Neogobius melanostomus, Round goby : fisheries, aquarium, bait

Neogobius melanostomus (Pallas 1814)

Round goby
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Neogobius melanostomus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Stamps, Coins Misc. | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gobiiformes (Gobies) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Neogobius: Greek, neos = new + Latin, gobius = gudgeon (Ref. 45335).  More on author: Pallas.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; สัตว์น้ำที่อพยพไปๆมาๆ ระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล ที่เป็นไปตามช่วงชีวิต (Ref. 46888); ระดับความลึก 0 - 30 m (Ref. 36771).   Temperate; 4°C - 20°C (Ref. 2059); 60°N - 36°N, 18°E - 58°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe and Asia: Sea of Azov, Black Sea and Caspian basins. Adverse ecological impact after introduction have been reported by several countries. In 2004, this was accidentally introduced in North America with ballast water in ships (Ref. 59043).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 4 - ? cm
Max length : 30.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 86798); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 6 ปี (Ref. 110985)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 7 - 8; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 12-17; เงี่ยงครีบก้น 1; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 9 - 14; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 31 - 34. This species is distinguished from its congeners entering freshwater in Europe by the following characters: first branched ray of second dorsal about as long as penultimate ray; no scales on midline of nape, in front of preoperculum; pelvic-disc fraenum with small rounded lobes and the length is less than 1/6 of width at base; scales in midlateral series 45-54 + 2-3; a large black spot on the posterior part of first dorsal (Ref. 59043).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Prefer shallow, brackish waters but also occur in fresh waters (Ref. 36771); in lagoons and lakes, large rivers, harbors, on sand or rock bottom; mostly found on well vegetated or rock bottom (Ref. 59043). Can tolerate a temperature range of 0 to 30°C, but mainly thrive in warm temperate waters; able to tolerate low oxygen content waters for several days (Ref. 36771). Oviparous, with demersal eggs (Ref. 36771). Longevity up to 4 years. Males reproduce for the first time at 3-4 years, females at 2-3 years. Spawning season in April to September; females may repeat spawning during a season, every 18-20 days; body of males entirely black during this season. Adhesive eggs deposited on stones, shells and aquatic plants; males guard eggs until hatching and usually die after spawning season. Egg clutches are supposed to be occasionally transported attached to the hull of ships, facilitating introduction to other areas. Feeds on a wide variety of invertebrates and small fish, mostly on molluscs (Ref. 59043). Due to its large size, it has a major commercial value in some areas, especially in Azov Sea. It is usually salted, dried and consumed with beer (Ref. 92840).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Males protect embryos and juveniles (Ref. 36771). Males die after the spawning season (Ref. 36771).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Kottelat, M., 1997. European freshwater fishes. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR), with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, Bratislava, 52/Suppl. 5:1-271. (Ref. 13696)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 January 2008

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Potential pest

Human uses

การประมง: การค้า; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า; เหยื่อ: occasionally
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 8.1 - 16.4, mean 14.2 °C (based on 168 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00955 (0.00843 - 0.01082), b=3.08 (3.05 - 3.11), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.1 se; based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tm=2-4; tmax=4; Fec=300).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (32 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.