Chaeturichthys stigmatias, Branded goby : fisheries

Chaeturichthys stigmatias Richardson, 1844

Branded goby
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Chaeturichthys stigmatias (Branded goby)
Chaeturichthys stigmatias
Picture by Yang, N.-S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gobiiformes (Gobies) > Gobiidae (Gobies) > Gobionellinae
Etymology: Chaeturichthys: Greek, chaite = hair + Greek, oura = tail + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335).
More on author: Richardson.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy. Temperate

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: Southwest coast of Korea and the Chinese coast of South China Sea.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 28.2 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 111281); Khối lượng cực đại được công bố: 61.62 g (Ref. 111281)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

This species is distinguished by having the following characters: interorbital space with embedded scales; usually 4 pairs of barbels on ventral surface of head, with usually 3 pairs of long barbels only; pectoral-fin rays 21-23, modally 22, ventral 3-5 rays of pectoral fin simple, forming free rays; longitudinal scale rows 47-53; transverse scale rows 17-21; predorsal scales 20-22; gill rakers on outer surface of first gill arch 4-6 + 11-14 ? 16-19; pseudobranchial filaments 6-8, usually 7; preopercular canal with only with pore N'; longer snout, its length 6.1-8.1% of SL (Ref. 93271).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits muddy bottoms (Ref. 11230).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Shibukawa, K. and A. Iwata, 2013. Review of the East Asian gobiid genus Chaeturichthhys (Teleostei: Perciformes: Gobioidei), with description of a new species. Bull. Nat. Mus. Nat. Sci. Ser. A., Suppl. 7:53-66. (Ref. 93271)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00741 (0.00451 - 0.01218), b=2.90 (2.76 - 3.04), in cm total length, based on LWR estimates for species & Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.8   ±0.7 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (18 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.