Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844)

Bigmouth buffalo
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Ictiobus cyprinellus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Ictiobus cyprinellus (Bigmouth buffalo)
Ictiobus cyprinellus
Picture by The Native Fish Conservancy

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Catostomidae (Suckers) > Ictiobinae
Etymology: Ictiobus: Greek, ichthys = fish + Greek, bous = cow (Ref. 45335);  cyprinellus: cyprinellus is a diminutive of cyprinus, meaning carp (Ref. 10294).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; Mức độ sâu 10 - ? m.   Temperate; 52°N - 30°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: Hudson Bay, lower Great Lakes and Mississippi River basins from Ontario to Saskatchewan in Canada and from Montana south to Louisiana in the USA.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 123 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 40637); common length : 35.6 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193); Khối lượng cực đại được công bố: 31.9 kg (Ref. 4699); Tuổi cực đại được báo cáo: 20 các năm (Ref. 12193)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits main channels, pools and backwaters of small to large rivers. Also occurs in lakes and impoundments. Oviparous (Ref. 205). Feeds on cladocera and cyclopoid copepods supplemented with midge larvae (Ref. 10294).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous (Ref. 205). Breed in streams and ponds with rapid flow, on sand and gravel, or in weedy places (Ref. 205). One female may mate with several males (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Etnier, D.A. and W.C. Starnes, 1993. The fishes of Tennessee. The University of Tennessee Press, Knoxville, Tennessee, USA. (pls. check date). (Ref. 10294)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 21 February 2012

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5312   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00831 - 0.01515), b=3.03 (2.95 - 3.11), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.1   ±0.41 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (tmax=20).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (75 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.