Bathytoshia brevicaudata, Short-tail stingray : gamefish, aquarium

Bathytoshia brevicaudata (Hutton, 1875)

Short-tail stingray
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Bathytoshia brevicaudata   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Bathytoshia brevicaudata (Short-tail stingray)
Bathytoshia brevicaudata
Picture by Danna, P.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Myliobatiformes (Stingrays) > Dasyatidae (Stingrays) > Dasyatinae

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก - 476 m (Ref. 5578), usually - 200 m (Ref. 89422).   Temperate; 0°C -

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-West Pacific: antitropical; from southern Africa to New Zealand, and off Japan and Peter the Great Bay (eastern Russia).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 120 - ? cm
Max length : 430 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5578); common length : 125 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9258)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0. This species is huge, plain-coloured, with a disc broad and rhombic, belly with transverse groove, tail short tapering strongly before caudal sting, thorns when present are confined to tail before sting, pectoral fin with an oblique rows of white spots dorsally; disc width ca. 1.1-1.2 times its length, very thick trunk; narrowly-rounded pectoral-fin apex; short snout, obtuse with tip barely extended and anterior margins weakly convex; small eyes with orbit length and spiracle 2.0-2.2 in snout length; broad interorbital space, up to 4 times orbit length in adults; mouth often with 5-7 oral papillae, deep labial furrows, weakly convex lower jaw; very broadly skirt-shaped nasal curtain, its margin fringed; oblique oval nostrils; smooth skin, no derml denticles, with specimens > 45 cm WD having a row of spear-shaped or starry-based thorns and tubercles on mid-line of tail before the caudal sting and the tail beyond this is covered with sharp thornlets; very broad tail depressed at the base, often shorter that width disc, often with one caudal sting, its ventral fold is short but prominent (extending to just beyond tip of sting), its dorsal fold reduced to a hard ridge; pelvic fins are rather small with narrowly-rounded apices. Colour of upper surface uniformly greyish brown and darkest on tail tip and above the eye; white inside of spiracles, pores around side of head and diagonal row of pores on each side of anterior disc; white ventrally; disc margin and undersurface of tail dusky (Ref. 114953).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs offshore, on the outer shelf and uppermost slope; sometimes close inshore (Ref. 5578), in very shallow ( 0 m) depths (Ref. 26346). Found on sandy bottoms, in bays, harbors, and near rocky reefs (Ref. 12951). Often in aggregations (Ref. 12951). Feeds on fishes, bivalves, squid, and crustaceans (Ref. 12951). Ovoviviparous (Ref. 50449). Reputed to be the largest stingray in the world weighing more than 350,000 g (Ref. 6871). Frequently raises its tail in a scorpion-like fashion when approached, but is considered more as inquisitive rather than aggressive (Ref. 6871). The barbed tail however can inflict a severe or potentially fatal wound (Ref. 6871). Sometimes caught by anglers (Ref. 5578). It is parasitised by the monogenean Heterocotyle tokoloshei in the gills (Ref. 124053)

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding initially on yolk, then receiving additional nourishment from the mother by indirect absorption of uterine fluid enriched with mucus, fat or protein through specialised structures (Ref. 50449). Distinct pairing with embrace (Ref. 205). During courtship, the male will hold onto the pectoral margin of a female (sometimes for hours) as she swims through the water. The male flips under the female and inserts a clasper. The male beats his tail from side to side to move the clasper backward and forward in the cloca. Copulation lasts 3-5 minutes. Males have been observed to nudge the female's abdomen during parturition. Viviparous, young born at about 36 cm WD (Ref. 6871).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Last, P.R., W.T. White, M.R. de Carvalho, B. Séret, M.F.W. Stehmann and G.J.P. Naylor, 2016. Rays of the world. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1-790. (Ref. 114953)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 17 February 2015

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Venomous (Ref. 4716)

Human uses

การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 14.6 - 28.5, mean 24.1 °C (based on 2002 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00646 (0.00265 - 0.01571), b=3.06 (2.86 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.51 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (87 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 8.15 [0.94, 46.21] mg/100g ; Iron = 0.239 [0.042, 0.920] mg/100g ; Protein = 20.5 [17.8, 23.1] % ; Omega3 = 0.677 [0.199, 2.136] g/100g ; Selenium = 22.9 [4.1, 101.9] μg/100g ; VitaminA = 3.25 [0.67, 16.86] μg/100g ; Zinc = 0.333 [0.085, 1.285] mg/100g (wet weight);