Anarhichas denticulatus, Northern wolffish : gamefish

Anarhichas denticulatus Krøyer, 1845

Northern wolffish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Anarhichas denticulatus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Anarhichas denticulatus (Northern wolffish)
Anarhichas denticulatus
Picture by Svensen, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Zoarcoidei (Eelpouts and pricklebacks) > Anarhichadidae (Wolffishes)
Etymology: Anarhichas: Greek, anarhichaomai = to climb up.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 60 - 1700 m (Ref. 58426), usually 100 - 900 m (Ref. ).   Polar; 0°C - ; 81°N - 43°N, 123°W - 61°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North Atlantic: Spitsbergen, Novaya Zemlya, Barents and Norwegian seas, the Shetlands, the Faeroes, Iceland and south-eastern coasts of Greenland; also known occasionally in northern North Sea and Skaggerak and south to Bay of Biscay. Western Atlantic: Arctic, from Prince Patrick Island to Sable Island off Nova Scotia and Grand Banks in Canada (Ref. 7251).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 180 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7251); Khối lượng cực đại được công bố: 20.0 kg (Ref. 7251)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Coloration bluish-black with indistinct spots on the sides. Flesh soft and watery (Ref. 35388).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits offshore waters in midwater; adults also near bottom from 60-970 m, mainly 100-900 m (Ref. 4694). Epibenthic (Ref. 58426). Feeds on sea gooseberries, medusas, small fishes, also echinoderms, crustaceans and mollusks (not so hard-shelled) (Ref. 4694). Spawns at great depths (Ref. 44162).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Barsukov, V.V., 1986. Anarhichadidae. p. 1113-1116. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. volume 3. UNESCO, Paris. (Ref. 4694)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị); cá để chơi: đúng
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | Bể cá công cộng | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 0.6 - 7.2, mean 3.4 °C (based on 687 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5938   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00631 (0.00292 - 0.01365), b=3.20 (3.00 - 3.40), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.0   ±0.67 se; based on food items.
Generation time: 13.6 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 2 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (K=0.08-0.10).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (78 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 4.97 [1.79, 19.10] mg/100g ; Iron = 0.188 [0.077, 0.509] mg/100g ; Protein = 16.3 [14.2, 18.8] % ; Omega3 = 0.199 [0.106, 0.376] g/100g ; Selenium = 40.2 [11.1, 154.4] μg/100g ; VitaminA = 14 [4, 52] μg/100g ; Zinc = 0.49 [0.19, 0.96] mg/100g (wet weight);