Genus   Advanced Match
Species    
Genus + Species


Scientific Names where Genus Equals Diplodus

n = 43

Sort by Scientific name Valid name

See only Valid Names

Scientific Name Author Valid Name Family English Name
Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) Diplodus annularis Sparidae Annular seabream
Diplodus argenteus (Valenciennes, 1830) Diplodus argenteus Sparidae South American silver porgy
Diplodus argenteus argenteus (Valenciennes, 1830) Diplodus argenteus Sparidae South American silver porgy
Diplodus argenteus caudimacula (Poey, 1860) Diplodus caudimacula Sparidae Silver porgy
Diplodus ascensionis (Valenciennes, 1830) Diplodus ascensionis Sparidae
Diplodus auriventris (Peters, 1855) Rhabdosargus sarba Sparidae Goldlined seabream
Diplodus bellottii (Steindachner, 1882) Diplodus bellottii Sparidae Senegal seabream
Diplodus bermudensis Caldwell, 1965 Diplodus bermudensis Sparidae Bermuda porgy
Diplodus cadenati de la Paz, Bauchot & Daget, 1974 Diplodus cadenati Sparidae Moroccan white seabream
Diplodus capensis (Smith, 1844) Diplodus capensis Sparidae Cape white seabream
Diplodus caudimacula (Poey, 1860) Diplodus caudimacula Sparidae Silver porgy
Diplodus cervinus (Lowe, 1838) Diplodus cervinus Sparidae Zebra seabream
Diplodus cervinus cervinus (Lowe, 1838) Diplodus cervinus Sparidae Zebra seabream
Diplodus cervinus hottentotus (Smith, 1844) Diplodus hottentotus Sparidae Zebra
Diplodus cervinus omanensis Bauchot & Bianchi, 1984 Diplodus omanensis Sparidae Oman porgy
Diplodus fasciatus (Valenciennes, 1830) Diplodus fasciatus Sparidae Banded seabream
Diplodus helenae (Sauvage, 1879) Diplodus helenae Sparidae St. Helena white seabream
Diplodus holbrooki (Bean, 1878) Diplodus holbrookii Sparidae Spottail seabream
Diplodus holbrookii (Bean, 1878) Diplodus holbrookii Sparidae Spottail seabream
Diplodus hottentotus (Smith, 1844) Diplodus hottentotus Sparidae Zebra
Diplodus kotschyi (Steindachner, 1876) Diplodus kotschyi Sparidae One spot seabream
Diplodus levantinus Fricke, Golani & Appelbaum-Golani, 2016 Diplodus levantinus Sparidae
Diplodus lineatus (Valenciennes, 1830) Diplodus lineatus Sparidae
Diplodus noct (Valenciennes, 1830) Diplodus noct Sparidae Red Sea seabream
Diplodus omanensis Bauchot & Bianchi, 1984 Diplodus omanensis Sparidae Oman porgy
Diplodus prayensis Cadenat, 1964 Diplodus prayensis Sparidae Two-banded seabream
Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792) Diplodus puntazzo Sparidae Sharpsnout seabream
Diplodus rondeleti capensis (Smith, 1944) Diplodus capensis Sparidae Cape white seabream
Diplodus sarba (Forsskål, 1775) Rhabdosargus sarba Sparidae Goldlined seabream
Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) Diplodus sargus Sparidae White seabream
Diplodus sargus ascensionis (Valenciennes, 1830) Diplodus ascensionis Sparidae
Diplodus sargus cadenati de la Paz, Bauchot & Daget, 1974 Diplodus cadenati Sparidae Moroccan white seabream
Diplodus sargus capensis (Smith, 1844) Diplodus capensis Sparidae Cape white seabream
Diplodus sargus helenae (Sauvage, 1879) Diplodus helenae Sparidae St. Helena white seabream
Diplodus sargus insularum Cadenat, 1964 Diplodus lineatus Sparidae
Diplodus sargus kotschyi (Steindachner, 1876) Diplodus kotschyi Sparidae One spot seabream
Diplodus sargus kotscyi (Steindachner, 1876) Diplodus kotschyi Sparidae One spot seabream
Diplodus sargus lineatus (Valenciennes, 1830) Diplodus lineatus Sparidae
Diplodus sargus sargus (Linnaeus, 1758) Diplodus sargus Sparidae White seabream
Diplodus senegalensis Cadenat, 1964 Diplodus bellottii Sparidae Senegal seabream
Diplodus striatus (Bliss, 1883) Diplodus striatus Sparidae
Diplodus trifasciatus (Rafinesque, 1810) Diplodus cervinus Sparidae Zebra seabream
Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) Diplodus vulgaris Sparidae Common two-banded seabream
FishBase
Back to top
php script by eagbayani, 13/06/99 ,  last modified by caldemita, 18/02/13