Rhincodon typus Smith, 1828

Whale shark
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Rhincodon typus (Whale shark)
Rhincodon typus
Picture by Wirtz, P.

Classification / Names Κοινά ονόματα | Συνώνυμα | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Ελασμοβράγχιοι (καρχαρίες και σαλάχια) (sharks and rays) > Orectolobiformes (Carpet sharks) > Rhincodontidae (Whale shark)
Etymology: Rhincodon: Greek, rhyngchos = snout + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Οικολογία

; Θαλασσινό(ά); ωκεανόδρομο(ς) (Ref. 51243); εύρος βάθους 0 - 1928 m (Ref. 106604), usually 0 - 100 m (Ref. 89972).   Subtropical; 18°C - 30°C (Ref. 35465); 45°N - 48°S, 180°W - 180°E

Κατανομή Χώρες | Περιοχές FAO | Οικοσυστήματα | Παρουσίες | Point map | Εισαγωγές | Faunafri

Circumglobal, all tropical and warm temperate seas except the Mediterranean.

Identified as one of the species with an unfavorable conservation status in Appendix II of the Bonn Convention for the Conservation of Migratory Species of Wild Animals in 1999. Classified as a highly migratory species, in Annex I of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) which called for 'coordinated management and assessment to better understand cumulative impacts of fishing effort on the status of the shared populations' of these sharks (Ref. 26139).

Included in Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) since May 2003. This can partially implement the original objective of the FAO International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks (IPOA-Sharks). However, international trade still exists.


Length at first maturity / Μέγεθος / Βάρος / Age

Maturity: Lm ?, range 440 - 560 cm
Max length : 1,700 cm TL αρσενικό/απροσδιόριστο; (Ref. 48722); 2,000.0 cm TL (female); common length : 1,000 cm TL αρσενικό/απροσδιόριστο; (Ref. 12757); μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 34.0 t (Ref. 48722); μεγ. αναφερόμενη ηλικία: 80 έτη (Ref. 116781)

Short description Μορφολογία | Μορφομετρία

Ραχιαίες άκανθες (συνολικά): 0; Μαλακές ραχιαίες ακτίνες (συνολικά): 0; Εδρικές άκανθες 0; Μαλακές εδρικές ακτίνες: 0. A huge, filter-feeding, blunt-headed shark with a distinct checkerboard pattern of yellow or white spots, on grey, bluish or blue-grey to green-brown back, white or yellowish underside, with horizontal and vertical stripes on back and sides of body; head broad and flat; snout short; mouth almost terminal, huge and transverse in front of eyes; prominent ridges on body, lowest terminating in a keel on caudal peduncle (Ref. 58085, 114967); nostrils with rudimentary barbels; long nasoral grooves; spiracles close to and larger than eyes; 5 exceptionally large gill openings, the fifth behind pectoral fin (Ref. 110893, 114967); numerous small, scale-like teeth and feeds by filtering plankton with special sieve-like modifications of the gill bars (Ref. 26938).

Βιολογία     Γλωσσάρι (π.χ. epibenthic)

World's largest fish, but is harmless to humans (Ref. 6871). Grows up to 20m (Ref. 48722). Often seen offshore but coming close inshore, sometimes entering lagoons or coral atolls (Ref. 247). Sometimes seen cruising near outer wall (Ref. 26938). Reported to frequent shallow water areas near estuaries and river mouths, sometimes during seasonal shrimp blooms (Ref. 48696). Found singly, or in aggregations of over 100 individuals (Ref. 5578). Often associated with groups of pelagic fishes, especially scombrids (Ref. 247). Highly migratory between ocean basins and national jurisdictions, but returns to the same sites annually (Ref. 48672). Feed on planktonic and nektonic prey, such as small fishes (sardines, anchovies, mackerel, juvenile tunas and albacore), small crustaceans and squids (Ref. 247). Often seen in a vertical position with the head at or near the surface when feeding (Ref. 13571). When actively feeding on zooplankton the sharks turn their heads from side to side, with part of the head lifted out of the water, and the mouth opened and closed 7-28 times per minute; these suction gulps were synchronized with the opening and closing of the gill slits (Ref. 35680). Ovoviviparous, with litter size of over 300 pups (Ref. 37816, 43278). Females of 438 to 562 cm are immature (FIGIS 09/2003). Utilized fresh, frozen, dried and salted for human consumption, liver processed for oil, fins used for shark-fin soup, offal probably for fishmeal (Ref. 13571), cartilage for health supplements and skin for leather products (Ref. 48723). Used in Chinese medicine (Ref. 12166). Highly valued commodity in ecotourism operations. Populations have been depleted in several countries by harpoon fisheries (Ref. 48696). Estimated longevity of 80.4 yrs is much larger than reported maximum age 38 yrs based on vertebral bands for a female of 11.9 m TL. Maximum length of up to 21 m and weight of up to 42 tons have been reported (Ref. 116781), but probably the most reliably measured size so far is 12 m TL (Ref. 26319).

Life cycle and mating behavior Γεννητική Ωρίμανση | Αναπαραγωγή | Γεννοβολία | Αβγά | Γονιμότητα | Προνύμφες

Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Ovoviviparous (Ref. 35465). Embryos feed solely on yolk (Ref. 50449). Late term embryos shed their egg case within the uterus at a size of 58 to 64 cm TL (ovovivipary). The smallest free-living species are from 55-56 cm long, the smallest of which had an umbilical scar. A pregnant female has recently been found with 300 embryos, the largest of which were 58-64 cm (Refs. 26346, 35678).

Main reference Upload your references | Αναφορές | Συντονιστής : Compagno, Leonard J.V. | Συνεργάτες

Colman, J.G., 1997. A review of the biology and ecology of the whale shark. J. Fish Biol. 51(6):1219-1234. (Ref. 26319)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Endangered (EN) (A2bd+4bd); Date assessed: 18 March 2016

CITES (Ref. 115941)


Threat to humans

  Harmless (Ref. 6871)

Human uses

αλιεία: Εμπορικό(ά)
FAO(αλιεία: species profile; publication : search) | FishSource | Η θάλασσα γύρω μας

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινά ονόματα
Συνώνυμα
Μεταβολισμός
Θηρευτές
Οικοτοξικολογία
Αναπαραγωγή
Γεννητική Ωρίμανση
Γεννοβολία
Συναθροίσεις γεννοβολίας
Γονιμότητα
Αβγά
Egg development
Age/Size
Αύξηση
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Μορφομετρία
Μορφολογία
Προνύμφες
Δυναμική προνυμφών
Στρατολόγηση
Αφθονία
Αναφορές
Υδατοκαλλιέργειες
Προφίλ υδατοκαλλιέργειας
Στελέχοι
Γενετική
Συχνότητες αλληλόμορφων
Κληρονομικότητα
Ασθένειες
Μεταποίηση
Mass conversion
Συνεργάτες
Φωτογραφίες
Stamps, Coins Misc.
Ήχοι
Σιγκουατέρα
Ταχύτητα
Κολυμβητικός Τύπος
Επιφάνεια βραγχίων
Otoliths
Εγκέφαλοι
Όραση

Εργαλεία

Special reports

Download XML

Διαδικτυακές πηγές

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 19.6 - 29, mean 27.3 (based on 5510 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Τροφικό Επίπεδο (Ref. 69278):  3.6   ±0.5 se; Based on diet studies.
Ελαστικότητα (Ref. 69278):  Πολύ χαμηλό, ελάχιστος χρόνος για διπλασιασμό πληθυσμού > 14 έτη (K=0.02; Fec=16-300).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (87 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.