Arius festinus

You can sponsor this page

Arius festinus Ng & Sparks, 2003

Upload your photos and videos
Google image
Image of Arius festinus
No image available for this species;
drawing shows typical species in Ariidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Ariidae (Sea catfishes) > Ariinae
Etymology: Arius: Greek, arios, areios = dealing with Mars, warlike, bellicose (Ref. 45335);  festinus: Name from the Latin 'festino', meaning to move rapidly, in allusion to its habitat (Ref. 56505).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Madagascar (Ref. 56505).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 15.1 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 56505)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 53. Body moderately compressed (Ref. 56505). Vomerine teeth in a single pair of ovoid patches (Ref. 56505). Short pelvic fins, 15.2-15.6 % of SL, that do not reach the anal-fin origin when adpressed (Ref. 56505). Dorsal surface of head and body uniform gray to grayish brown, upper third of head and body darkest, gradually fading to lighter color along middle third of head and body; lower third and ventral surfaces of head and body dirty white (Ref. 56505). Adipose fin gray, dorsal fin rays gray, fin rays of all other fins with scattered gray melanophores (Ref. 56505).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Ferraris, Jr., Carl J. | Người cộng tác

Ng, H.H. and J.S. Sparks, 2003. The ariid catfishes (Teleostei: Siluriformes: Ariidae) of Madagascar, with the description of two new species. Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Mich. 735:1-21. (Ref. 56505)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Critically Endangered (CR) (B2ab(iii)); Date assessed: 26 May 2016

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 58010)

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |