Pleuronectes platessa  Linnaeus, 1758

European plaice
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pleuronectes platessa (European plaice)
Pleuronectes platessa
Picture by Greenfield, J.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Pleuronectiformes (Flatfishes) > Pleuronectidae (Righteye flounders) > Pleuronectinae
Etymology: Pleuronectes: Greek, pleura = side, ribe + Greek, nekton = swimmer (Ref. 45335).   More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 200 m (Ref. 35388), usually 10 - 50 m (Ref. 35388).   Temperate; 2°C - 15°C (Ref. 5504); 72°N - 36°N, 54°W - 45°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Northern Sea. Reports from the Mediterranean Sea appear to be misidentifications of P. flesus. It may have been present in some areas of the Mediterranean in the past, as a result of climatic changes related to the ice age, but at present times seem to be absent (Ref. 89040).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 30.8, range 24 - 42 cm
Max length : 100.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 4705); common length : 40.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 3397); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 7.0 kg (Ref. 173); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 50 ปี (Ref. 173)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 65-79; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 48 - 59. Smooth with small scales. Bony ridge behind the eyes. Upper side brown or greenish brown with irregularly distributed bright red or orange spots. The underside is white. Lateral line straight, slightly curved above pectoral fin. Dorsal fin reaching eye. More than 30 vertebrae.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults live on mixed bottoms, the older the deeper the occurrence; small individuals are usually seen on bathing beaches (Ref. 9988). Occurs on mud and sand bottom from a few meters down to about 100 m, at sea, estuaries and rarely entering freshwaters (Ref. 59043). Reported as resident intertidal species with homing behavior (Ref. 32612). Feed mainly on thin-shelled mollusks and polychaetes. Batch spawner (Ref. 51846). The most important flatfish for fisheries in Europe. Utilized fresh and frozen; eaten steamed, fried, boiled, microwaved and baked (Ref. 9988). Active at night in the very shallow water while day time is spent buried in the sand. Stationary for long periods, tagging experiments have shown that their spawning migrations can be long. Changes in the environmental conditions have been disadvantageous. Populations in Kattegat and Danish belts decreased in 1980's and early 1990's due to discharge of nutritive salts. Wadden sea is still an excellent nursery ground (Ref.35388).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Adult spawn when the temperature is around 6 °C (Ref. 4705).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Amaoka, Kunio | ผู้ร่วมมือ

Cooper, J.A. and F. Chapleau, 1998. Monophyly and intrarelationships of the family Pleuronectidae (Pleuronectiformes), with a revised classification. Fish. Bull. 96(4):686-726. (Ref. 30193)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

การประมง: เน้นการพาณิชย์; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: สถานแสดงสัตว์น้ำของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 6.8 - 12.4, mean 10.2 (based on 658 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00776 (0.00691 - 0.00872), b=3.06 (3.02 - 3.10), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.2   ±0.50 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (K=0.06-0.34; tm=2-6; tmax=30; Fec=50,000).
Prior r = 0.39, 2 SD range = 0.2 - 0.77, log(r) = -0.94, SD log(r) = 0.34, Based on: 4 M, 15 K, 42 tgen, 3 tmax, 26 Fec records
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (71 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.