Haplochromis sphex ter, Huurne & Witte, 2010

Upload your photos and videos
Google image
Image of Haplochromis sphex
Haplochromis sphex
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Cichlidae (Cichlids) > Pseudocrenilabrinae
Etymology: Haplochromis: Greek, Haploos = single + Greek, chromis = a fish, perhaps a perch (Ref. 45335);  sphex: From the Greek 'σϕήξ', wasp, referring to the colouration of males; like the wasp, males of this species are typically yellow with black stripes (Ref. 85523).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; ระดับความลึก ? - 10 m (Ref. 85523).   Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: Lake Victoria (Ref. 85523).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 8.2 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 85523)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 29 - 31. Diagnosis: Haplochromis sphex is a small sized (less than 9 cm standard length), slender (body depth less than 32% of standard length) micrognathic species, with mainly bicuspid teeth in the oral jaws; dorsal head profile straight to moderately curved (Ref. 85523). The colouration of the sexually active males is yellow with blackish longitudinal, interrupted bands and vertical bars, producing a so-called 'chess board pattern'; this pattern also occurs in several oral shelling molluscivores, insectivores and algae scrapers, but these species generally are larger, have a deeper body, have a strongly curved dorsal head profile and a lower jaw length/width ratio of less than 1.5, whereas in Haplochromis sphex it ranges from 1.5 to 2.7 (Ref. 85523). It differs from other small species with a 'chess board pattern', H. bwathondii and H. sauvagei, by its shallower body; sexually active males of H. sauvagei generally have a more distinct 'chess board pattern' than H. sphex; in contrast to H. sphex, sexually active males of both H. bwathondii and H. sauvagei develop a red chest and belly; the colouration of females and quiescent males of H. sauvagei is rather similar to that of sexually active males of H. sphex (Ref. 85523).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found in waters up to a depth of 10 m both over sand and mud (Ref. 85523). It fed mainly on phytoplankton (Cyanophyta and Aulacoseira) and occasionally on copepods (Ref. 85523). This species is a female mouth brooder (Ref. 85523).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

This species is a female mouth brooder (Ref. 85523).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Kullander, Sven O. | ผู้ร่วมมือ

de Zeeuw, M.P., M. Mietes, P. Niemantsverdriet, S. ter Huurne and F. Witte, 2010. Seven new species of detritivorous and phytoplanktivorous haplochromines from Lake Victoria. Zool. Meded. Leiden 84:201-250. (Ref. 85523)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Critically Endangered (CR) (C2a(ii)); Date assessed: 31 March 2010

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง:
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01445 (0.00677 - 0.03085), b=2.98 (2.81 - 3.15), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.4 se; Based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน ().
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (12 of 100) .