Carinotetraodon irrubesco

Carinotetraodon irrubesco Tan, 1999

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Carinotetraodon irrubesco
Carinotetraodon irrubesco
Picture by Chili?ski, J.K.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Tetraodontidae (Puffers) > Tetraodontinae
Etymology: Carinotetraodon: Latin, carina = keel shaped, shell + Greek, tetra = four + Greek, odous = teeth (Ref. 45335);  irrubesco: From the Latin irrubesco, meaning to redden or to blush, in allusion to the red dorsal and caudal fins of mature male specimens. Treated as Noun in apposition..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: 6.0 - ?. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: currently known only from the lower parts of the Banjuasin basin in Sumatra Selatan; and the Sambas river in Kalimantan Barat.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.4 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 39332)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10-12; Tia mềm vây hậu môn: 9 - 10; Động vật có xương sống: 16 - 17. Males have red dorsal and caudal fins, sometimes with red anal fins, and lack a black blotch on the dorsal fin base. Males sometimes have a red dorsum. Have the following combination of characters: eye distinctly bulging above dorsal surface of head; dorsal fin rays 10-12 (mode 10); anal fin rays 9-10 (mode 10); pectoral fin rays 15-16 (mode 15); dorsal fin base length 9.3-11.7% SL; anal fin base length 7.5-9.5% SL (Ref. 39332).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Specimens typically caught along bank vegetation in large rivers. The specimen from Sambas were obtained amongst submerged bank vegetation. The water was murky brown, with pH about 6.0. Syntopic species include Rasbora tornieri, R. bankanensis, Doryichthys deokhatoides, Brachygobius doriae and Dermogenys sp. (Ref. 39332).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Matsuura, Keiichi | Người cộng tác

Tan, H.H., 1999. A new species of Carinotetraodon from Sumatra and Borneo and validity of C. borneensis (Teleostei:Tetraodontidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 10(4):345-354. (Ref. 39332)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 19 December 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02570 (0.01183 - 0.05586), b=2.88 (2.70 - 3.06), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.2 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .