16 Species in Family Bedotiidae
Nominal species list for Bedotiidae
Scientific Name Author English Name
Bedotia albomarginata Sparks & Rush, 2005
Bedotia alveyi Jones, Smith & Sparks, 2010 Makira Rainbowfish
Bedotia geayi Pellegrin, 1907 Red-Tailed Silverside
Bedotia leucopteron Loiselle & Rodriguez, 2007
Bedotia longianalis Pellegrin, 1914
Bedotia madagascariensis Regan, 1903
Bedotia marojejy Stiassny & Harrison, 2000
Bedotia masoala Sparks, 2001
Bedotia tricolor Pellegrin, 1932
Rheocles alaotrensis (Pellegrin, 1914) Katrana
Rheocles derhami Stiassny & Rodriguez, 2001
Rheocles lateralis Stiassny & Reinthal, 1992
Rheocles pellegrini (Nichols & La Monte, 1931)
Rheocles sikorae (Sauvage, 1891)
Rheocles vatosoa Stiassny, Rodriguez & Loiselle, 2002
Rheocles wrightae Stiassny, 1990
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 01.10.99 ,  php script by cmilitante, 02.03.10 ,  last modified by cmilitante, 29/11/2012