Acipenser sturio, Sturgeon : fisheries, aquaculture

Acipenser sturio Linnaeus, 1758

Sturgeon
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Acipenser sturio   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Acipenser sturio (Sturgeon)
Acipenser sturio
Picture by Svensson, A.

Classification / Names ຊື່ສາມັນ | ຄຳສັບຄ້າຍຄືກັນ | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

ກຸ່ມປາກະດູກແຂງ > Acipenseriformes (Sturgeons and paddlefishes) > Acipenseridae (Sturgeons) > Acipenserinae
Etymology: Acipenser: Latin, acipenser = sturgeon, 1853 (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range ນິເວດວິທະຍາ

; ສັດທະເລ; ນ້ຳຈືດ; ນ້ຳກ່ອຍ ອາໄສຢູ່ໃກ້ໜ້າດິນໃຕ້ພື້ນທ້ອງນ້ຳ; pH range: 7.5 - ? ; dH range: 10 - 20; ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທະເລ ແລະ ໄປໄຂ່ຢູ່ນ້ຳຈືດ (Ref. 51243); ລະດັບຄວາມເລິກ 4 - 93 m (Ref. 51346), usually 5 - 60 m (Ref. 26160).   Temperate; 10°C - 18°C (Ref. 2059); 71°N - 34°N, 25°W - 42°E (Ref. 59043)

ການແຜ່ກະຈາຍ ປະເທດ | ເຂດ FAO | ລະບົບນິເວດ | ການປະກົດຕົວ | Point map | ການແນະນຳ | Faunafri

Eastern Atlantic: the only remaining spawning population occurs in the Garonne drainage in France (Ref. 59043, 89072). Used to range from Norway to the Bay of Biscay, including the North Sea, European coasts of Atlantic, northern Mediterranean eastward to Rhodos, western and southern Black Sea; occasionally recorded from the White Sea, Iceland, Morocco and Algeria. Anadromous, in most large rivers, but not recorded from Danube upriver of delta. Recent DNA studies using museum specimens revealed that this species co-exists with A. naccarii from the Adriatic Sea to the Iberian Peninsula (Ref. 52173). Several DNA sequence differences were found between individuals of the species from the Gironde River population and from the North and Baltic Seas showing that different populations of A. sturio are genetically divergent (Ref. 82476). Appendix II of the Bern Convention (2002). Appendix I and II of the Bonn Convention (2009). Annex II and IV of the EC Habitats Directive (2007). International trade banned (CITES I, since 29.7.83; CMS Appendix II).

Length at first maturity / ຂະໜາດ / ນ້ຳໜັກ / Age

Maturity: Lm ?, range 165 - ? cm
Max length : 600 cm TL ຕົວຜູ້/ບໍ່ມີເພດ; (Ref. 59043); common length : 125 cm TL ຕົວຜູ້/ບໍ່ມີເພດ; (Ref. 3397); ນ້ຳໜັກສູງສຸດທີ່ເຄຍຈັດພີມມາ: 400.0 kg (Ref. 556); ນ້ຳໜັກສູງສຸດທີ່ເຄຍຈັດພີມມາ: 400.0 kg; ອາຍຸສູງສຸດທີ່ເຄຍລາຍງານມາ: 100 ປີ (Ref. 556)

Short description ສະລີລະວິທະຍາ | ການວັດແທກຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກຂອງດິນ,ສັດ,ປາ…

ຄີ (ໜາມ)ແຂງຢູ່ຫຼັງປາ (ທັງໝົດ): 0; ຄີຫຼັງຂອງປາ (ຄີອ່ອນ) (ທັງໝົດ): 30-44; ຄີ(ໜາມ) ແຂງຢູ່ຄີກົ້ນປາ ກຸ່ມປາກະດູກແຂງ ຄວາມຖີ່ຂອງກຸ່ມຖ່າຍທອດພັນ ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທະເລໄປຫານ້ຳຈືດ ແລະນ້ຳຈືດຫາທະເລ ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທະເລແລະໄປໄຂ່ຢູ່ນ້ຳຈືດ ຄີກົ້ນຂອງປາ ສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫັຼງ ການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນຈາກພໍ່ແມ່ຫາລູກ 0; ຄີກົ້ນຂອງປາ: 23 - 30. Body elongated, pentagonal section (Ref. 51442). Snout moderate with tip narrow and pointed (Ref. 3397), mouth inferior (Ref. 59043). Lower lip not continuous, interrupted at center (Ref. 3397). Four barbels halfway between snout tip and mouth but not reaching the latter (Ref. 3397, Ref. 51442). No scales, but 5 rows of scutes on the body: dorsal 9-16, lateral 24-39 on each side, ventral 9-14 on each side, with dense cross-lines of smaller rhombic plates between the dorsal and lateral rows (Ref. 2196, Ref. 3397, Ref. 40476, Ref. 51442). Dorsal side greenish-brown to blackish with golden tints, flanks light with silvery tints, belly white (Ref. 3397).

ຊີວະສາດ     ຄຳແປສັບ (ຕ.ຢ. epibenthic)

Amphihaline and anadromous fish (Ref. 51346, 51439), frequenting littoral zones (Ref. 2163, 51439, 51442). A long-lived and slow-growing species (Ref. 9988). It lives the major part of his life in sea but enters rivers for reproduction (Ref. 30578, 51442). Found on various substrates, from sand to rocks (Ref. 51346). At the sea, it occurs in coastal and estuarine zones. In freshwaters, it inhabits estuaries and large rivers (Ref. 59043). Juveniles found both in estuaries and in the sea (Ref. 2163), they slowly adapt to saltwater (Ref. 89103) and usually spend around 2-3 years in river estuaries before moving to the sea (Ref. 40152), some may migrate to the sea during their first summer (Ref. 59043). Usually solitary. Feeds on crustaceans, mollusks, polychaete worms and small fish. Today most males only reach 100-150 cm length, females 130-215 cm (Ref. 59043, 89104). Utilized fresh and frozen, and also for caviar; eaten steamed, pan-fried, broiled, boiled, microwaved and baked (Ref. 9988). A threatened species, mainly due to bycatch, poaching, habitat degradation (spawning grounds, nursery areas) and physical obstacles to migration (Ref. 26160).

Life cycle and mating behavior ການຈະເລີນເຕັມໄວ | ການສືບພັນ | ການວາງໄຂ່ | ໄຂ່ | ຄວາມດົກຂອງໄຂ່ປາ | ຕົວອ່ອນ

Anadromous species, with adults migrating to the middle reaches of large rivers mainly in spring and early summer. Spawning occurs between March and August, when water temperature rises above 20 °C at depths of 2-10 m over stony bottoms in areas with strong current (1.5-2.0 m/s) (Ref. 51442, 59043, 89103). Mature individuals do not feed during spawning migration (Ref. 3193). Number of spawned eggs increases with age. After spawning adults return to the sea (Ref. 51442). The development of the sticky dark grey eggs (2.6-3.0 mm diameter) takes about one week at 17°C (Ref. 26160, 35388). It is suggested that males spawn every 2 years, females every 3-4 years (Ref. 89072). Upstream spawning migrations appear to be positively correlated with water levels in rivers and distances of 1,000 kilometres or more may be covered when water levels are high (Ref. 89104). Sturgeons in general have a high capacity for hybridization and most species are able to cross-breed (Ref. 89103, 89117). This species has been reported to cross-breed (albeit rarely) with the Danube sturgeon (Acipenser gueldenstaedti) (Ref. 89105).

Main reference Upload your references | ເອກະສານອ້າງອີງ | ຜູ້ປະສານງານ | ຜູ້ຮ່ວມມື

Bauchot, M.-L., 1987. Poissons osseux. p. 891-1421. In W. Fischer, M.L. Bauchot and M. Schneider (eds.) Fiches FAO d'identification pour les besoins de la pêche. (rev. 1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 37. Vol. II. Commission des Communautés Européennes and FAO, Rome. (Ref. 3397)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Critically Endangered (CR) (A2cde; B2ab(ii,iii,v)); Date assessed: 24 October 2009

CITES (Ref. 118484)


Threat to humans

  Harmless

Human uses

ການປະມົງ: ເປັນສີນຄ້າ; ການລ້ຽງສັດນ້ຳ: ເປັນສີນຄ້າ
FAO(ການລ້ຽງສັດນ້ຳ: ຜົນຜະລິດ; ການປະມົງ: species profile; publication : search) | FishSource | ທະເລອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ

ຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ

ປະເທດ
ເຂດ FAO
ລະບົບນິເວດ
ການປະກົດຕົວ
ການແນະນຳ
Stocks
ນິເວດວິທະຍາ
ອາຫານ
ລາຍການອາຫານ
ການບໍລິໂພກອາຫານ
ອັດຕາ
ຊື່ສາມັນ
ຄຳສັບຄ້າຍຄືກັນ
ການເຜົາໃໝ້ພະລັງງານໂດຍປ່ຽນທາດອາຫານໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ກາຍເປັນຊີ້ນແລະໜັງ
ຜູ້ລ້າ
ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງສານຜິດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ
ການສືບພັນ
ການຈະເລີນເຕັມໄວ
ການວາງໄຂ່
ການສັງລວມການວາງໄຂ່
ຄວາມດົກຂອງໄຂ່ປາ
ໄຂ່
Egg development
Age/Size
ການເຕີບໃຫຍ່
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ການວັດແທກຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກຂອງດິນ,ສັດ,ປາ…
ສະລີລະວິທະຍາ
ຕົວອ່ອນ
ການປ່ຽນແປງຂອງຕົວອ່ອນ
ການທົດແທນທີ່
ຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ເອກະສານອ້າງອີງ
ການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ຂໍ້ມູນການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ສາຍພັນ
ກຳມະພັນ
ຄວາມຖີ່ຂອງກຸ່ມຖ່າຍທອດພັນ
ການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນຈາກພໍ່ແມ່ຫາລູກ
ພະຍາດ
ການປຸງແຕ່ງ
Mass conversion
ຜູ້ຮ່ວມມື
ຮູບ
Stamps, Coins Misc.
ສຽງ
ຫອຍມີພິດຊະນິດນຶ່ງທີ່ອາໄສໃນທະເລ
ຄວາມໄວ
ປະເພດການລອຍ
ເນື້ອທີ່ເຫືອກ
Otoliths
ສະໝອງ
ວິໄສທັດ

ເຄື່ອງມື

Special reports

Download XML

ແຫຼ່ງອີນເຕີເນັດ

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 7.3 - 18.8, mean 11 °C (based on 738 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00269 (0.00156 - 0.00465), b=3.14 (2.99 - 3.29), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ຊັ້ນເຂດຮ້ອນ (Ref. 69278):  3.5   ±0.51 se; based on food items.
Generation time: 36.6 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
ຄວາມຢືດຢຸ່ນ (Ref. 120179):  ຕຳ່ຫຼາຍ, ປະຊາກອນຕຳ່ສຸດທີ່ໃຊ້ເວລາສອງເທົ່າຫຼາຍກວ່າ 14 ປີ (tm=7-20; tmax=100).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (88 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.