Acipenser medirostris, Green sturgeon : fisheries, gamefish

Acipenser medirostris Ayres, 1854

Green sturgeon
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Acipenser medirostris   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Acipenser medirostris (Green sturgeon)
Acipenser medirostris
Picture by Gotshall, D.W.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Acipenseriformes (Sturgeons and paddlefishes) > Acipenseridae (Sturgeons) > Acipenserinae
Etymology: Acipenser: Latin, acipenser = sturgeon, 1853 (Ref. 45335);  medirostris: The specific name is derived from medirostris, referring to its moderate snout (Ref. 1998).  More on author: Ayres.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; di cư biển sông (để đẻ trứng) (Ref. 120652); Mức độ sâu 0 - 80 m (Ref. 50610).   Temperate; 10°C - 20°C (Ref. 2059); 65°N - 32°N, 166°W - 114°W (Ref. 54261)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: Aleutian Islands and the Gulf of Alaska to Ensenada, Mexico. Considered vulnerable in Canada. The Asian population is now considered to be a separate species Acipenser mikadoi (Ref. 6866). International trade restricted (CITES II, since 1.4.98; CMS Appendix II).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 166 - ? cm
Max length : 270 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 96339); common length : 130 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193); Khối lượng cực đại được công bố: 159.0 kg (Ref. 2850); Tuổi cực đại được báo cáo: 60 các năm (Ref. 72476)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 33-35; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 22 - 28. Characterized by a single row of 1 to 4 bony plates along the midventral line between the anus and the anal fin, and about 33 to 35 rays in the dorsal fin. Dorsal arises at posterior third of the total length; anal fin arises under posterior part of dorsal; pectorals originate low on the body just behind gill opening and are large and rounded; pelvic fins arise near the anus. Generally olive to dark green, lower parts more or less whitish green; a longitudinal olive-green stripe on side between lateral and ventrolateral plates, another on midventral surface; fins grayish to pale green (Ref. 27547). Barbels usually situated closer to mouth than to snout tip; coloration of scutes along side paler than skin (Ref. 86798).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in estuaries, lower reaches of large rivers, and in salt or brackish water off river mouths (Ref. 5723). Probably spawns in fresh water (Ref. 27547). May cover considerable distances in the ocean (Ref. 27547). Edible but with a disagreeable taste and unpleasant odor (Ref. 1998).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Near Threatened (NT) ; Date assessed: 31 January 2006

CITES (Ref. 123416)


Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng
FAO - Các nghề cá: landings, species profile; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings, species profile; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 9.1 - 12.7, mean 10.6 °C (based on 50 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00324 (0.00143 - 0.00732), b=3.17 (2.99 - 3.35), in cm total length, based on LWR estimates for this Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.52 se; based on food items.
Generation time: 12.6 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (K=0.05-0.09).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (80 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 19 [10, 36] mg/100g ; Iron = 0.248 [0.153, 0.411] mg/100g ; Protein = 16.8 [14.0, 19.6] % ; Omega3 = 0.709 [0.353, 1.439] g/100g ; Selenium = 33.1 [15.1, 82.6] μg/100g ; VitaminA = 5.56 [1.74, 16.81] μg/100g ; Zinc = 0.482 [0.324, 0.737] mg/100g (wet weight);