Atelomycterus baliensis, Bali catshark

Atelomycterus baliensis White, Last & Dharmadi, 2005

Bali catshark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Atelomycterus baliensis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Atelomycterus baliensis (Bali catshark)
Atelomycterus baliensis
Female picture by Last, P.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Scyliorhinidae (Cat sharks) > Atelomycterinae
Etymology: Atelomycterus: ateles (Gr.), imperfect, unfilled or exempt; mycteros (Gr.), nostril, referring to lack of posterior nasal valve. (See ETYFish);  baliensis: -ensis, Latin suffix denoting place: Bali, Indonesia, only known area of occurrence. (See ETYFish).
More on authors: White, Last & Dharmadi.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Pacific: known only from the Indonesian island of Bali.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 47.4 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 54850)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

A relatively small (max. size 474 mm TL) Atelomycterus with the following combination of characters: relatively short preoral length, 4.0-4.6% T; short interdorsal space, 11.6-12.9% TL; high pectoral-pelvic to pelvic-anal ratio 1.28-1.48; dorsal fins weakly falcate, with posterior margins vertical or sloping anteroventrally from fin apices; prebranchial denticles strongly tricuspid with narrow, elongate medial cusps; claspers of adults short, not stubby, not tapering sharply distally, outer length 8.3-9% TL, base width 5.4-6.3% of outer length; clasper glans covering more than half of clasper; cover rhipidion relatively narrow; rhipidion large, relatively low, and only partly concealed by cover rhipidion and exorhipidion; exorhipidion small with proximal end well behind distal end of cover rhipidion; total vertebral centra 154-163, precaudal centra 101-106; dorsal surface with well-defined dark saddles consisting mainly of four, partly coalesced, diffuse-edged, dark brown blotches; white partly coalesced, diffuse-edged, dark brown blotches; white spots absent from body and rarely on fins; inner margin of pale tips of dorsal fins orientated almost vertically; upper pectoral fin lacking a broad, sharply defined whitish margin.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Biology unknown; presumably reef-dwelling, inhabiting holes and crevices on reefs, like other related catsharks. Presumably oviparous. Diet probably dominated by small invertebrates . Caught irregularly by fisheries operating over coral reefs. Utilized for its meat but of limited value (Ref.58048).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

White, W.T., P.R. Last and Dharmadi, 2005. Description of a new species of catshark, Atelomycterus baliensis (Carcharhiniformes: Scyliorhinidae) from eastern Indonesia. Cybium 29(1):33-40. (Ref. 54850)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 May 2020

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Low fecundity (RF)).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (37 of 100).