Erpetoichthys calabaricus Smith, 1865

Reedfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Erpetoichthys calabaricus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Erpetoichthys calabaricus (Reedfish)
Erpetoichthys calabaricus
Picture by JJPhoto

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Polypteriformes (Bichirs) > Polypteridae (Bichirs)
Etymology: Erpetoichthys: Greek, erpeton = creeping thing + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335);  calabaricus: Named after the locality where the fish was taken: Old Calabar (Ref. 42916).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; pH range: 6.0 - 8.0; dH range: 5 - 19; ระดับความลึก 0 - ? m (Ref. 557).   Tropical; 22°C - 28°C (Ref. 1672)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: coastal species, inhabiting river estuaries from Ouémé River in Benin to Sanaga River in Cameroon (Ref. 53784, 81628). Also reported from the Chiloango River (Ref. 1878, 2835, 3188, 42870, 43033, 81263), but this record needs confirmation and needs to be supported by additional material evidence (Ref. 53784, 81628).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 31.4  range ? - ? cm
Max length : 37.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 81628)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 7 - 13; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 9 - 14; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 110 - 113. Diagnosis: The dorsal fin is composed of a series of well-separated spines each supporting one or several articulated rays and a membrane (Ref. 42791). Erpetoichthys calabaricus is distinguished from all Polypterus species by its very elongated, anguilliform body and the absence of ventral fin and subopercle (Ref. 2835, 42768, 81263).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found in slow flowing rivers and standing waters (Ref. 557). Apparently restricted to reedy habitats (Ref. 42768). It moves snake-wise over the bottom, but it can also side-wind quite rapidly through the water (Ref. 42873). Feeds at night on worms, crustaceans and insects (Ref. 7020). Able to breathe air and thus can tolerate low oxygen concentrations. Larvae have external gills and resemble salamander larvae (Ref. 557). The maximum size of 90 cm TL (Ref. 3188) is probably erroneous; the largest size in collections is 37 cm (Ref. 78138).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Parallel swimming courtship; female deposits few eggs between anal fins of male, where they are fertilized and then scattered in vegetation where they immediately stick to substrate. This procedure is repeated many times. Eggs are 2.1-2.6 mm in diameter. Larvae hatch after 70 hours but remain attached to vegetation; 22 days after hatching the yolk sac is absorbed and larvae start feeding.

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Britz, R., 2007. Polypteridae. p. 168-173. In M.L.J. Stiassny, G.G. Teugels and C.D. Hopkins (eds.) The fresh and brackish water fishes of Lower Guinea, West-Central Africa. Volume I. Collection Faune et Flore tropicales 42. Institut de Recherche pour le Développement, Paris, France, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France, and Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, Belgium. 800 pp. (Ref. 81628)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)

  Near Threatened (NT) ; Date assessed: 01 May 2009

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00132 (0.00060 - 0.00289), b=2.99 (2.79 - 3.19), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.40 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (tmax=20; Fec = 264).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (35 of 100) .