Acanthurus guttatus, Whitespotted surgeonfish : fisheries, aquarium

Acanthurus guttatus Forster, 1801

Whitespotted surgeonfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Acanthurus guttatus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Acanthurus guttatus (Whitespotted surgeonfish)
Acanthurus guttatus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Acanthuriformes (Surgeonfishes) > Acanthuridae (Surgeonfishes, tangs, unicornfishes) > Acanthurinae
Etymology: Acanthurus: Greek, akantha = thorn + Greek, oura = tail (Ref. 45335).  More on author: Forster.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 8 m (Ref. 89972).   Tropical; 30°N - 30°S, 52°E - 140°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: oceanic islands in the western Indian Ocean to the Hawaiian, Marquesan and Tuamoto islands, north to the Ryukyu Islands, south to New Caledonia and Rapa.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 26.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9710)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 9; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 27-30; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 23 - 26. Preserved color is brown; spotted, white spots usually bordered with dark brown (may help conceal it in turbulent water that is often filled with small bubbles). Pelvic fins bright yellow. Each side of caudal peduncle with a single, sharp, forward-pointing erectile spine. Gill rakers on anterior row: 21-24; gill rakers on posterior row: 19-23.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in surge zone of clear seaward reefs (Ref. 9710, 58302). Benthopelagic (Ref. 58302); mainly oceanic and found schooling in shallow depths over reef flats subject to surge or currents (Ref. 48637). Browses on filamentous and calcareous algae. Forms schools.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Randall, John E. | Người cộng tác

Randall, J.E., 1956. A revision of the surgeonfish genus Acanthurus. Pac. Sci. 10(2):159-235. (Ref. 1920)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 03 May 2010

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 25 - 29.3, mean 28.2 °C (based on 1389 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02884 (0.01663 - 0.05002), b=2.97 (2.83 - 3.11), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.0   ±0.00 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (25 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 75.5 [24.4, 179.3] mg/100g ; Iron = 0.93 [0.36, 2.38] mg/100g ; Protein = 18.5 [17.4, 19.7] % ; Omega3 = 0.116 [0.056, 0.238] g/100g ; Selenium = 18.5 [6.6, 52.9] μg/100g ; VitaminA = 27.2 [7.1, 99.7] μg/100g ; Zinc = 2.65 [0.83, 5.09] mg/100g (wet weight);