Scyliorhinus canicula, Lesser spotted dogfish : fisheries

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)

Lesser spotted dogfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Scyliorhinus canicula   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Scyliorhinus canicula (Lesser spotted dogfish)
Scyliorhinus canicula
Picture by Aquarium Kiel

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Scyliorhinidae (Cat sharks) > Scyliorhininae
Etymology: Scyliorhinus: skylion, Greek for dogfish or small shark; rhinus, from rhine (Gr.), rasp, alluding to a shark’s jagged, rasp-like skin. (See ETYFish);  canicula: Diminutive of canis (L.), dog; sharks were known as “sea dogs” and “dog-fishe” among mariners until the late 16th century, because of their ferocious pack-like feeding behavior. (See ETYFish).
More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 10 - 780 m (Ref. 56504), usually 80 - 100 m (Ref. 81056). Subtropical; 63°N - 12°N, 18°W - 36°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

North Sea (sw coast of Sweden to Copenhagen, Denmark), Northeastern Atlantic Ocean (Ireland, United Kingdom, France, Portugal); Mediterranean Sea (Spain, France, Italy, Tunisia, Argeria, Morocco); nw Africa, close to the Strait of Gibraltar and to the north of Mauritania (20º30’N); including Norwegian Sea.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 54.4, range 41 - 64 cm
Max length : 100.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 244); common length : 60.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 4645); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 1.3 kg (Ref. 40637); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 12 ปี (Ref. 81067)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species is distinguished from all its congeners by the following characters: shallow nasoral grooves and laterally situated posterior nasal flaps (vs. no grooves and posterior flaps on the posterior border of the excurrent apertures in congeners, except in S. duhamelii); distance between the anterior nasal flaps 6-7.5 times smaller than the anterior nasal flap width (vs. 3.5-5 times smaller in S. duhamelii; two times in the other species); lower labial furrow 2.1-2.2 times smaller than mouth width (vs. more than 3 times in other species, except S. duhamelii). Colouration: color pattern with dark spots well-defined, predominantly smaller than spiracles (vs. no dark spots in S. capensis, S. comoroensis, S. hesperius, S. meadi, S. torazame, S. torrei; reticulated pattern in S. rotifer; dark spots predominantly larger than spiracles in S. cervigoni, S. garmani, S. haeckelii, S. stellaris; diffuse spots in S. duhamelii); clasper with rough terminal dermal cover (also found only in S. capensis) (Ref. 120402).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Most common catshark in coastal waters of Europe (Ref. 32804). Inhabits continental shelves and uppermost slopes. Found on sandy, coralline, algal, gravel or muddy bottoms. Occurs mainly between 10-100 m depth in the northeast Atlantic and up to 400 m depth in the Mediterranean Sea (Ref. 88187) and from 288-780 m in the eastern Ionian Sea (Ref. 56504). They sometimes occur in midwater. Nocturnal species, males resting on substrate and females hiding in shallow (0.5-1.5 m depth) caves and crevices during the day (Ref. 88835). Feed on a variety of benthic invertebrates, including mollusks, crustaceans, small cephalopods, polychaete worms, and small bony fishes (Ref. 244, 11889). Males have been found to forage in shallow prey-rich areas with soft sediment or areas covered with filamentous algae (Ref. 88836). Oviparous, with a single egg laid per oviduct at a time. Detect weak electric fields generated by other organisms (e.g. potential prey) (Ref. 10311). Utilized fresh and dried-salted for human consumption, also for oil and fishmeal.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Oviparous, laying paired eggs (one per oviduct) in shallow subtidal areas, although some egg cases have been found in the deeper part of intertidal zones (Ref. 244). Embryos feed solely on yolk (Ref. 50449). The egg cases are anchored to macroalgae, sea grass or sessile erect invertebrates such as poriferans, bryozoans and hydroids (Ref. 32804, 58137). The capsules have tendrils at each corner used for anchorage purposes. Egg capsule size varies according to locality and female size (Ref. 244) and ranges between 4.9-7.0 cm length and 1.5-3.0 cm width (Ref. 88837). Egg cases may be deposited throughout the year, peaking in June and July (Ref. 32804). Recent studies estimate fecundity of females from the northeast Atlantic to be at around 29-62 pups (Ref. 32804). Fully formed pups hatch after 5-11 months, depending on water temperature (Ref. 244, 32804). Newly hatched pups are about 8-10 cm in length (Ref. 78469).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Soares, K.D.A. and M.R. De Carvalho, 2019. The catshark genus Scyliorhinus (Chondrichthyes: Carcharhiniformes: Scyliorhinidae): taxonomy, morphology and distribution. Zootaxa 4601(1):1-147. (Ref. 120402)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 31 August 2020

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย
FAO - การประมง: landings; Publication: search | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 7.2 - 16.2, mean 10.1 °C (based on 28 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00148 (0.00124 - 0.00177), b=3.20 (3.15 - 3.25), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.8   ±0.3 se; based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (K=0.20; tm=9; Fec=96).
Prior r = 0.35, 95% CL = 0.23 - 0.53, Based on 1 stock assessment.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (62 of 100).
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  Moderate to high vulnerability (53 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 35.1 [5.1, 144.4] mg/100g ; Iron = 0.786 [0.204, 2.169] mg/100g ; Protein = 17.8 [15.1, 20.7] % ; Omega3 = 0.202 [0.088, 0.445] g/100g ; Selenium = 26.2 [7.9, 79.5] μg/100g ; VitaminA = 10 [4, 26] μg/100g ; Zinc = 0.599 [0.285, 1.392] mg/100g (wet weight); based on nutrient studies.