Etheostoma flabellare, Fantail darter

You can sponsor this page

Etheostoma flabellare Rafinesque, 1819

Fantail darter
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Percoidei (Perchs) > Percidae (Perches) > Etheostomatinae
Etymology: Etheostoma: Greek, etheo = to strain + Greek, stoma = mouth; Rafinesque said "various mouths", but Jordan and Evermann suggest the name might have been intended as "Heterostoma (Ref. 45335);  flabellare: flabellare meaning fan tail (Ref. 10294).
More on author: Rafinesque.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy. Temperate; 4°C - 18°C (Ref. 2059); 46°N - 34°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: Atlantic, Great Lakes, and Mississippi River basins from southern Quebec in Canada to Minnesota, and south to South Carolina (in Santee River system) in northern Alabama, and northeastern Oklahoma in the USA.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 8.4 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5723); common length : 5.2 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193); Tuổi cực đại được báo cáo: 4 các năm (Ref. 12193)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit rocky riffles of creeks and small to medium rivers (Ref. 5723, 10294); also found in small to medium upland streams (Ref. 10294). Adults feed on midge, blackfly, and caddisfly larvae, mayfly nymphs, isopods, and amphipods (Ref. 10294). Eggs are found clustered on underside of stone and guarded by males (Ref. 7043).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Eggs are found clustered on underside of stone (Ref. 7043). Males guard the eggs (Ref. 7043).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 12 December 2011

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |