Syncomistes bonapartensis Shelley, Delaval, Le & Feuvre, 2017

Upload your photos and videos
Google image
Image of Syncomistes bonapartensis
Syncomistes bonapartensis
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Terapontidae (Grunters or tigerperches)
Etymology: Syncomistes: Greek, syn, symphysis = grown together + Greek, komistes, -ou = leader, driver (Ref. 45335);  bonapartensis: The specific epithet bonapartensis is used in reference to the distribution of the species that is confined to drainages that once flowed into the paleolake, Lake Bonaparte.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ.   Tropical; ? - 36°C (Ref. 119336)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Oceania: Drysdale River in Western Australia to the Finnis River in Northern Territory, Australia.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 28.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 119336); common length : 17.5 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 119336)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 11 - 13; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 12-13; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 10; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 25. Syncomistes bonapartensis is distinguished from all congeners within the Syncomistes complex by a combination of the following characters: both adults and juveniles with lower jaw rounded anteriorly making a ‘U-shape’ when viewed from below; mouth slightly oblique; teeth broad and large relative to Syncomistes, flat, asymmetric, margins convex posteriorly and straight to slightly concave anteriorly, widest point closest to midpoint of tooth, apical region tapered to slight point; usually with 7-8 slightly wavy brown stripes running horizontally along body sides; usually with < 11 gill rakers on the upper arch and < 30 in total; and usually with ? 6.0 teeth per mm of jaw (Ref. 119336).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Prefers deeper portions of slow-flowing creeks and rivers, as well as billabongs. Inhabits clear and turbid waters, over muddy to rocky substrates, often where algae is abundant. Adults occur in shoals around snags. Juveniles are mostly found in riffle habitat. Sympatric with Syncomistes holsworthi, S. kimberleyensis, S. rastellus and S. trigonicus. Feeds mainly on filamentous algae along with some detritus and invertebrates. Attains sexual maturity at 120-140 mm and spawns in wet season. Eggs are large about 3 mm and non-adhesive (Ref. 119336).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Shelley, J.J, A. Delaval and M.C. Le Feuvre, 2017. A revision of the grunter genus Syncomistes (Teleostei, Terapontidae, Syncomistes) with descriptions of seven new species from the Kimberley region, northwestern Australia. Zootaxa 4367(1):1-103. (Ref. 119336)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless





Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5005   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01380 (0.00624 - 0.03055), b=3.02 (2.83 - 3.21), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (35 of 100) .