (vs. only with pore N'); longer snout, its length 7.7-10.0% of SL (vs. 6.1-8.1% of SL) (Ref. 93271).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Collected from the continental shelf of East Asia between the Bohai Sea and South China Sea (Ref. 93271).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Shibukawa, K. and A. Iwata, 2013. Review of the East Asian gobiid genus Chaeturichthhys (Teleostei: Perciformes: Gobioidei), with description of a new species. Bull. Nat. Mus. Nat. Sci. Ser. A., Suppl. 7:53-66. (Ref. 93271)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 8.6 - 21.9, mean 16.8 °C (based on 70 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00708 (0.00327 - 0.01532), b=3.05 (2.87 - 3.23), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.7   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (17 of 100).