Aetobatus narinari, Whitespotted eagle ray : fisheries, gamefish

Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790)

Whitespotted eagle ray
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Aetobatus narinari   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Aetobatus narinari (Whitespotted eagle ray)
Aetobatus narinari
Picture by Vaske Jr., T.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Myliobatiformes (Stingrays) > Aetobatidae ()
Etymology: Aetobatus: Greek, aetos = eagle + Greek, batis, batidos = a ray (Raja sp.) (Ref. 45335).

Issue
The species Aetobatus laticeps Duméril, 1865 is considered as valid, while status of Aetobatus latirostris Duméril, 1861 requires further investigation. Species information and distribution will be reviewed and corrected (Ref. 114963).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำที่อพยพไปๆมาๆ ระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล ที่เป็นไปตามช่วงชีวิต (Ref. 51243); ระดับความลึก 1 - 80 m (Ref. 9710), usually 1 - ? m (Ref. 55257).   Subtropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Atlantic and probably Eastern Atlantic.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 99.8, range 110 - 120 cm
Max length : 330 cm WD เพศผู้/กระเทย; (Ref. 58048); common length : 180 cm WD เพศผู้/กระเทย; (Ref. 6871); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 230.0 kg (Ref. 7251)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. An eagleray with a long snout, flat and rounded like a duck's bill, a thick head, and a pectoral disc with sharply curved, angular corners, and no caudal fin; jaws usually with single row of flat, chevron-shaped teeth (Ref. 5578). Each tooth a crescent-shaped plate joined into a band (Ref. 26938). Numerous white spots on black or bluish disc; white below (Ref. 5578). Long whiplike tail, with a long spine near the base, behind small dorsal fin. No spines on disk (Ref. 7251).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Commonly found in shallow inshore waters such as bays and coral reefs but may cross oceanic basins (Ref. 9862). Benthopelagic, found near land at 1-60 m (Ref. 58302). Sometimes enters estuaries (Ref. 6871). Swims close to the surface, occasionally leaping out of the water, or close to the bottom (Ref. 3175). Frequently forming large schools during the non-breeding season (Ref. 7251). Feeds mainly on bivalves but also eats shrimps, crabs, octopus and worms, whelks, and small fishes (Ref. 9862). Ovoviviparous (Ref. 50449). Flesh edible (Ref. 30573). Over 3 m disc width and up to 880 cm total length if the long tail is undamaged (Ref. 30573). Bears young in litters of 2-4 (Ref. 26938, 58048). Common catch of the demersal tangle net, bottom trawl, inshore gillnet and, to a lesser extent, demersal longline fisheries. Utilized for its meat and cartilage (Ref. 58048). Tail used as a decorative item (Ref. 27550).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding initially on yolk, then receiving additional nourishment from the mother by indirect absorption of uterine fluid enriched with mucus, fat or protein through specialised structures (Ref. 50449). Bears up to 4 young (Ref. 5578, 6871, 37816). Width at birth 17-35 cm (Ref. 37816). According to Uchida et al (1990) (Ref. 51119) 'the male chases the female in mid water, then nibbles on her dorsal surface. The female stops swimming to begin copulation. The male bites the female on a pectoral fin and bends one clasper forward, then attempts an abdomen to abdomen copulation with either clasper, usually mid-water' (Ref. 49562). Copulation lasted for 20 seconds to 1 minute (Ref. 49562).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Last, P.R. and J.D. Stevens, 1994. Sharks and rays of Australia. CSIRO, Australia. 513 p. (Ref. 6871)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Near Threatened (NT) ; Date assessed: 31 January 2006

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 4690)

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 22.3 - 29, mean 27.5 (based on 4014 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.2   ±0.1 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (tm=4-6; Fec=1-2).
Prior r = 0.06, 95% CL = 0.04 - 0.10, Based on 1 stock assessment.
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (74 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.