Eleutheronema tetradactylum, Fourfinger threadfin : fisheries, aquaculture

Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)

Fourfinger threadfin
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Eleutheronema tetradactylum   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Eleutheronema tetradactylum (Fourfinger threadfin)
Eleutheronema tetradactylum
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Polynemidae (Threadfins)
Etymology: Eleutheronema: Greek, eleutheros = free + Greek, nema = filament (Ref. 45335).  More on author: Shaw.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย; สัตว์น้ำที่อพยพไปๆมาๆ ระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล ที่เป็นไปตามช่วงชีวิต (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 23 m (Ref. 6390).   Tropical; 32°N - 26°S, 47°E - 154°E (Ref. 57343)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-West Pacific: Persian Gulf to Papua New Guinea and northern Australia. Replaced by Eleutheronema rhadinum (Jordan & Evermann, 1902), in East Asia (Japan, China, Viet Nam).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 29 - ? cm
Max length : 200 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 3479); common length : 50.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 3479); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 145.0 kg (Ref. 4965)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 9; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 13-15; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 14 - 16; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 25. This species is distinguished with the following characters: second dorsal fin soft rays 14 (rarely 13 or 15) pectoral fin rays 16-18 (mode 17, rarely 15 or 19), pectoral filaments 4; pored lateral line scales 71-80 (mode 73); scale rows above lateral line 9-12, below 13-15 (14); vomer with deciduous tooth plates on both sides, except in juveniles (< ca. 7.0 cm SL); posterior part of maxilla deep, 3-4% of SL; short tooth plate extension onto lateral surface of lower jaw, 7-9% SL. Colour of upper sides of head and trunk with slight darkish silver tinge, becoming lighter in lower sides; anterior margins of first and second dorsal fins blackish, remaining parts translucent and slightly blackish, respectively; pectoral fin membranes vivid yellow in life, except in large specimens > ca 35 cm SL which is dusky yellow; pectoral filaments white; anterior margin of pelvic fin yellow and other parts white; base of caudal fin yellowish, other parts blackish (Ref. 41639, 57343).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults occur mainly over shallow muddy bottoms in coastal waters. Also enter rivers (Ref. 3479, 6390, 11230). Juveniles found in estuaries. During winter, adults ascend the rivers. They usually form loose schools, although larger fish are more often observed in pairs or singly (Ref. 6390). Feed on prawns and fish (largely members of Mugilidae, Engraulidae, and Sciaenidae) with occasional polychaetes. Frequency of crustaceans to fish in the diet varies seasonally. Larvae (7-30 mm TL) feed mainly on copepods and mysids but also take shrimps and prawn larvae (Ref. 57343). Juveniles (31-60 TL) feed on prawns shrimps and mysids (Ref. 57343). Protandrous hermaphrodites. Marketed fresh, frozen, and dried or salted.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

In Australia, fish are males at 24-47 cm FL, hermaphrodites at 25-46 cm FL and females at 28-72 cm FL. On the northeast Queensland coast, most blue threadfin are females by 45-50 cm FL. Hermaphroditic blue threadfin develop fom 1-2-year-old fish, and females first appear as 2-3-year-old individuals (Ref. 28736). Male fish probably commence sex reversal immediately after spawning (ie about April-May) and this condition may persist until after the next spawning period (Ref. 28736). The progression from hermaphrodites to females is complete by the following season. There is little information on the larvae, although nursery areas are known to be lower estuaries, tidal swamps and lagoons, and shallows along the foreshores (Williams 1997).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Motomura, H., Y. Iwatsuki, S. Kimura and T. Yoshino, 2002. Revision of the Indo-West Pacific polynemid fish genus Eleutheronema (Teleostei: Perciformes). Ichthyol. Res. 49(1):47-61. (Ref. 41639)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: เน้นการพาณิชย์; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า
FAO(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; การประมง: การผลิต; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 25.2 - 29.3, mean 28.6 (based on 2815 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00562 (0.00339 - 0.00932), b=3.09 (2.94 - 3.24), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.1   ±0.5 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Fec=680,000; assuming tm>=2).
Prior r = 0.56, 95% CL = 0.37 - 0.84, Based on 2 stock assessments.
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (69 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.