Solea solea  (Linnaeus, 1758)

Common sole
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Solea solea (Common sole)
Solea solea
Picture by Canosa, C. & B.F. Souto

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Pleuronectiformes (Flatfishes) > Soleidae (Soles)
Etymology: Solea: Latin, solea = sandal (shoe); refered to the flat shape of the fish (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 150 m (Ref. 35388), usually 10 - 60 m (Ref. 6302).   Subtropical; 8°C - 24°C (Ref. 4944); 67°N - 17°N, 17°W - 37°E (Ref. 54889)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Atlantic: southward from Trondheim Fjord (including North Sea and western Baltic) and Mediterranean Sea (including Sea of Marmara, Bosporus and southwestern Black Sea) (Ref. 4710). Elsewhere, southward to Senegal (Ref. 4710), including Cape Verde (Ref. 5304).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 30.3  range ? - ? cm
Max length : 70.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 4710); common length : 35.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5504); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 3.0 kg (Ref. 5504); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 26 ปี (Ref. 32766)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 69-97; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 53 - 80; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 46 - 52. This species is distinguished by the following characters: body oval, flat and asymmetric; eyes located on right side of head, except in reversed individuals (Ref. 57416). Upper eye less than its own diameter from dorsal profile of head (Ref. 4710). Anterior nostril on blind side not enlarged (Ref. 4710, 57416), but surrounded by small rim (Ref. 57416). Its distance from front margin of head 1.5-1.9x in its distance from cleft of mouth; anterior nostril on eyed side with backward-pointing tube not or only barely reaching front border of lower eye (Ref. 4710). Preopercle covered by skin and opercle entirely scaled; mouth arched and inferior; dorsal and anal fins lacking spinous rays and united to caudal fin by well-developed membrane, but caudal peduncle distinct; dorsal fin originating on horizontal axis through upper eye; pectoral fin on eyed side asymmetrical, with 7-10 rays, and on blind side slightly shorter; straight part of lateral line visible, supratemporal part slightly arched above eyes; body covered with rectangular ctenoid scales (Ref. 57416).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults occur at a temperature range of 8.0-24.0°C (Ref. 4944). Usually solitary. They burrow into sandy and muddy bottoms. Retreat to deeper water during winter (Ref. 9988). Juveniles are found during the first 2 to 3 years in coastal nurseries (bays and nurseries) before migrating to deeper waters (Ref. 92286). Adults feed on worms, mollusks and small crustaceans at night. Waden sea is the most important nursery area. Batch spawner (Ref. 51846). Recruitment is very variable. Frequently found pelagically during spawning migrations (Ref. 35388). Marketed fresh and frozen; utilized steamed, fried, broiled, microwaved and baked (Ref. 9988).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Spawning takes place in shallow coastal waters at temperatures of 6 - 12°C. Reproduction starts after 3-5 years of age, when 25-30cm size is reached. Spawning happens mainly during the months of February-May (for example, off the coasts of Galicia), although in warmer areas (such as the Mediterranean), it can occur at the beginning of the winter. Incubation lasts about 5 days (at 1 2°) and larval phase 35 days (at 18°C).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Desoutter, M., 1992. Soleidae. p. 860-865. In C. Levêque, D. Paugy, and G.G. Teugels (eds.) Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres d'Afrique de l'Ouest Tome 2. Faune Tropicale n° 28. Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique and O.R.S.T.O.M., Paris, France, 902. (Ref. 7395)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

การประมง: เน้นการพาณิชย์; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: สถานแสดงสัตว์น้ำของรัฐ
FAO(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; การประมง: การผลิต, species profile; publication : search) | FIRMS (Stock assessments) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 9 - 20, mean 11.4 (based on 678 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5020   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00776 (0.00645 - 0.00934), b=3.06 (3.00 - 3.12), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.2   ±0.1 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (K=0.21-0.33; tm=3-5; tmax=26; Fec=100,000).
Prior r = 0.46, 2 SD range = 0.21 - 1.02, log(r) = -0.78, SD log(r) = 0.4, Based on: 2 M, 26 K, 17 tgen, 2 tmax, 13 Fec records
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (36 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.