Hippocampus ingens Girard, 1858

Pacific seahorse
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Hippocampus ingens (Pacific seahorse)
Hippocampus ingens
Picture by Lavan, J.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Syngnathiformes (Pipefishes and seahorses) > Syngnathidae (Pipefishes and seahorses) > Hippocampinae
Etymology: Hippocampus: Greek, ippos = horse + Greek,kampe = curvature (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น; ระดับความลึก 0 - 60 m (Ref. 30915), usually 3 - 18 m (Ref. 5227).   Subtropical; 37°N - 22°S, 123°W - 70°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Pacific: San Diego in California, USA to Peru including the Galapagos Islands. International trade is monitored through a licensing system (CITES II, since 5.15.04) and a minimum size of 10 cm applies. Reported from the San Francisco Bay by Alexander Agassiz (Ron Fritzsche, pers.comm. 08/09).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 5.4  range ? - ? cm
Max length : 30.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 2850)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 18-21.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Nocturnal. Occur in offshore waters, mostly captured by dredging at 10 m or deeper. Occasionally caught at surface. Are often camouflaged within the branches of gorgonians and black coral trees where they are seen to curl their tail around the branches (Ref. 5227). Have been found in the stomachs of Pacific yellowfin tuna and bluefin tuna (Ref. 30915). Ovoviviparous (Ref. 205). The male carries the eggs in a brood pouch which is found under the tail (Ref. 205).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Male carries the eggs in a brood pouch (Ref. 205). Gestation period is 14-15 days depending on temperature (Ref. 30915).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Lourie, S.A., A.C.J. Vincent and H.J. Hall, 1999. Seahorses: an identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, London. 214 p. (Ref. 30915)

CITES (Ref. 115941)


CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 19.1 - 28.5, mean 24.3 (based on 131 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00156 - 0.00968), b=2.99 (2.77 - 3.21), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.38 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (tm=0.3-0.4).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (24 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.