Mycteroperca rubra (Bloch, 1793)

Mottled grouper
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Mycteroperca rubra (Mottled grouper)
Mycteroperca rubra
Picture by Pillon, R.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Serranidae (Sea basses: groupers and fairy basslets) > Epinephelinae
Etymology: Mycteroperca: Greek, mykter, -eros = nose + Greek, perke = perch (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 15 - 200 m (Ref. 5222), usually 15 - 50 m (Ref. 2683).   Subtropical; 43°N - 16°S, 20°W - 38°E (Ref. 5222)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Atlantic: Portugal to southern Angola; reports from islands require confirmation. Specimens from Madeira, Azores, Canary Islands, and Cape Verde have been examined by Heemstra (1991, Ref. 6512) and are identified to be Mycteroperca fusca. Replaced by Mycteroperca acutirostris in the western Atlantic.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 32 - 36 cm
Max length : 144 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 40637); common length : 80.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 2683); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 49.7 kg (Ref. 40637)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 11; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 15-17; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 11 - 12. Distinguished by the following characteristics: usually reddish brown, sometimes mottled with black or pale grey spots with black streak above maxilla; juveniles with black saddle blotch on peduncle; oblong body, compressed, depth contained 2.8-3.2 times in SL; head length 2.5-2.7 in SL; convex interorbital area; enlarged serrae at angle of preopercle, forming rounded lobe set off by the indentation immediately above; nostrils subequal in juveniles, posterior nostrils about twice that of anterior ones in adults (Ref. 89707).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs over rocky and sandy bottoms; young individuals very common in mangrove-lined lagoons. Feeds on mollusks (presumably cephalopods) and small fishes (Ref. 89707). Marketed fresh.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Heemstra, Phillip C. | ผู้ร่วมมือ

Heemstra, P.C. and J.E. Randall, 1993. FAO Species Catalogue. Vol. 16. Groupers of the world (family Serranidae, subfamily Epinephelinae). An annotated and illustrated catalogue of the grouper, rockcod, hind, coral grouper and lyretail species known to date. Rome: FAO. FAO Fish. Synop. 125(16):382 p. (Ref. 5222)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 22 November 2016

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 15.3 - 27.4, mean 19.4 (based on 296 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01047 (0.00681 - 0.01611), b=3.01 (2.89 - 3.13), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.1   ±0.58 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (67 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.