Alosa aestivalis, Blueback shad : fisheries

Alosa aestivalis (Mitchill, 1814)

Blueback shad
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Alosa aestivalis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Sounds | Google image
Image of Alosa aestivalis (Blueback shad)
Alosa aestivalis
Picture by Flescher, D.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Clupeiformes (Herrings) > Clupeidae (Herrings, shads, sardines, menhadens) > Alosinae
Etymology: Alosa: Latin, alausa = a fish cited by Ausonius and Latin, halec = pickle, dealing with the Greek word hals = salt; it is also the old Saxon name for shad = "alli" ; 1591 (Ref. 45335).  More on author: Mitchill.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย; ปลาที่อพยพจากแหล่งน้ำเค็มไปวางไข่ในแหล่งน้ำจืด (Ref. 51243); ระดับความลึก 5 - 55 m (Ref. 5951).   Subtropical; 47°N - 27°N, 84°W - 60°W (Ref. 117456)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Atlantic: Cape Breton, Nova Scotia south to the St. John's River, Florida; also in lower parts of rivers (Ref. 188). Introduced in reservoirs in several states, and in the upper Tennessee River system in Tennessee, USA (Ref. 117456, 86798).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 40.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 7251); common length : 27.5 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 188); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 200.00 g (Ref. 7251); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 8 ปี (Ref. 12193)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 15-20; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 15 - 21; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 47 - 53. Moderately compressed, belly with distinct keel of scutes. Upper jaw with a distinct notch; lower jaw rising steeply within mouth; minute teeth present at front of jaws (disappearing with age). Lower gill rakers 41 to 52 (fewer in fishes under 10 cm standard length), slender. Back dark blue, sometimes bluish-grey; a dark spot on shoulder (Ref. 188). Peritoneum black (Ref. 7251). Branchiostegal rays 7 (Ref. 4639).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits rivers, estuaries, coastal waters, lakes and reservoirs (Ref. 117456). Adults are found in saltwater except during the spawning season and occur up to at least 200 km offshore (Ref. 117456). Forms schools and possibly wintering near the bottom and out from the coast, approaching the shore in the late spring. Feeds on small fishes, copepods and small shrimps. Spawns in brackish- or freshwaters of rivers, arriving in coastal waters a month or so later than A. pseudoharengus (in April at Chesapeake Bay, apparently when the water is above 70° C and later further north). Eggs are essentially pelagic, demersal in still water (Ref. 4639). Larvae are found in fresh and brackish rivers (Ref. 4639). Juveniles leave fresh and brackish nursery grounds at about 5 cm, migrating downstream (Ref. 4639). In freshwater habitat, this species usually occurs in current over rocky bottom (Ref. 86798). Marketed mostly fresh and salted (Ref. 188). Parasites found are acanthocephalan and nematodes (Ref. 37032).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Upriver movement to spawning areas occur in late afternoon or at night (Ref. 4639).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Whitehead, P.J.P., 1985. FAO Species Catalogue. Vol. 7. Clupeoid fishes of the world (suborder Clupeoidei). An annotated and illustrated catalogue of the herrings, sardines, pilchards, sprats, shads, anchovies and wolf-herrings. FAO Fish. Synop. 125(7/1):1-303. Rome: FAO. (Ref. 188)

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า
FAO(การประมง: การผลิต; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 11.5 - 24.7, mean 23.7 (based on 86 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00832 (0.00388 - 0.01783), b=3.03 (2.86 - 3.20), in cm Total Length, based on LWR estimates for this Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.8   ±0.3 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (K=0.18; tm=4; Fec=45,800).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (51 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Low.