Parmaturus bigus Séret & Last, 2007

Beige catshark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Parmaturus bigus (Beige catshark)
Parmaturus bigus
Female picture by Séret, B./Last, P.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Pentanchidae (Deepwater catsharks)
Etymology: Parmaturus: Latin, parma, -ae = a little shield + Greek, oura = tail;  bigus: From Latin word 'bigus' meaning beige, referring to the general plain pale yellowish brown coloration of the fish (Ref. 74543).  More on authors: Séret & Last.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu ? - 606 m (Ref. 74543).   Deep-water

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: Australia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 71.0 cm TL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

This scyliorhinid catshark is characterized by the following: a soft body with velvety skin, with small tricuspidate denticles; plain pale yellowish brown coloration; fins yellowish brown with slightly paler edges; dorsal caudal crest well-developed, ventral crest distinct but weak, denticles enlarged on crest; teeth mainly tricuspidate, 120 rows in upper jaw; first dorsal fin slightly behind mid-length, pre-first dorsal length 54.9% TL; pelvic fins slightly forward of mid-length, pre-pelvic length 48.9% TL; vent at middle of body, pre-vent length 50.8% TL; relatively short snout, prenarial length 4.2% TL; short mouth, length 3.6% TL; short labial furrows, lower furrow longer than upper one, 1.7% and 1.2% TL respectively; head is not depressed, the height subequal to its width, with length shorter than abdomen, 19.8% TL; pectoral-pelvic length 25.4% TL; second dorsal fin larger than first, anterior margins of first 5.2% and second 9.3% TL; subterminal caudal lobe relatively small, with subterminal margin length 3.8% TL, terminal margin length 3.6% TL; 47 monospondylous centra; 102 precaudal centra, 144 total centra (Ref. 74543).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Séret, B. and P. Last, 2007. Four new species of deep-water catsharks of the genus Parmaturus (Carcharhiniformes: Scyliorhinidae) from New Caledonia, Indonesia and Australia. Zootaxa (2007):1-17. (Ref. 74543)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 27 April 2015

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5010   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00316 (0.00147 - 0.00678), b=3.09 (2.91 - 3.27), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.0   ±0.4 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (55 of 100) .