More info | Plus d'info | Mais info FishBase

List of Fish Occurrence Records for Bosnia Herzegov.
n=11

Occurrence point list

1 of 1

Sort by: Species Locality
Species Locality Year Identifier
Alburnus neretvae Musnica River by the village Avtovac in Gatačko polje 2006  
Delminichthys ghetaldii Ljubinisko polje north of Uksici, about 10 km west of Mosko    
Telestes dabar Opačica River at Potkom, Dabarsko Polje 2006  
Telestes metohiensis Batusa River (Zalomka system), Nevesinjsko Polje 2000  
Telestes metohiensis Musica bei Imotski’ [misspelling, should be Musnica River, Gatačko Polje 1899  
Telestes metohiensis Source of Ključka River in Vilina Pečina (cave), Cerničko Polje 2003  
Telestes metohiensis Spring at Ključ, Cerničko Polje 2000  
Telestes metohiensis Spring in Zalomka River at Budisavlje, Nevesinjsko Polje 2011  
Telestes metohiensis Spring Ljeskovik in Zalomka River near Rast and Odzak,, Nevesinjsko Polje 2001  
Telestes metohiensis Zovidolka [Zavodoka, Zovidolska] River at Udbine, Nevesinjsko Polje 2006  
Telestes metohiensis Zovidolka [Zavodoka, Zovidolska] River at Udbine, Nevesinjsko Polje 2006  

1 of 1


cfm script by eagbayani, 06.01.99 ,  php script by mortiz, 14.07.10 ,  last modified by kbanasihan, 11.05.11