Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844)

Mud carp
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Cirrhinus molitorella (Mud carp)
Cirrhinus molitorella
Picture by Warren, T.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Labeoninae
Etymology: Cirrhinus: Latin, cirrus = curl fringe (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 33488); ระดับความลึก 5 - 20 m (Ref. 6898).   Tropical; 22°C - 26°C (Ref. 2059); 24°N - 12°N, 98°E - 108°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: Mekong, Chao Phraya, Nam Theun, Xe Bangfai and the Nanpangjiang basins; also from the Red River (China and Viet Nam).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 55.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 37769); common length : 15.2 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 35840); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 500.00 g (Ref. 26563)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11-15; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 34 - 38. Has 37-43 scales on the lateral line (including those on base of caudal-fin); 7-8+1/2 scale rows between lateral line and dorsal-fin origin (Ref. 27732). Differs from all other species of the genus in having more or less discrete marks on each scale on the upper, middle, and sometimes lower parts of the body. Such marks, visible in most freshly caught and recently preserved specimens, are sometimes intensely developed, giving the fish a markedly reticulated appearance. C. molitorella often has a very intense humeral mark which is vivid bluish-green in life. In other Cirrhinus the humeral marks are black or bluish black (Ref. 33488). Usually a conspicuous black bar shortly behind pectoral base (Ref. 43281). Gill rakers on the lower arm of first arch 65-85 (Ref. 12693).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Known from midwater to bottom depths of large and medium-sized rivers. Move into flooded forests during the rainy season and grazes on algae, phytoplankton and detritus (Ref. 12693). Occur in rapids and slow deep reaches (Ref. 37769). Reported to be omnivorous (Ref. 33813). Wild stocks are strongly migratory while the cultivated stocks probably have lost the migratory behavior (Ref. 33488). Prefer flowing water and not known to proliferate in impoundments. Large fish are marketed fresh, smaller ones are used to make prahoc (Ref. 12693). Attain at least 40 cm SL (Ref. 33488).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Assuming standard cyprinid mode of reproduction. Replace ASAP.

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Roberts, T.R., 1997. Systematic revision of the tropical Asian labeon cyprinid fish genus Cirrhinus, with descriptions of new species and biological observations on C. lobatus. Nat. Hist. Bull. Siam Soc. 45:171-203. (Ref. 33488)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)

  Near Threatened (NT) ; Date assessed: 19 April 2010

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า
FAO(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต, species profile; การประมง: การผลิต; publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5005   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00933 (0.00772 - 0.01129), b=3.04 (2.99 - 3.09), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.0   ±0.00 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tm=3; K=0.12; Fec=100,000-204,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (60 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.