Candidia pingtungensis

Candidia pingtungensis Chen, Wu & Hsu, 2008

Upload your photos and videos
Google image
Image of Candidia pingtungensis
Candidia pingtungensis
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > ex-danioninae
Etymology: Candidia: Latin, candidus, candere = to be white, glisten (Ref. 45335);  pingtungensis: Named after the County Pingtung in southern Taiwan.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; pH range: 7.5 - 8.8.   Subtropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: Tongkang River southwards to all western drainages of Hengchuen Peninsula and also to the eastern drainage of the Kongkou River and most of Pingtung Country, Taiwan.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 11.4 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 79878)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 12 - 13; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 44 - 46. Diagnosed from all other species of the genus Candidia by the following unique combination of characters: dorsal fin with iii,7 rays; anal fin with iii,9-10 rays; pectoral fin with I, 14 rays ; scales on lateral line 46-50; scales above lateral line 9-10; scales below lateral line 3-4; predorsal scales 19-21; gill rakers 2+6 (total 8); pharyngeal teeth always 1,3,5 -4,4,1; shallow ventral keel on the posterior half of region between pelvic fin and anus; cheek with a series of 3-5 nuptial tubercles on cheek and lower jaw in adult males with 5-7 nuptial tubercles; eye large, eye diameter about equal to cheek depth in adult male; body with a uniform broad, longitudinal black stripe from upper opercle, through mid-lateral to caudal fin base; dorsal side dark grayish, a broad silvery white stripe just above the longitudinal black stripe; ventral side silvery-white; dorsal fin pinkish-red with distal transverse black bars in male; and eye with red-black region on dorsal two-third of eye iris (Ref. 79878).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs in the anterior portion of pools and edge-water habitats up to 2 m depth with benthic substratum composed of small pebbles to large boulders under slow to moderate water flow, in small and very clear tributaries and headwaters with better shaded vegetation along the stream bank (Ref. 79878).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Chen, I.-S., J.-H. Wu and C.-H. Hsu, 2008. The taxonomy and phylogeny of Candidia (Teleostei: Cyprinidae) from Taiwan, with description of a new species and comments on a new genus. The Raffles Bull. Zool. 19:203-214. (Ref. 79878)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless





Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00447 (0.00220 - 0.00907), b=3.13 (2.95 - 3.31), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.2   ±0.4 se; Based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (26 of 100) .