Brevibora exilis

Brevibora exilis Liao & Tan, 2014

Upload your photos and videos
Google image
Image of Brevibora exilis
Brevibora exilis
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Labeoninae
Etymology: exilis: Name from the Latin adjective exilis, meaning meager, in reference to the distinctively more slender body compared with the other congeners.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Sebangau and Kahayan basins in central Kalimantan, Indonesia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 95539)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8; Tia mềm vây hậu môn: 8; Động vật có xương sống: 30 - 32. Brevibora exilis differs from B. cheeya and B. dorsiocellata by having the following diagnostic characters: 10 scales around caudal peduncle (vs. 12); anterior outline of the dorsal-fin blotch ranging from 2nd branched ray to first four or five branched rays with transparent inter-radial membrane between 1st and 2nd unbranched rays (vs. blotch reaching from 1st unbranched ray and inter-radial membrane between 1st and 2nd unbranched rays not hyaline); and shallow body depth (19.3-24.7% SL vs. 24.4-26.7 in B. cheeya; 25.8-28.4 in B. dorsiocellata). It can be further diagnosed from B. cheeya by having incomplete lateral line with 6-10 perforated scales (vs. 25-30), shorter head length (23.7-26.7% SL vs. 28.5-30.0), shallower caudal peduncle depth (10.4-11.9% SL vs. 11.7-13.0), shorter prepectoral length (25.9-27.3% SL vs. 29.6-29.3) and shorter dorsal fin length (22.0-24.6 % SL vs. 26.2-29.3). It can be further separated from B. dorsiocellata by the possession of 28-31 scales along the lateral line row (vs. 25-27) (Ref. 95539).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in black water habitats of Sebangau and Kahayan basins. Occurs syntopically with Brevibora cheeya in the Rungan system, a major branch of the Kahayan basin (Ref. 95539).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Liao, T.-Y. and H.-H. Tan, 2014. Brevibora exilis, a new rasborin fish from Borneo (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 24(3):209-215. (Ref. 95539)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00832 (0.00353 - 0.01961), b=3.09 (2.88 - 3.30), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .