Bathysaurus mollis Günther, 1878

Highfin lizardfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Bathysaurus mollis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Bathysaurus mollis (Highfin lizardfish)
Bathysaurus mollis
Picture by Reiner, F.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Aulopiformes (Grinners) > Bathysauridae (Deepsea lizardfishes)
Etymology: Bathysaurus: Greek, bathys = deep + Greek, sauros = lizard (Ref. 45335).  More on author: Günther.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu 1550 - 4903 m (Ref. 58302), usually 2000 - ? m (Ref. 4472).   Deep-water; 50°N - 20°S, 180°W - 180°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Circumglobal between latitude 50°N-20°S except tropical eastern Pacific. Eastern Atlantic: northern Ireland; Morocco to Gabon.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 78.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4472); common length : 40.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4472)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 16-17; Tia mềm vây hậu môn: 13; Động vật có xương sống: 50 - 51. Moderately elongate and slender. Slightly depressed anteriorly and compressed posteriorly. Color generally white, with peritoneum, branchial and buccal regions dark. Small specimens have faint vertical bars (Ref. 37039).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Benthic (Ref. 58302). Found on the continental rise and the abyss, commonly below 2,000 m, in water colder than 4°C. Larvae are probably pelagic in near-surface midwaters. Solitary, lurking bottom feeder. Probably piscivore (Ref. 4964).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Contrary to Ref. 240 this species is an hermaphrodite (Ref. 7463).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Sulak, K.J., 1990. Synodontidae. p. 365-370. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 4472)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 14 July 2014

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 1.7 - 4.1, mean 2.2 (based on 3164 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00324 (0.00127 - 0.00827), b=3.16 (2.93 - 3.39), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.5   ±0.80 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Assuming tmax>10).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (51 of 100) .