Ventichthys biospeedoi, East-Pacific ventbrotula

Ventichthys biospeedoi Nielsen, Møller & Segonzac, 2006

East-Pacific ventbrotula
Upload your photos and videos
Google image
Image of Ventichthys biospeedoi (East-Pacific ventbrotula)
Ventichthys biospeedoi
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Ophidiiformes (Cusk eels) > Ophidiidae (Cusk-eels) > Neobythitinae
Etymology: Ventichthys: The word 'vent' refers to the hydrothermal vent and 'ichthys' to fish.;  biospeedoi: Named for the BIOSPEEDO expedition.  More on authors: Nielsen, Møller & Segonzac.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์หน้าดินในเขตน้ำลึก; ระดับความลึก ? - 2586 m (Ref. 57890).   Deep-water

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Southeast Pacific: Southeast Pacific Rise on hydrothermal vent site Oasis (17°25.38’S, 113°12.29’W, 2586 m) and observed on three additional sites, Yaquina (7º25’S, 107º48’W, 2750 m), Hobbs (17º35’S, 113º15’W, 2595 m) and Gromit (21º34’S, 114º18’W, 2840 m ).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 28.2 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 57890)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 80-89; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 64 - 72; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 52 - 53. The species has a robust body; very small, overlapping scales on head and body; thick skin; posteriorly placed, enlarged kidneys; 4 lateral lines; dorsal fin origin above tip of pectorals; base of pelvic fin below hind margin of opercle; head broad with a blunt snout; strong opercular spine covered by thick skin; upper jaw ends just behind eye; teeth granular, one median basibranchial tooth patch; anterior gill arch with 10-11 long rakers; number of rays in dorsal fin 80-89, caudal fin 8, anal fin 64-72, pelvic fin 2, pectoral fin 24-25; number of vertebrae 16-17 + 36 (in total 52-53).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

The holotype, a male with spindle-formed, unripe testes, does not contain any identifiable stomach contents while the paratype was eviscerated only leaving the strangely formed kidneys which may be an adaptation to the special conditions near the vents. The capture of the two specimens using baited trap indicates a necrophagous diet; specimens grazing on the bottom. The poorly developed teeth and the presence of 10-11 long gill rakers on the anterior arch indicate that it preys upon rather small food-items. The thick skin could be an adaptation to endure the high temperatures in the hydrothermal vent area. The same condition is found in another vent-fish Thermichthys hollisi. The presence of a male without an intromittant organ shows that it is oviparous. The vent site Oasis is composed of active black smokers covered with the tubeworm polychaete Alvinellaspp., large patches of mussels, clams and stalked cirripeds. A milky fluid diffuses from crevices and collapsed lava lakes, with clouds of swimming amphipods. The two specimens were collected next to such a hole surrounded by the mytilid mussel Bathymodiolus thermophilus Kenk & Wilson, 1985, the clam Calyptogena magnifica Boss & Turner, 1980, the stalked barnacle Neolepas cf. zevinae Newman, 1979, actinostolid sea-anemones (Chondrophellia-like), the bythograeid crab Bythograea thermydron Williams, 1980, the galatheid crab Munidopsis sp. And a recently described nematocarcinid shrimp, Nematocarcinus burukowskyi Komai & Segonzac, 2005. Other fish occur in this environment such as the synaphobranchid Ilyophis saldanhai Karmovskaya & Parin, 1999, the bythitid Thermichthys hollisi (Cohen et al., 1990) and an unidentified hagfish. Additional specimens were observed at other sites (Yaquina, Hobbs, and Gromit), between 2585 and 2840 m , at places with sometimes 10 or more individuals swimming in the shimmering vent fluids with temperatures between 2 and 7°C (Ref. 57890). Eggs may be oval and pelagic which may float in a gelatinous mass (Ref. 205).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Nielsen, J.G., P.R. Møller and M. Segonzac, 2006. Ventichthys biospeedoi n. gen. et sp. (Teleostei, Ophidiidae) from a hydrothermal vent in the South East Pacific. Zootaxa 1247:13-24. (Ref. 57890)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00244 - 0.04107), b=3.04 (2.81 - 3.27), in cm Total Length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.6   ±0.6 se; Based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (34 of 100) .