Acantopsis dinema, Peppered horseface loach

Acantopsis dinema Boyd & Page, 2017

Peppered horseface loach
Upload your photos and videos
Google image
Image of Acantopsis dinema (Peppered horseface loach)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Cobitidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Cobitidae (Longfin loaches)
Etymology: Acantopsis: Greek, akantha = thorn + Greek, ops = similar (Ref. 45335);  dinema: Dervied from the from Latin di (meaning two) and nema (meaning for thread), in reference to the usual presence of two pairs of labial barbels in this species.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: tributaries of the Mekong River draining the Khorat Plateau and Mekong Delta ecoregions in Thailand, Laos, and Cambodia; and Songkhram River in eastern Thailand to the Prek Thnot River south of Phnom Penh, Cambodia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 11.7 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 116755)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10-11; Động vật có xương sống: 41 - 42. Acantopsis dinema is distinguished from all congeners by the combination of the following characters: absence of large spots on side of head; many black specks beneath midlateral row of black spots from head to caudal fin; 2 pairs of labial barbels; absence of distinct small black spot on upper margin of caudal-fin base; absence of large black spots on dorsal or caudal fins; dorsal fin usually with 10½ branched rays and pectoral fin with 10 rays; 8-17 dark saddles along dorsal midline; 6-12 black spots along side of body; 41-42 total vertebrae; and body depth 12.0-14.5% SL, body width 8.0-10.3% SL, caudal-peduncle length 12.1-14.3% SL (Ref. 116755).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Boyd, D.A., P. Nithirojpakdee, G. Deein, C. Vidthayanon, C. Grudpan, W. Tangjitjaroen, J.M. Pfeiffer, Z.S. Randall, T. Srisombat and L.M. Page, 2017. Revision of the horseface loaches (Cobitidae, Acantopsis), with description of three new species from Southeast Asia. Zootaxa 4341(2):151-192. (Ref. 116755)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00537 (0.00245 - 0.01178), b=3.05 (2.87 - 3.23), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (30 of 100) .