Search FishBase

Populärnamn

(e.g. rainbow trout)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chinese Arabic Russian Japanese Hindi Greek More scripts...

Vetenskapligt namn

Advanced Match
Släkte
(e.g. Rhincodon)
Arter
(e.g. typus)Random Species
Släkte + Arter
Sp. ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Read more on the position of Scaridae - parrotfishes (July 2023).
Differences between FishBase and Eschmeyer’s Catalog of Fishes (ECoF).

Ordlista

(t.ex. oophagy)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Information per familj

Familjeinformation
Alla fiskar
Nominella arter
Identifiering
Bilder
Bestämningsnycklar
Referenser (FishBase)
Frimärken
Diagram
Species Ecology Matrix
BRUVS
Not: Listan kan vara ofullständig. Vissa listor kan vara mycket långa och tar tid att ladda hem
Information per land / ö

Biodiversitet
Alla fiskar
Sötvatten
Marina
Införda
Endemiska
Hotade
Farlighet
Revassocierade
Pelagiska
Djupvatten
Användning
Kommersiell
Vattenbruk
Akvariehandel
Invasivitet
Sportfiskar
FAO akvakultur
FAO fångster
ICES fångster
Sea Around Us
Fiskförlust
Data saknas
Verktyg
Identifiering
Bestämningsnycklar
Fälthandbok
Förekomster
referenser
Ecopathparametrar
Species Ecology Matrix
Checklist (extended)
by Large Marine Ecosystem
BRUVS
Diverse
Landsinformation
FAO profil
ReefBase-information
Överenskommelser och konventioner
Medarbetare
Fiskfrimärken
Populärnamn
Offentliga akvarier
Not: Listan kan vara ofullständig. Vissa listor kan vara mycket långa och tar tid att ladda hem
  • Lists may be incomplete. Some lists may be very long and will take time to load
  • A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
  • Disclaimer about country names
Information per ekosystem

Biodiversitet
Alla fiskar
Introduced
Endemic
Threatened
Extinct
Dangerous
Reef-associated
Pelagic
Djupvatten
Point data
Verktyg
Näringspyramider
Species Ecology Matrix
Ecopathparametrar
Identifiering
Bestämningsnycklar
Resilience of fishes
Diverse
Ekosysteminformation
Not: Listan kan vara ofullständig. Vissa listor kan vara mycket långa och tar tid att ladda hem
Regional Interfaces

FishBase for Americas
FishBase for Africa
FishBase for Africa
FishBase for the Red Sea
FishBase for HighARCS
FishBase for Europe
FishBase for Hong Kong
Obs: Verktyg utan valknapp är tillgängliga på sidorna med artbeskrivningar.
Information per ämnesområde

Trophic Ecology
Föda
Födoslag
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Predatorer

Physiology/Behavior
Metabolik
Gälyta
Hjärnstorlek
Syn
Fiskljud
Simhastighet

Livshistoria
Tillväxt
Längd-vikt-samband
Längdfördelning
Rekrytering
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Spawning Aggregation
Fecundity
Ägg
Äggutveckl.
Larver
Larvdynamik
Abundance

Användning
Vattenbruk
Vattenbruksprofiler
Utplanteringar
Sjukdomar
Ciguatera
Behandling
Nutrients
Ekotoxikologi
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Otoliths
Mass conversion
Rice-fish
Extinct Species

Diverse
Överenskommelser och konventioner
CITES
CMS
Nationella databaser
Namn per språk
Medarbetare
Offentliga akvarier
Expeditioner
NEW
OceanAdapt
Video
Fiskfrimärken
Uploaded photos online
Editor messages
Not: Listan kan vara ofullständig. Vissa listor kan vara mycket långa och tar tid att ladda hem
Verktyg
Identifiering
Bestämningsnycklar
Identifiering
BRUVS
Ogynnsamma introduktioner
Globala utsättningar
Invasivitet
Species by ecosystem
Diagram
Seafood advisory
Match names
Sjukdomsdiagnos
Min fisksida
Livshistorie-verktyg
L-F-analys
Information gaps
Sea Around Us
ISSCAAP Troph
FAO akvakultur
FAO fångster
Fångstanalys
ICES fångster
CMSY++
Classification List
Classification Tree
Fiskestatistik
Världsrekord
Landskoder
Catalogue of Life
Fisksamlingar
Insamlingshistoria
Näringspyramider
Ecopathparametrar
Species in GoMexSi
Nya arter in FishBase
Nya arter in Welt der Fische
Nya foton
Missing pictures
Top 100
Mobile AppsNEW
rfishbase: R interface to FishBase
AquaMaps
Obs: Verktyg utan valknapp är tillgängliga på sidorna med artbeskrivningar.
referenser
Författare
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
År
Titel
(e.g. Gilbert Islands)
Källa
Referensnr.
(e.g. 32 or 32, 123, 2700)

ICES dokument

List of publications on fishes in Zootaxa.
You can search references also in the independent Catalog of Fishes.
Associated Journal

Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17; link to old content 1970-2020), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.

Indexed Journal

Cybium (publisher: SFI, Société Française d’Ichtyologie)

For journal editors: Would you wish that your journal were indexed in FishBase, please contact our librarian

Referenser som citerar FishBase

Hur man refererar till FishBase
När man refererar till data i FishBase, bör man ange källan som den publikation eller källa (Huvudref. och/eller Dataref.) som anges vid varje uppgift

Referera till FishBase som
Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2023. FishBase.
World Wide Web electronic publication.
www.fishbase.org, version (10/2023).

Disclaimer
FishBase present information on fishes as correctly as possible. However, we can not exclude errors, and neither we nor our partners can be held responsible for any damage that may arise from these.

Copyright
 Creative Commons License This work is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.

You are welcome to include text, numbers and maps from FishBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from FishBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from FishBase'.

FishBase finns också tillgänglig på CD/DVD. Se FishBase hemsida eller FishBase-boken för ytterligare information. FishBase har sammanställts med hjälp av många samarbetspartners och med stöd från Europakommissionen och andra sponsorer


FishBase Team | Web Stats |Touch screen
For web site technical issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
FishBase mirror: Stockholm, Sweden
update ver. 10/2023