วงศ์ Exocoetidae - Flyingfishes
  อันดับ
:
Exocoetidae Exocoetidae
  ลำดับชั้นย่อยของไฟลัม
:
Actinopterygii
No. in FishBase
:
Genera : 7 | ชนิด : 71 Eschmeyer's Catalog of Fishes
  ภาวะแวดล้อม
:
สด : No | กร่อย : No | เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม : Yes
  ลำดับชั้นย่อยของอาณาจักร(ใช้กับพืช)
:
Marine
  สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ
:
none
  พบซากสัตว์ครั้งแรกเมื่อ
:
upper   Tertiary     Miocene
อ้างอิง.   Berg, L.S. 1958
  ข้อสังเกต
:
Distribution: Atlantic, Indian, and Pacific Oceans. Jaws of the same length and relatively short. Pectoral fins unusually large and can be used for gliding flights. Moreover, some species have unusually large pelvic fins giving them a four-winged appearance. Caudal fin deeply forked; the upper lobe shorter than the lower. Swimbladder extends into haemal canal; 39-51 vertebrae. A pair of long, flaplike whiskers in the juveniles of many species. Attains 45 cm maximum length; usually below 30 cm.
  นิรุกติศาสตร์
:
Greek, exo = outside + Greek, koite = nest, hollow ( Ref. 45335).
  กลุ่มที่มีการสืบพันธุ์
:
nonguarders
  ระดับกิจกรรมที่เป็นตัวอย่าง
:
very active
  อ้างอิงหลัก
:
  ผู้ประสานงาน
:
  Deep Fin Classification
:
Osteichthyes | Actinopterygii | Actinopteri | Neopterygii | Teleostei | Osteoglossocephalai | Clupeocephala | Euteleosteomorpha | Neoteleostei | Eurypterygia | Ctenosquamata | Acanthomorphata | Acanthopterygii | Percomorphaceae | Ovalentaria | | Cichlomorphae | Beloniformes | Belonoidei | | Exocoetidae

Show species images | Show valid names | Nominal species list | Identification keys | CAS specimen photos | References

 
Ref.
[ e.g. 9948]
Glossary
[ e.g. cephalopods]


Species/Synonymy list for the family Exocoetidae as currently in FishBase

Important recommendation:

The list below must not be used as an authority reference synonymy list like those found in scientific published revisions, which must be the source to be used and cited eventually when they exist.

Rather, it reflects the current content of FishBase, and the progress with respect to synchronization with the Catalog of Fishes. However, we think it can be useful for users to assess the quality of information in FishBase, to start new work on the family, or to cross-check with other lists.

But we appreciate to be cited in publications when this list has been of any working value. In particular, for published scientific, we suggest then to cite it in the Material and Method section as a useful tool to conduct the research, but again, not as a taxonomic or nomenclatural authority reference.

Unless it is explicitly precised, the list is not complete, please search all original names published for the family in the Catalog of Fishes (genera, species), including those with uncertain or unknown status, that are not included in FishBase when they are not attached to a valid species.

This list uses some data from Catalog of Fishes (not shown but used to sort names).

In the column CofF, the digit indicates the status of synchronization with CofF: 0: Not checked; 1: Same status;   2: Different status;   3: Other combination;   4: Synonym in CofF;   5: Species/Subspecies issue;   6: Synonym of another species in CofF;   7: Not in CofF;   8: Should not be in CofF. The CofF version currently used is the one published on 23-07-2014 (Ref. 97102).

The list ordered as follows:

Please send comments and corrections if you detect errors or missing names.

Show all | Show only accepted name | Show only accepted and original names
Scientifc name Status Senior/Junior synonym Combination CofF
Exocoetus volitans Linnaeus, 1758
acceptedseniororiginal2
! Exocaetus volitans Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
! Exocetus volitans Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Exocoetus evolans Linnaeus, 1766
synonymjuniororiginal2
Halocypselus evolans (Linnaeus, 1766)
synonymjuniornew
Exocoetus commersonnii Lacepède, 1803
synonymjuniororiginal2
! Exocaetus commersonnii Lacepède, 1803
synonymjuniororiginal
! Exocoetus commersonii Lacepède, 1803
synonymjuniororiginal
! Exocaetus volans Solander, 1846
synonymjuniororiginal2
Exocoetus volans Solander, 1846
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
Exocoetus monocirrhus Richardson, 1846
acceptedseniororiginal
! Exocaetus monocirrhus Richardson, 1846
synonymseniororiginal1
! Exocoetus monocirrous Richardson, 1846
synonymseniororiginal
Exocoetus georgianus Valenciennes, 1847
synonymjuniororiginal2
Exocoetus melanopus Günther, 1868
synonymjuniororiginal2
Halocypselus borodini Nichols & Breder, 1932
synonymjuniororiginal2
! Halacypselurus borodini Nichols & Breder, 1932
synonymjuniororiginal
! Halocypselus borodoni Nichols & Breder, 1932
synonymjuniororiginal
acceptedseniororiginal2
Exocoetus holubii Steindachner, 1881
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
Exocoetus volitans (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedoriginal
Exocoetus gibbosus Parin & Shakhovskoy, 2000
acceptedseniororiginal2
Exocoetus peruvianus Parin & Shakhovskoy, 2000
acceptedseniororiginal2
Cypselurus comatus (Mitchill, 1815)
acceptedseniornew
Exocoetus comatus Mitchill, 1815
synonymseniororiginal2
Cheilopogon comatus (Mitchill, 1815)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal2
Cypselurus antarei Beebe & Hollister, 1933
synonymjuniororiginal2
Cypselurus alienus Herre, 1935
synonymjuniororiginal2
Cypselurus poecilopterus (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus poecilopterus Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
! Cypselurus poeciploterus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
! Cypselurus poicilopterus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
! Cypsilurus poecilopterus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
! Cyselorus poecilopterus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Cypselurus simus (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus simus Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Cheilopogon simus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Cypselurus poecilopterus (non Valenciennes, 1847)
misappliedmisappliednew
Cypselurus pitcairnensis (non Nichols & Breder, 1935)
misappliedmisappliedoriginal
Cypselurus hexazona (Bleeker, 1853)
acceptedseniornew
Exocoetus hexazona Bleeker, 1853
synonymseniororiginal2
Zonocypselurus hexazona (Bleeker, 1853)
synonymseniornew
! Cypsilurus brevis Weber & de Beaufort, 1922
synonymjuniororiginal2
Cypselurus brevis Weber & de Beaufort, 1922
synonymjuniororiginal
Cypselurus bruuni Kotthaus, 1969
synonymjuniororiginal2
Cypselurus formosus Kotthaus, 1969
synonymjuniororiginal2
Cypselurus brevis (non Weber & de Beaufort, 1922)
misappliedmisappliedoriginal
Cypselurus oligolepis (Bleeker, 1865)
acceptedseniornew
Exocoetus oligolepis Bleeker, 1865
synonymseniororiginal2
! Cyselorus oligolepis (Bleeker, 1865)
synonymseniornew
! Cyselurus oligolepis (Bleeker, 1865)
synonymseniornew
Exocoetus apus Valenciennes, 1847
synonymjuniororiginal2
Exocoetus brachysoma Bleeker, 1865
synonymjuniororiginal2
Exocoetus neglectus Bleeker, 1865
synonymjuniororiginal2
Cypselurus opisthopus (Bleeker, 1865)
acceptedseniornew
Exocoetus opisthopus Bleeker, 1865
synonymseniororiginal2
Exocoetus spilurus Günther, 1866
synonymjuniororiginal2
Cypselurus spilurus (Günther, 1866)
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
Cypselurus callopterus (Günther, 1866)
acceptedseniornew
Exocoetus callopterus Günther, 1866
synonymseniororiginal2
Cypselurus naresii (Günther, 1889)
acceptedseniornew
Exocoetus naresii Günther, 1889
synonymseniororiginal2
! Cypselurus narassi (Günther, 1889)
synonymseniornew
Cypselurus angusticeps (non Nichols & Breder, 1935)
misappliedmisappliedoriginal
Cypselurus angusticeps Nichols & Breder, 1935
acceptedseniororiginal2
! Cypselurus augusticeps Nichols & Breder, 1935
synonymseniororiginal
acceptedseniorchange in rank
synonymseniororiginal1
acceptedseniororiginal2
acceptedseniornew
synonymseniororiginal2
acceptedseniornew
synonymseniororiginal5
acceptedseniornew
synonymseniornew
synonymjuniororiginal5
Exocoetus lineatus Valenciennes, 1847
synonymjuniororiginal5
Cypselurus lineatus (Valenciennes, 1847)
synonymjuniornew
Exocoetus orbignianus Valenciennes, 1847
ambiguousquestionableoriginal5
Exocoetus robustus Günther, 1866
synonymjuniororiginal5
synonymjuniororiginal5
Cypselurus minos Nichols & Breder, 1930
synonymjuniororiginal5
Cheilopogon exsiliens (Linnaeus, 1771)
acceptedseniornew
Exocoetus exsiliens Linnaeus, 1771
synonymseniororiginal2
Cypselurus exsiliens (Linnaeus, 1771)
synonymseniornew
! Cheilopogon exiliens (Linnaeus, 1771)
synonymseniornew
! Cypselurus exiliens (Linnaeus, 1771)
synonymseniornew
! Cypselurus exsilieus (Linnaeus, 1771)
synonymseniornew
Exocoetus bicolor Valenciennes, 1847
synonymjuniororiginal2
Exocoetus spilopus Valenciennes, 1847
synonymjuniororiginal2
Cheilopogon heterurus (Rafinesque, 1810)
acceptedseniornew
Exocoetus heterurus Rafinesque, 1810
synonymseniororiginal2
synonymseniornew
Cypselurus heterurus (Rafinesque, 1810)
synonymseniornew
Exocetus procne De Filippi & Verany, 1857
synonymjuniororiginal2
Exocoetus procne De Filippi & Verany, 1857
synonymjuniororiginal
Exocoetus maculipinnis Vinciguerra, 1883
synonymjuniororiginal2
Cheilopogon furcatus (Mitchill, 1815)
acceptedseniornew
Exocoetus furcatus Mitchill, 1815
synonymseniororiginal2
synonymseniornew
Cypselurus furcatus (Mitchill, 1815)
synonymseniornew
! Cheliopogon furcatus (Mitchill, 1815)
synonymseniornew
! Cypsilurus furcatus (Mitchill, 1815)
synonymseniornew
! Exocetus nuttallii Lesueur, 1821
ambiguousquestionableoriginal1
Exocoetus nuttalii Lesueur, 1821
ambiguousquestionableoriginal
Cypselurus antoncichi Woods & Schultz, 1953
synonymjuniororiginal2
Cheilopogon antoncichi (Woods & Schultz, 1953)
synonymjuniornew
Cheilopogon furcatus fisunovi Parin & Belyanina, 1998
synonymjuniororiginal2
Cheilopogon furcatus neimani Parin & Belyanina, 1998
synonymjuniororiginal2
Cheilopogon unicolor (non Valenciennes, 1847)
misappliedmisappliednew
Cypsilurus altipennis (non Valenciennes, 1847)
misappliedmisappliednew
Cheilopogon nigricans (Bennett, 1840)
acceptedseniornew
! Exocaetus nigricans Bennett, 1840
synonymseniororiginal2
Cypselurus nigricans (Bennett, 1840)
synonymseniornew
Exocoetus nigricans Bennett, 1840
synonymseniororiginal
Cypselurus pinnatibarbatus (non Bennett, 1831)
misappliedmisappliednew
Exocoetus spilopus (non Valenciennes, 1847)
misappliedmisappliedoriginal
Cheilopogon agoo (Temminck & Schlegel, 1846)
acceptedseniornew
Exocoetus agoo Temminck & Schlegel, 1846
synonymseniororiginal2
Cheilopogon agoo agoo (Temminck & Schlegel, 1846)
synonymseniornew
Cypselurus agoo (Temminck & Schlegel, 1846)
synonymseniornew
Cypselurus agoo agoo (Temminck & Schlegel, 1846)
synonymseniornew
Cheilopogon altipennis (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus altipennis Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
synonymseniornew
Cypselurus altipennis (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Exocoetus solandri Valenciennes, 1847
synonymjuniororiginal5
Exocoetus longipinnis Castelnau, 1861
synonymjuniororiginal5
Cypselurus pinnatibarbatus (non Bennett, 1831)
misappliedmisappliednew
Cypselurus bahiensis (non Ranzani, 1842)
misappliedmisappliednew
Cheilopogon cyanopterus (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus cyanopterus Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Cypselurus cyanopterus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
! Cypsilurus cyanopterus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Exocoetus bahiensis Ranzani, 1842
synonymjuniororiginal2
Cypselurus bahiensis (Ranzani, 1842)
synonymjuniornew
Exocoetus dussumieri Valenciennes, 1847
synonymjuniororiginal2
Exocoetus solitarius Bennett, 1860
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
Exocoetus parrae Poey, 1868
synonymjuniororiginal2
Cypselurus monroei Nichols & Breder, 1928
synonymjuniororiginal2
Cypselurus smithi Breder & Nichols, 1930
synonymjuniororiginal2
Cypselurus hewitti Smith, 1935
ambiguousquestionableoriginal1
Cypselurus lineatus (non Valenciennes, 1847)
misappliedmisappliednew
Cheilopogon melanurus (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus melanurus Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Cypselurus melanurus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Exocoetus lutkeni Jordan & Evermann, 1896
synonymjuniororiginal2
Exocoetus robustus (non Günther, 1866)
misappliedmisappliedoriginal
Cheilopogon spilopterus (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus spilopterus Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Cypselurus spilopterus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
! Cypselurus spiloptetrus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
! Cypselurus spiloterus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Cypsilurus bilobatus Weber & de Beaufort, 1922
synonymjuniororiginal2
Cheilopogon unicolor (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus unicolor Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Cypselurus unicolor (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
acceptedseniornew
synonymseniororiginal5
synonymseniornew
synonymseniornew
synonymjuniororiginal2
Cheilopogon katoptron (Bleeker, 1865)
acceptedseniornew
Exocoetus katoptron Bleeker, 1865
synonymseniororiginal2
Cypselurus katoptron (Bleeker, 1865)
synonymseniornew
acceptedseniornew
synonymseniororiginal2
synonymseniornew
! Cheilopogon spilonopterus (Bleeker, 1865)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal2
! Cypsilurus tahitensis Seale, 1906
synonymjuniororiginal
Cheilopogon arcticeps (Günther, 1866)
acceptedseniornew
Exocoetus arcticeps Günther, 1866
synonymseniororiginal2
Cypselurus arcticeps (Günther, 1866)
synonymseniornew
Cypsilurus brevis Weber & de Beaufort, 1922
ambiguousquestionableoriginal
acceptedseniornew
synonymseniororiginal5
Cheilopogon doederleinii (Steindachner, 1887)
acceptedseniornew
Exocoetus doederleinii Steindachner, 1887
synonymseniororiginal2
synonymseniornew
synonymseniornew
Cheilopogon xenopterus (Gilbert, 1890)
acceptedseniornew
Exocoetus xenopterus Gilbert, 1890
synonymseniororiginal2
Cypselurus xenopterus (Gilbert, 1890)
synonymseniornew
Cheilopogon atrisignis (Jenkins, 1903)
acceptedseniornew
! Cypsilurus atrisignis Jenkins, 1903
synonymseniororiginal2
Cypselurus atrisignis Jenkins, 1903
synonymseniororiginal
synonymseniorchange in rank
Cypselurus gregoryi Pietschmann, 1928
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
acceptedseniornew
synonymseniororiginal5
synonymseniornew
Exocoetus cirriger Peters, 1877
ambiguousquestionableoriginal2
Cheilopogon pitcairnensis (Nichols & Breder, 1935)
acceptedseniornew
Cypselurus pitcairnensis Nichols & Breder, 1935
synonymseniororiginal2
Cheilopogon ventralis (Nichols & Breder, 1935)
acceptedseniornew
Cypselurus ventralis Nichols & Breder, 1935
synonymseniororiginal2
Cheilopogon papilio (Clark, 1936)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal2
Cheilopogon suttoni (Whitley & Colefax, 1938)
acceptedseniornew
Maculocoetus suttoni Whitley & Colefax, 1938
synonymseniororiginal2
Cypselurus suttoni (Whitley & Colefax, 1938)
synonymseniornew
acceptedseniornew
synonymseniororiginal2
Cheilopogon hubbsi (Parin, 1961)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal2
Cypselurus hubbsi (Parin, 1961)
synonymseniornew
synonymseniororiginal
acceptedseniororiginal2
acceptedseniorchange in rank
synonymseniororiginal1
Cheilopogon milleri (Gibbs & Staiger, 1970)
acceptedseniornew
Cypselurus milleri Gibbs & Staiger, 1970
synonymseniororiginal2
Cheilopogon abei Parin, 1996
acceptedseniororiginal2
Cypselurus abei (Parin, 1996)
synonymseniornew
! Cypselurus exisiliens (non Linnaeus, 1771)
misappliedmisappliedmisapplied
Exocoetus nigricans (non Bennett, 1840)
misappliedmisappliedoriginal
Exocoetus speculiger (non Valenciennes, 1847)
misappliedmisappliedoriginal
Cypselurus katoptron (non Bleeker, 1865)
misappliedmisappliednew
Cheilopogon olgae Parin, 2009
acceptedseniororiginal2
Parexocoetus mento (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus mento Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Parexocoetus mento mento (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
ambiguousquestionableoriginal1
Exocoetus gryllus Klunzinger, 1871
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal
Parexocoetus brachypterus (non Richardson, 1846)
misappliedmisappliednew
Parexocoetus brachypterus (Richardson, 1846)
acceptedseniornew
! Exocaetus brachypterus Richardson, 1846
synonymseniororiginal2
Exocoetus brachypterus Richardson, 1846
synonymseniororiginal
synonymseniornew
! Paraexocoetus brachypterus (Richardson, 1846)
synonymseniornew
! Paraxocoetus brachypterus (Richardson, 1846)
synonymseniornew
Exocoetus atrodorsalis Günther, 1867
synonymjuniororiginal2
Ptenonotus melanogeneion Pietschmann, 1928
synonymjuniororiginal2
acceptedseniornew
synonymseniororiginal2
synonymseniornew
synonymjuniororiginal2
Fodiator acutus (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus acutus Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Fodiator acutus acutus (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Fodiator rostratus (Günther, 1866)
acceptedseniornew
Exocoetus rostratus Günther, 1866
synonymseniororiginal2
Fodiator acutus rostratus (Günther, 1866)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal2
Fodiator acutus (non Valenciennes, 1847)
misappliedmisappliednew
Hirundichthys rondeletii (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus rondeletii Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Danichthys rondeletii (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Prognichthys rondeletii (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
! Cypsilurus rondeletii (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
! Danichthys rondeleti (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
! Danichthys rondelettii (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
! Hirundichthys rondeleti (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Exocoetus rubescens Rafinesque, 1818
synonymjuniororiginal1
Exocoetus dowii Gill, 1863
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
Exocoetus lamellifer Kner & Steindachner, 1867
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
synonymjuniornew
Exocoetus vinciguerrae Jordan & Meek, 1885
synonymjuniororiginal2
Exonautes gilberti Snyder, 1904
synonymjuniororiginal2
Exonautes fulvipes Ogilby, 1908
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
Exonautes nonsuchae Beebe & Tee-Van, 1932
synonymjuniororiginal2
Hirundichthys rufipinnis (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus rufipinnis Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Prognichthys rufipinnis (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Hirundichthys rondeletti (non Valenciennes, 1847)
misappliedmisappliednew
Hirundichthys speculiger (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus speculiger Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Cypselurus speculiger (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
! Cypsilurus speculiger (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Exocoetus nigripennis Valenciennes, 1847
synonymjuniororiginal2
! Exocoetus nigripinnis Valenciennes, 1847
synonymjuniororiginal
Exocoetus polleni Bleeker, 1865
synonymjuniororiginal2
synonymjuniororiginal2
Exocoetus hyperistius (Fowler, 1919)
synonymjuniornew
ambiguousquestionableoriginal2
Exocoetus volitans (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedoriginal
Exonautes nonsuchae (non Beebe & Tee Van, 1932)
misappliedmisappliedoriginal
acceptedseniornew
Exocoetus oxycephalus Bleeker, 1853
synonymseniororiginal2
Cypselurus oxycephalus (Bleeker, 1853)
synonymseniornew
Hirundichthys affinis (non Günther, 1866)
misappliedmisappliednew
Hirundichthys affinis (Günther, 1866)
acceptedseniornew
Exocoetus affinis Günther, 1866
synonymseniororiginal2
Exonautes affinis (Günther, 1866)
synonymseniornew
Exocoetus roberti Müller & Troschel, 1848
synonymjuniororiginal1
Exocoetus volitans (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedoriginal
Hirundichthys volador (Jordan, 1884)
acceptedseniornew
Exocoetus volador Jordan, 1884
synonymseniororiginal2
Hirundichthys rondeletti (non Valenciennes, 1847)
misappliedmisappliednew
Hirundichthys ilma (Clarke, 1899)
acceptedseniornew
Exocoetus ilma Clarke, 1899
synonymseniororiginal2
Danichthys ilma (Clarke, 1899)
synonymseniornew
Hirundichthys socotranus (Steindachner, 1902)
acceptedseniornew
Exococtus socotranus Steindachner, 1902
synonymseniororiginal2
acceptedseniornew
synonymseniororiginal2
synonymseniornew
Hirundichthys marginatus (Nichols & Breder, 1928)
acceptedseniornew
Exonautes marginatus Nichols & Breder, 1928
synonymseniororiginal2
acceptedseniornew
synonymseniororiginal2
synonymseniornew
Hirundichthys indicus Shakhovskoy & Parin, 2013
acceptedseniororiginal2
Hirundichthys indicus indicus Shakhovskoy & Parin, 2013
synonymseniorchange in rank
Hirundichthys indicus orientalis Shakhovskoy & Parin, 2013
synonymjuniororiginal2
Prognichthys gibbifrons (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus gibbifrons Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Prognichthys brevipinnis (Valenciennes, 1847)
acceptedseniornew
Exocoetus brevipinnis Valenciennes, 1847
synonymseniororiginal2
Cypselurus brevipinnis (Valenciennes, 1847)
synonymseniornew
Exocoetus chloropterus Valenciennes, 1847
synonymjuniororiginal1
Cypselurus zaca Seale, 1935
synonymjuniororiginal2
Prognichthys tringa Breder, 1928
acceptedseniororiginal2
acceptedseniororiginal2
acceptedseniororiginal2
acceptedseniororiginal2
Exocoetes gibbifrons (non Valenciennes, 1847)
misappliedmisappliedmisapplied
php script by celloran, 04/03/10, ปรับปรุงครั้งสุดท้ายโดย cmilitante, 29/11/12