Mastacembelus simbi

Mastacembelus simbi Vreven & Stiassny, 2009

Upload your photos and videos
Google image
Image of Mastacembelus simbi
No image available for this species;
drawing shows typical species in Mastacembelidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Synbranchiformes (Spiny eels) > Mastacembelidae (Spiny eels)
Etymology: Mastacembelus: Greek, mastax, -agos = bite + Greek, emballo = to throw oneself (Ref. 45335);  simbi: Named after "simbi" (simbi singular; basimbi plural) or "water spirit", once considered an ancient ancestor in the Bakongo region of Congo where the species is discovered. A noun in apposition..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ. Tropical; 27°C - 29°C (Ref. 84205)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: known only from the middle reach of the main channel of the lower Congo River from Lenga Lenga near the border with the Republic of Congo to just below Luozi (Democratic Republic of the Congo).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.8 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 84205)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 23 - 26; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 47-55; เงี่ยงครีบก้น 2; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 46 - 56; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 68 - 71. Distinguished from all other species of Mastacembelidae by the following characters: no pterosphenoid bone in the neurocranium; no supracleithral sensory canal; no post-temporal tubules; and an infraorbital series represented by the first infraorbital only. Can be further separated from all other members belonging to Mastacembelus crassus species complex by the following combination of characters (where +1 denotes the presence of a short spine covered by skin and not externally visible): 22-25+1 dorsal spines (vs. 18-21+ in Mastacembelus aviceps and Mastacembelus crassus; eye visible at the surface of the head and relatively well developed, eye diameter 10.0-15.3% HL (vs. 4.8-7.2% HL in Mastacembelus latens; fully pigmented with a color pattern characterized by an oblique bar on the cheek and a series of vertically oriented and irregularly shaped midlateral bars most often present along the body and always present in the post-anal region (vs. depigmented in Mastacembelus latens (Ref. 84205).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found in shallow, marginal habitats among rocks and rock rubble close to rapids or fast flowing water. Appears to be sympatric with or at least in close proximity to, Mastacembelus brichardi, Mastacembelus brachyrhinus and Mastacembelus crassus in Lenga Lenga where the holotype and part of paratypes were collected. Also caught elsewhere with Mastacembelus congicus and Mastacembelus paucipinnis. A 6.12 cm SL female specimen had about 15-20, seemingly mature, ovarian eggs with a maximum size of about 1.0 mm diameter. The occurrence of these large eggs may indicate that reproductive activity occurs in July, the period when the specimens were collected. Sexually mature at about 6.0 cm SL (Ref. 84205).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Vreven, E.J. and M.L.J. Stiassny, 2009. Mastacembelus simbi, a new dwarf spiny eel (Synbranchiformes: Mastacembelidae) from the lower Congo River. Ichthyol. Explor. Freshwat. 20(3):213-222. (Ref. 84205)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00269 (0.00123 - 0.00590), b=2.96 (2.77 - 3.15), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.4   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .