Nemipterus mesoprion (Bleeker, 1853)

Mauvelip threadfin bream
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Nemipterus mesoprion (Mauvelip threadfin bream)
Nemipterus mesoprion
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Nemipteridae (Threadfin breams, Whiptail breams)
Etymology: Nemipterus: Greek, nema, -atos = filament + Greek, pteron = wing, fin (Ref. 45335).  More on author: Bleeker.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; không di cư; Mức độ sâu 35 - 100 m (Ref. 28016).   Tropical; 22°N - 11°S, 68°E - 127°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Gulf of Thailand to southern Indonesia. This species has been confused with Nemipterus marginatus.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 10.3  range ? - ? cm
Max length : 14.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 3810); common length : 13.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 3810)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 7. Lower edge of eye lies below a line drawn from tip of snout to upper base of pectoral fin. Lower edge of suborbital very slightly emarginate; the posterior edge more or less straight. Dorsal fin origin about 4-7 scale rows from an imaginary line projected upwards from posterior edge of suborbital to dorsal profile. Axillary scale present. Color: Oblique golden yellow stripe from beneath eye to middle of maxilla. Upper body pinkish, silvery white below. This species closely resembles N. marginatus, but lacks the filamentous extension to the upper lobe of the caudal fin; the posterior margin of the suborbital is more or less straight, rather than evenly curved; and the upper stripe on the body is not divided anteriorly.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Little is known about the habits of this species. Minimum depth from Ref. 114989.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Russell, B.C., 1991. Description of a new species of Nemipterus (Pisces: Perciformes; Nemipteridae) from the Western Pacific, with re-descriptions of Nemipterus marginatus (Valenciennes), N. mesoprion (Bleeker) and N. nematopus (Bleeker). J. Nat. Hist. 25:1379-1389. (Ref. 3207)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)


CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | SeaLifeBase | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 23.7 - 28.3, mean 27.3 (based on 137 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01380 (0.01115 - 0.01710), b=2.93 (2.89 - 2.97), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.7   ±0.5 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (K=0.8; tm=0.7; Fec=1,213).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (16 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.