Trigonostigma truncata

Trigonostigma truncata Tan, 2020

Upload your photos and videos
Google image
Image of Trigonostigma truncata
No image available for this species;
drawing shows typical species in Danionidae.

Classification / Names Κοινά ονόματα | Συνώνυμα | Catalog of Fishes(Γένος, Είδη) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Danionidae (Danios) > Rasborinae
Etymology: Trigonostigma: Greek, tres, tria = three + Greek, gonias= angle, corner + Greek stigma = signal;  truncata: Name from the Latin ‘truncus’ meaning cut off; referring to the caudal apex of the axine not reaching the base of the caudal-fin; noun in apposition.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Οικολογία

; Γλυκού νερού βενθοπελαγικό; εύρος βάθους - m (Ref. ), usually - m (Ref. ).   Tropical; 0°C -

Κατανομή Χώρες | Περιοχές FAO | Οικοσυστήματα | Παρουσίες | Point map | Εισαγωγές | Faunafri

Asia: from the east coast of the Malay Peninsula, from south of the Isthmus of Kra in Narathiwat province of southern Thailand to the Malaysian State of Terengganu.

Μέγεθος / Βάρος / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.5 cm SL αρσενικό/απροσδιόριστο; (Ref. 122370)

Short description Μορφολογία | Μορφομετρία

Ραχιαίες άκανθες (συνολικά): 1; Μαλακές ραχιαίες ακτίνες (συνολικά): 7; Εδρικές άκανθες 1; Μαλακές εδρικές ακτίνες: 6. This species differs from T. heteromorpha in the following characters: a gently sloping lateral head profile to pre-dorsal region (vs. steep convex); sub-superior mouth (vs. terminal); caudal apex of axine not reaching caudal-fin base (vs. reaching and extending to hypural plate); dorsal and ventral apices of axine originate posterior to both dorsal-fin and pelvic-fin origins by up to three scale-widths (vs. dorsal apex starting one scale-width posterior to dorsal-fin origin and ventral apex starting at pelvic-fin origin); faint or indistinct brown humeral streak just posterior to opercular opening (vs. a distinct black humeral streak); base of dorsal fin hyaline and its middle reddish-orange in life (vs. anterior two-thirds orange-red); a distinct orange-red colour on anal fin in life (vs. faint or absence); body in life with a bluish-lilac sheen (vs. reddish or purplish sheen); a shallower body (depth at dorsal-fin origin 28.3-34.6% SL [mean 32.4], vs. 32.6-38.2% [mean 35.8]) (Ref. 122370).

Βιολογία     Γλωσσάρι (π.χ. epibenthic)

This species occurs in lowland freshwater acid swamp-forest stream habitats, usually flowing into riverine habitats. Associated species include the following: Notopterus notopterus (Notopteridae); Barbodes cf. binotatus, Desmopuntius hexazona, Osteochilus vittatus, O. waandersii (Cyprinidae); Boraras maculatus, B. urophthalmoides, Rasbora bankanensis, R. cephalotaenia, R. usonensis, R. einthovenii, R. paucisqualis, Trigonopoma gracile, T. pauciperforatum (Danionidae); Acanthopsoides sp., Lepidocephalichthys furcatus, Pangio cuneovirgata, P. piperata, P. semicincta, P. muraeniformis (Cobitidae); Homalopteroides nebulosus (Balitoridae); Nemacheilus selangoricus (Nemacheilidae); Barbucca diabolica (Barbuccidae); Hemibagrus capitulum, Nanobagrus fuscus, Pseudomystus stenomus (Bagridae); Kryptopterus minor, Silurichthys hasseltii (Siluridae); Parakysis verrucosus (Akysidae); Clarias leiacanthus, C. meladerma (Clariidae); Monopterus javanensis (Synbranchidae); Neostethus smithi (Phallostethidae); Bihunichthys sp., Chaudhuria sp. (Chaudhuriidae); Oryzias minutulatus (Adrianichthyidae); Indostomus crocodilus (Indostomidae); Hemirhamphodon pogonognathus (Zenarchopteridae); Xenentodon canciloides (Belonidae); Doryichthys martensii (Syngnathidae); Brachygobius xanthomelas (Gobiidae); Pristolepis grooti (Pristolepididae); Nandus nebulosus (Nandidae); Betta imbellis, B. pi, stigmosa, Luciocephalus pulcher, Parosphomenus paludicola, Trichopodus trichopterus, Trichopsis vittata (Osphronemidae); Channa limbata, and C. lucius (Channidae) (Ref. 122370).

Life cycle and mating behavior Γεννητική Ωρίμανση | Αναπαραγωγή | Γεννοβολία | Αβγά | Γονιμότητα | Προνύμφες

Main reference Upload your references | Αναφορές | Συντονιστής | Συνεργάτες

Tan, H.H., 2020. Trigonostigma truncata, a new species of harlequin rasbora from Malay Peninsula (Teleostei: Danionidae). Raff. Bull. Zool. 68:421-433. (Ref. 122370)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Περισσότερες πληροφορίες

Χώρες
Περιοχές FAO
Οικοσυστήματα
Παρουσίες
Εισαγωγές
Stocks
Οικολογία
Δίαιτα
Τροφικά αντικείμενα
Κατανάλωση τροφής
Σιτηρέσιο
Κοινά ονόματα
Συνώνυμα
Μεταβολισμός
Θηρευτές
Οικοτοξικολογία
Αναπαραγωγή
Γεννητική Ωρίμανση
Γεννοβολία
Συναθροίσεις γεννοβολίας
Γονιμότητα
Αβγά
Egg development
Age/Size
Αύξηση
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Μορφομετρία
Μορφολογία
Προνύμφες
Δυναμική προνυμφών
Στρατολόγηση
Αφθονία
BRUVS
Αναφορές
Υδατοκαλλιέργειες
Προφίλ υδατοκαλλιέργειας
Στελέχοι
Γενετική
Συχνότητες αλληλόμορφων
Κληρονομικότητα
Ασθένειες
Μεταποίηση
Nutrients
Mass conversion
Συνεργάτες
Φωτογραφίες
Stamps, Coins Misc.
Ήχοι
Σιγκουατέρα
Ταχύτητα
Κολυμβητικός Τύπος
Επιφάνεια βραγχίων
Otoliths
Εγκέφαλοι
Όραση

Εργαλεία

Special reports

Download XML

Διαδικτυακές πηγές

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Γένος, Είδη | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Δέντρο Ζωής | Wikipedia: Go, αναζήτηση | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01995 (0.00906 - 0.04395), b=3.01 (2.83 - 3.19), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Τροφικό Επίπεδο (Ref. 69278):  3.1   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Ελαστικότητα (Ref. 120179):  Υψηλό, ελάχιστος χρόνος για διπλασιασμό πληθυσμού < 15 μήνες (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .