Symphysanodon xanthopterygion, Indian Bunquelovely

Symphysanodon xanthopterygion Anderson & Bineesh, 2011

Indian Bunquelovely
Upload your photos and videos
Google image
Image of Symphysanodon xanthopterygion (Indian Bunquelovely)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Symphysanodontidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Acropomatiformes (Oceanic basses) > Symphysanodontidae (Slopefishes)
Etymology: Symphysanodon: Greek, syn, symphysis = grown together + Greek, physis = growth body form + Greek, odous = teeth; related to few teeth which are located over the area where the two jaws meet (Ref. 45335);  xanthopterygion: The name xanthopterygion is from the Greek xanthos (yellow), pterygion (fin)—referring to the yellow coloration of the lower caudal-fin lobe. The specific name of the new species is a noun in apposition to the generic name Symphysanodon (Ref. 87359).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Mức độ sâu 150 - 240 m (Ref. 87359). Tropical; 10°N - 9°N, 75°E - 76°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Indian Ocean: India. Known from the southeastern Arabian Sea off the Kerala Coast of southern India (Ref. 87359).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 14.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 87359); Khối lượng cực đại được công bố: 7.30 g (Ref. 122102)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

A species of Symphysanodon distinguishable from the other species of the genus by the following combination of characters. First caudal vertebra with parapophyses. Total gillrakers on first arch 38 to 42. Lateral line scales 54 to 59. Sum of lateral-line scales plus total number of gillrakers on individual specimens 94 to 101. Head length 33 to 37% SL. Head depth 18 to 21% SL. Snout length 5 to 6 % SL. Body depth 24 to 27 % SL. Lower caudal-fin lobe bright yellow; bright yellow spot usually present on posterior part of opercle (Ref. 87359).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Anderson, W.D. Jr. and K.K. Bineesh, 2011. A new species of the perciform fish genus Symphysanodon (Symphysanodontidae) from the Arabian Sea off the southwestern coast of India. Zootaxa 2966:31-36. (Ref. 87359)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5004   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00514 - 0.02450), b=3.04 (2.87 - 3.21), in cm total length, based on all LWR estimates for this BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .